Son Haberler

Prof. Dr. Hamdi Temel CV İngilizce

 

Curriculum Vitae

 

 

Surname:                    Temel                          Name: Hamdi

Date of Birth:             05.05.1966                 Place of Birth:            Yozgat/Sorgun (Turkey)

Marital status:           Married

 

 

Current address:

 

Director of Dicle University Graduate School of Natural and Applied Sciences and Dean of Pharmacy Faculty

21280 Diyarbakır, TURKEY

 

Telephone: +90 412 2488320/8450/8451 (work)

 

E-mail: htemel@dicle.edu.tr, htemelh@hotmail.com

 

Web: http://www.hamditemel.com

 

Administrative Duties:

Deanery

D.U. Founding Dean of the Faculty of Pharmacy                                                              2012- on-going

D.U. Dean of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (by procuration)

2008- (September-December)

 

Director and Coordinator Duties

 

Founder Director of Dicle University Science and TechnologyApplication and Research Center

2012- on-going

Project Coordinator of DUBAP                                                                                2008- on-going

—Expenditure authority

Tendering official

Director of Distance Education Program of Non-Thesis Medicinal Chemistry                2012- on-going

Chairman of the Board of Dicle University Housing                                                                         2013

D.U. Director of the Institute of Science and Technology                                                         2008- 2013

D.U. Founder Director of Disabilities Research and Application Center                               2010-2013

D.U. Director of the Institute of Health Sciences (by procuration)                                 2010 (December)

D.U. Diyarbakır Provincial Representative of ÖSYM                                       2008(October- December)

 

Head of Department:

Head of Department of Vocational of Pharmacy                                                                      2013

Head of Department of Pharmaceutical Chemistry                                                   2013- on-going

 

Education and Employment

 

1984-1988 (B.Sc. in Chemistry): Selçuk University, Konya, Turkey.

1990-1992 (M.Sc. in Inorganic Chemistry): University of Firat, Elazig, Turkey. The Title of the Thesis: “The Chemical Absorption of Sulfur dioxide in Aqueous Suspension of various carbonates” under the supervision of Prof. Dr. Mustafa BOYBAY.

1992-1995 (Ph.D. in Inorganic Chemistry): University of Firat, Elazig, Turkey. The title of the Thesis: “Synthesis and Characterization Na+, K+, Ca2+, Ba2+, Sr2+and Pb2+ Complexes with Some Lipophilic Diaza-18-crown-6 Derivatives” under the supervision of Prof. Dr. Mustafa BOYBAY.

1989- 1996                             Research Assistant, University of Dicle, Diyarbakır-Turkey

1996-2002                              Assistant Professor, University of Dicle, Diyarbakır-Turkey

2002- 2008                             Assoc. Professor, University of Dicle, Diyarbakır-Turkey

2008-present                         Professor, University of Dicle, Diyarbakır-Turkey

 

 

Research Areas:

KEY WORDS: Schiff base, polymeric Schiff base, Schiff Base and polymeric Schiff base Complexes, Macrocyclic Schiff  bases, Chiral Schiff base, Synthesis, Characterization, Biological Studies, Complexation Studies, Preparation of Crown Ether Precursors, Crown Ether Metal Complexes, environmental pollution, metal analysis of oil leakage, DNA effects, Solar cell etc.

 

Research Interests:

I am currently involved in the following research areas:

  • Preparations of Transition Metal Complexes with Schiff Base and polymeric Schiff base. Characterization of prepared complexes by elemental analyses, LM, IR, UV-VIS, 1H NMR and magnetic measurements. In addition, Comlexation Studies, Antifungal and Biological Activities of Prepared Complexes, The Determination of Stability Constant (Ke)
  • Chiral Schiff bases, Synthesis of Their complexes.
  • Macrocyclik Schiff bases, Synthesis of Their complexes
 • Synthesis of New Crown Ethers, Crown Ether Precursors and Their Complexes.
 • Environmental pollution
 • Metal analysis of oil leakage
 • DNA effects
 • Solar cell
 • Medicinal Chemistry
 • Antibacterial, antifungal and anticancer effects studies
 • Catalytic studies
 • Extraction
 • Boron chemistry

 

Directed Thesis:

Master Thesis:

1- İLHAN, S (master student):  1,2-Bis(p-amino fenoksi)-etanın Çeşitli Aldehitlerle Schiff Bazlarının Sentezi ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Hazırlanması, Dicle University, Institute of Science, 2001.

2-ALP, H (master student): “2-Aminotiyofenol ile Dialdehitlerden Schiff Bazlarının Sentezi ve Geçiş Metalleri İle Komplekslerinin Eldesi, Karakterizasyonu ve Ekstraksiyonunda Uygulamaları, Dicle University, Institute of Science, 2006.

3-PAŞA, S (master student): “Tiyo-Schiff bazları ve Komplekslerinin Sentezi, karakterizasyonu, katalitik Etkilerinin İncelenmesi ve Diyot Uygulamaları”, Dicle University, Institute of Science, 2010.

4-SIGA, F (master student): Yeni polierik Ligandlı metal Komplekslerinin Sentezi, karakterizasyonu, Katalitik Etkisi ve Elektriksel özelliklerinin belirlenmesi, Dicle University, Institute of Science, 2011.

5-GÖNEN, K (master student): Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Hidrokarbon (petrol ve bİtüm) sızıntılarında uygulanan jeokimyasal analiz yöntemlerinin yorumlanması ve hidrokarbon sızıntlarındaki metal analizleri, Dicle University, Institute of Science, 2012.

6-ATLAN, M (master student): Yeni Schiff bazları ve metal Kmopleksleri ile Polikondensazyon Yöntemi ile Oligomerlerin Sentezi, karakterizasyonu, DNA ile Etkileşmleri, Optik ve Elektriksel özelliklerin İncelenmesi, Dicle University, Institute of Science, 2012.

7-KURT, B (master student): Yeni Ligand ve Komplekslerin Sentezi, karakterizasyonu, Polimerizasyonu, DNA ile Etkileşmeleri ve Optik özellikleri, Dicle University, Institute of Science, 2012.

8-KAYA, H (master student): “ Petrol sahalarındaki karakteristik atık suların Ç1040 karbon çelik malzeme yüzeyine korozyon etkilerinin elektrokimyasal metotlarla araştırılması, incelenmesi ve değerlendirilmesi” Tez Aşamasında

9-AYAN, O (master student): ‘Bazı Organometalik Bileşiklerin Sentezi, Katalitik ve Biyolojik Uygulamaları’ Tez aşamasında

10- AQADHY, Nashwan (master student) Irak

11- ÇOBAN, Hamide Sena (master student)

12Esra (master student): The dissertation stage

14- ARIKAN, Mehmet (master student): The dissertation stage

15- ÖZGEN, Zeynep (master student): The dissertation stage

14-Rümeysa (master student): The dissertation stage

 

 

PhD Thesis:

1- İLHAN, S (Phd Student,):  Çeşitli Makrosiklik Schiff Bazlarının ve Template Etki ile Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, Dicle University, Institute of Science, 2006.

2- PAŞA, S (Phd Student,): The dissertation stage “Bor türevi Kimyasallarla Çeşitli Bileşiklerin Sentezi ve Uygulamaları”

3RAFİKOVA Hadichahan, (PhD student Co-supervisor); Synthesis and properties of novel platinum family catalysts with phosphorus conaining ligands, based on imidazolium ionic liquid,   department of chemical enginerreing, Kazakh British Technical University, 2014

4TAUBAEVA Aliya., (PhD student Co-supervisor); Development of technology for obtaining sorbents based on Humic substances,   department of chemical enginerreing,  Kazakh British Technical University, 2014.

 

5- KARA, H (Phd Student,): T Diyarbakır ilindeki petrol sondaj çalışmalarınının çevredeki sulara etkisi ve elektrokoagülasyon yöntemiyle arıtabilirliğinin araştırılması, Tez aşamasında

6- YILMAZ M (Phd Student,): The dissertation stage

7- SEYİTOĞLU, S (Phd Student,): The dissertation stage

8- ADLAN, M., (Phd Student,): The dissertation stage

9- GÜRLER N., (Phd Student,): The dissertation stage

10- ÇAVUŞ KAYA E., (Phd Student,): The dissertation stage

11- KUSAİNOVA Marzhan., (Phd Student Co-supervisor): The dissertation stage, Kazakh British Technical University

12BOUKELOUA, Ahmet (Phd Student, Co-supervisor) Algeria

 

Post-Doc:

 • Aicha Bouhafsoun-Benahmed, Algeria (2014-2015)

Patents:

 1. Innovat. Patent of RK № 33631, 2014/0458.1 MPK8 В 01 J 23/56, 27/045, 27/14, 31/18, 1/22,31/24, 31/28. Catalyst of Kharsch addition reaction based on platinum complex / Temel H., Zazybin A.G., Rafikova K.S., Aydemir M., Meric N., Yu V.K.; applic. 07.04.14, accepted at 26.12.2014. G.R. 23.02.2015.
 2. Innovat. Patent of RK № 1872, 2014/0460.1 МPК8 В 01 J 23/16, 31/12, 31/18, 31/32. Catalyst of transfer hydrogenation reaction based on ruthenium complex / Temel H., Zazybin A.G., Rafikova K.S., Kystaubayeva N.U., Aydemir M., Meric N., Yu V.K.; applic. 07.04.14, accepted at 20.01.2015. G.R. 23.02.2015.
 3. Innovat. Patent of RK № 33628, 2014/0459.1 МPК8 В 01 J 23/56, 27/045, 27/14, 31/18, 31/22, 31/24,31/28. Catalyst of Suzuki Miyaura reaction based on palladium complex / Temel H., Zazybin A.G., Rafikova K.S., Aydemir M., Meric N., Pasa S., Yu V.K.; applic. 07.04.14, accepted at 26.12.2014. G.R. 23.02.2015.

 

 

 

Projects:

International projects:

1- Zazybin Alexey, Temel Hamdi, Khadichakha Rafikova, Bigaliyeva Farida, Nurzat Abilda, “Development of Catalysts Based on Ion Liquids for New Green Technologis of Petrochemical Synthesis” Ministry of Science and Education of Republic of Kazakhtan, 2015-2016, 70.000 Dolar. Kazakhtan

 

National projects:

1- Hoşgören, H., M. Karakaplan,  M. Toğrul ve H. Temel,   “Yeni Yan Kollu Crown Eterlerin Sentezi ve Mono ve Divalent Katyonların Sıvı-sıvı Ekstraksiyonda Kullanımları” Project Number TBAG-1058 (Researcher), 1994. 2.000 TL

2H. Temel, M. Şekerci,  S. İlhan ve T. Taşkın, “Yeni Schiff Bazlarının Sentezi, Cu(II), Co(II), Ni(II) ve Zn(II) komplekslerinin Hazırlanması ve Antifungal Özelliklerinin Araştırılması”, Project Number TBAG-AY/217(100T080) (Project Manager), 2001, 2.000 TL

3– Topal, G., H. Temel, F. Karadeniz ve S. İlhan, “Sübstitüe Benzen Birimleri İçeren Crown Eter Prekürsörlerinin Hazırlanması” Project Number DÜAP-2000-EF-407, (Researcher) 2002, 2.000. TL

4– Ziyadanoğulları, B., H. Temel, H, Aydın, “1,2-Bis(o-amino fenoksi)etan ve Salisil aldehitten Schiff Bazının Sentezi ve Bazı Komplekslerin Spektroskopik Olarak Karekterisazyonun Belirlenmesi” DÜAPK-02-EF-15 Nolu proje, (Researcher) 2004. 6.000. TL

5H. Temel, Ziyadanoğulları, B., İlhan S, “Yeni Macrosiklik Schiff Bazlarının Eldesi, Elde Edilen Ligandların Komplekslerinin Sentezi ve Sentezlenen Ligand ve Komplekslerin Spektroskopik Yöntemlerle karakterize Edilmesi” Project Number DÜAPK-03-EF-24, 2004-2006, (Project Manager) 23.500 TL

6H. Temel, S. İlhan, H. Alp, “Çeşitli Makrosiklik Schif Bazlarının ve komplekslerinin Sentezi ve Karekterizasyonu”, Project Number  TBAG-HD/208 (106T475) (Project Manager), 2006- 2007, 16.000  TL

7H. Temel, İlhan S. Ve H. Alp, “Kükürt İçeren Schiff Bazlarının ve Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu” Project Number DÜAPK-06-EF-11, 2006-2007 (Project Manager), 10.000 TL

8H.Temel, S.Paşa, “2-Aminotiyofenol ile çeşitli aldehitlerden yenischiff bazlarının sentezi ve geçiş metalleri ile komplekslerinin eldesi ve karakterizasyonu” Project Number DÜBAP 08-EF-21, 2009-2010 (Project Manager) 9.000 TL.

9H. Temel, “Dicle Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarı”, Project Number DPT 2009K120580, 2009-2012, 11.000.000 Tl (Project Manager) on-going project.

10- S. Tural, H. Temel, B. Tural, S. Paşa, R. Çakmak “Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Araştırma Laboratuvalarının Alt Yapısını Güçlendirme Projesi” DÜBAP 10-2EF-28, 2010-2011 (Researcher) 190.000 TL. completed.

11- K. Akkılıç, Y.S. Ocak, H. Temel, T. Kılıçoğlu, Yeni Polimerik Metal Komplekslerinin sentezi, Karakterizasyonu, Fotovoltaik Aygıtların Üretiminde Kullanılması ve bu Aygıtların karakteristik parametrelerin İncelenmesi, TÜBİTAK, Project Number 11OT332, (Researcher) 2011-2012 137.250 TL.

12- H. Temel, K. Gönen, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Hidrokarbon-(Petrol, Bitüm) sızıntılarında uygulanan Jeokimyasal Analiz Yöntemlerinin Yorumlanması ve Hidrokarbon Sızıntılarındaki metal Analizleri, DÜBAP Project Number 10-ZEF-125 (Project Manager). 2010-2011, 10.000 TL, completed.

13- H. Temel, M. Adlan, “Naringeninin 4-aminobenzoilhidarazin ve etilen daimin ile fenol esaslı Schiff bazlarının sentezlenmesi, oksidatif polkondenzasyon reaksiyonu ile polimerleştirmesi ve bu polimerin geçiş metalleri ile komplekslerinin eldesi, karakterizasyonu ve DNA ile etkileşimlerinin incelenmesi uygulamaları” DÜBAP Project Number 12-ZEF-23 (Project Manager) 10.000 TL, 2012 completed.

14- S. Yücel, R. Efe, T. Kutluca, H. Çatlıoğlu, H. Efe, H. Temel, M. Doğru, F. Ergül, V. Butakın, A. Kılınç “İsviçre ve Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Okul deneyimi ve Öğretmenlik uygulaması Etkinliklerinin Karşılaştırılması” DÜBAP Project Number 12-ZEF-65 44.000 TL (Researcher) 2011-2012.

15- H. Temel, Z. Tünay, O. Kavak, H. Kara, Diyarbakır İlindeki Petrol Sondaj Atık Sularının Çevre Sularına Etkisi, Elektorkoagülasyon Yöntemi Kullanılarak Arıtılabilirliğinin Araştırılması, DÜBAP Project Number 12-ZEF-94, 10.000 TL 2012- 2013 (Project Manager)

16- M. Aydemir, H. Temel, A. Baysal,  F. Durap, “Aromatik ketonların indirgenmesinde kullanılmak üzere ferrosen içeren kiral fosfinit bileşiklerin ve Ru(II) komplekslerinin sentezi,  DÜBAP Project Number 12FF-140, 60.000 TL, 2012- 2013.

17- H. Temel, “Dicle Veteriner Teşhis ve Tahlil laboratuvarı projesi”, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Project Manager, Sanayi Altyapısı Mali Destek programı, Project number TRC2/13/Sanayi 0011 2013, 500.000 TL,

18- H. Temel, “Diyarbakır ile sanayi profilinin oluşturulması”, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Project Manager, 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet mali destek programı, TRC2/13/DFD/0019, 54.220 TL

19H. Temel, “Temel ve Uygulamalı Fen Bilimleri Araştırma projesi Hazırlama Eğitimi”, 28/11/2013 tarih ve 714 sayılı toplantı, 29410 TL, 6-8 Şubat 2014 Diyarbakır. Project Manager.

20H. Temel, S. Paşa, “Bor türevleri ile çeşitli bileşiklerin sentezi ve uygulamaları, Project Number 14-EZF-14, 10.000 TL, PhD project, 2014- on-going project, Project Manager

21– A.Baysal, H. Temel, F. Durap, M. Aydemir, Y. S. Ocak, “Boya duyarlı güneş gözelerinnde ve amin-boranlardan hidrojen eldesinde kullanılmak üzere yeni 1,10fenantrloin türevi Rutenyum(II) komplekslerinin hazırlanması, 157.770 TL, 2014- on-going project, Researcher.

22–  H. Temel, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, Uygulama ve Eğitimi Merkezi”, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Proje Araştırmacısı, Sanayi Altyapısı Mali Destek programı, Project Number TRC2/14/Sanayi 0020 2014-2015, 585.500 TL, on-going project.

23 H. Temel, “Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”, 07/08/2014 tarih ve 722 sayılı toplantı, 32.065 TL, 19-21 Sep 2014 Diyarbakır. Project manager. Project number: 1129B371400356

 1. 24. H. Temel, “Polimer destekli Palladyum(II) Schiff bazı komplekslierinin sentezi, Suzuki-Miyaura Çapraz-Kapling Reaksiyonunda Katalizör olarak kullanılması ve Hibrit Elektriksel ve Fotovoltaik aygıtların üretiminde kullanılması” 14-EZF-84, Porject manager, 10.000 TL.
 2. 25. Necati Kayaalp, Temel H., Neşe Üzen, Serdar Karakaş, TUBİTAK 1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programları “Tarımsal Drenaj Sularının Geri Kazanımı (Project number: 114Y453)”000 TL, reseacher.
 3. 26. Abdulselam Ertaş, Temel H., Mehmet Boğa, Sevgi İrtegün, Ufuk Kolak, Gülaçtı Topçu, Bazı Salvia (Ada Çayı) türlerinin HPLC-IT-TOF-MS ile taranması, sekonder metabolkitlerin saflaştırılması ve antikanser özelliklerinin belirlenmesi, Reseacher (114Z801 number TUBİTAK 1001 project). 280.000TL.
 4. Hamdi Temel, Abdulselam Ertaş, Ebubekir İzol, Bazı Allium Türlerinin Aflatoksin, Ağır Metal ve Sekonder Metabolit İçeriklerinin ICP-MS, LC-MS/MS ve HPLC ile Belirlenmesi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi, doctora project, Porject manager, 13.800, project number:2015-ECZACILIK.15.005. 2015- 2016.
 5. Hamdi Temel, Murat Aydemir, Yusuf Selim Ocak, Mustafa Fatih Genişel, DÜBTAM Altyapısının Sentez ve Uygulama Alanlarına Etkisinin Arttırılması, infrastructure projects, Porject manager, Project number: DÜBTAM.15.001, 999.999 Tl, 2015- on-going project.

 

 1. Elif, Varhan, Hamdi Temel, Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Yeter Yeşil, Bazı kekik (Thymus) türlerinin uçucu yağ bileşimlereinin GC-MS, GC-FID ve Headspace- GC-MS ile karşılaştırlması, FT-IR ile majör bileşiklerin karakterize edilmesi, kemotaksonomik sınıflandırılması ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi, Project number: ECZACILIK.15.003, 250.000 tl, Reseacher, 2015- on-going project

 

 1. Necati Kayaalp, Hamdi Temel, Neşe Üzen, Serdar Karakaş, TUBİTAK 1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programları “Tarımsal Drenaj Sularının Geri Kazanımı (Project number: 114Y453)”380.000, Reseacher.

 

 1. Abdulselam Ertaş, Hamdi Temel, Mehmet Boğa, Sevgi İrtegün, Ufuk Kolak, Gülaçtı Topçu, Bazı Salvia (Ada Çayı) türlerinin HPLC-IT-TOF-MS ile taranması, sekonder metabolkitlerin saflaştırılması ve antikanser özelliklerinin belirlenmesi, Reseacher, (114Z801 number TUBİTAK 1001 project). 280.000, 2015- on-going project.

 

 1. Hamdi Temel, Abdulselam Ertaş, İsmail Yener, Bazı Euphorbia Türlerinin Ağır Metal ve Türe Özgü Sekonder Metabolit İçeriklerinin ICP-MS, LC-MS/MS ve LC-MS-IT-TOF ile Metot Validasyonu; Antioksidan ve Antikanser Özelliklerinin Belirlenmesi, doctora project, Porject manager, 13.800, project number: 2015-ECZACILIK.15.004. on-going project.

 

Missions on the TUBİTAK (Number: 2237) Poject Education

1– 2-4 May 2014, Instructor, “Tutorial: The preparation of Reseach projects for Academics” Bozok University, Yozgat.

2– 4-6 June 2014, Instructor, “Tutorial: The preparation and proceeding of Reseach projects for the institute of Science” Bülent Ecevit  University, Zonguldak.

3– 27-29 September 2014 Instructor, “Tutorial: The preparation and proceeding of Reseach projects for the institute of Science” Bozok  University, Yozgat.

4– 11-13 October 2014 Instructor, “Tutorial: The preparation of Fundamental and Applied Natural Science Reseach projects” Adnan Menderes  University, Aydın.

5– 1-3 November 2014 Instructor, “Tutorial: The preparation of Reseach projects for the institute of Science” Muğla Sıdkı Koçman  Üniversitesi, Muğla.

6– 20-22 Şubat 2015 Instructor, “Tutorial: The preparation of Reseach projects for the Association of Pharmacist” Ankara

7– 3-4 April 2015 Instructor and coordinator, “Tutorial: The preparation and proceeding of Reseach projects for the Social Science” Diyarbakır.

8- 15-19 May 2015 Instructor,   “Project Cycle Management Training” Antalya.

9- 07-12 September 2015, Trainer and Advisory Board, “Consultant Of Science Workshop Towards Science And Biology Teachers” Amasya.

 

Student projects:

1– Tunğ, N. ve H. Temel, “1,2-Bis(m-amino fenoksi)etanın 2-Hidroksinaftalin-1-karbaldehit ile Schiff Bazının Sentezi ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerin hazırlanması”, Tubitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2001, (Supervisor). 200 TL

2- Yıldız V. ve H. Temel, “1,2-Bis(o-amino fenoksi)etanın 2 hidroksinaftalin-1-karbaldehit ile Schiff Bazının Ssentezi ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerin Hazırlanması”, Tubitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2001, (Supervisor) 200 TL

3- Uyğur, Y. ve H. Temel, “N,N’-Bis(m-amino fenoksi)propanın Sentezi ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu”, Tubitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2004, (Supervisor). 300 TL

4- Alp, H. ve H. Temel, “1,3-bis(p-amino fenoksi)propanın Sentezi ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu”, Tubitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2004, (Supervisor). 300 TL

Awards:

1– XIX. National Chemistry Congress, Kuşadası, 2005, Project Number AKP 109 , Ziyadanoğulları, B.,  Temel, H., Ceviziçi, D.,  İlhan,S., – Dört Dişli Yeni Schiff Bazı N,N’-Bis(Salisilaldehiden) -1,4-Bis(m-Aminofenoksi)Butan Sentezi ve Bazı Metallerin Ekstraksiyonunda Uygulanması, Special award from the member of TUBA  Prof. Dr. Metin  Balcı.

2– 2008, “I. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ) first degree award.

3– 2009, “II. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ) first degree award.

4– Söke Girls Technical and Vocational School, 2012, Innovative Teachers forum of Turkey Project Contess, second degree award.

5– 2010, “I. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ), second degree award.

6- 2011, “I. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ), first degree award.

7- Special award given by Sorgun Municipality in “Eser Sahibi Sorgunlular Buluşması” event, 2013.

8- The best poster and the most valuable work award in 70th Advanced Catalytic Science and Techonology conference orginazed by ACS (American Chemical Society), June, 1-6, 2014, Kyoto, Japan.

9- 26 June 2014 Special award given by Sorgun Municipality in “Kınalı Hasan Başarı Ödülü”

10- 2013 “IV. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme (APDÖ)”  first degree award in the Faculty of Pharmacy. Prize: 1 month language education in UK.

11- The best poster award in Internatioanl Conference and Expo on Industrial Pharmacy Conference, 28-29 April 2016, Dubai.

 

Representatives of the Commission and the Presidency:

 

 • Chairman of Dicle University Ziya Gökalp Education Faculty Purchasing Commission 1999-2000
 • Chairman of Dicle University Ziya Gökalp Education Faculty Strategy Planning Commission 2008-2009
 • Chairman of the commission created for monitoring the graduate research assisstants, 2009- still continuing
 • Representative of Dicle University for National Open Lecture Materials Consortium (UADK) (sponsored by TÜBA) 2009-2011
 • The entrusting for 1 day in a mounth in Diyarbakir Regional Directorate of the Prime Ministry General Directorate of Foundations 2010-on-going.
 • The membership of R&D and innovation projects evaluation commission 2011- on-going
 • The university representative for 2013 Entrepreneurial and innovative University Index with YÖK Directorate 2013- on-going

 

Memberships:

Membership of D.U. Senate                                                                                     2008- on-going

D.U. Member of the university Board                                                                              2011 – on-going

The member of the commission which evaluate foreing insructors                                   2008-on-going

The member of DÜADEK Academic Evaluation and Quality Improvement Board       2008 – on-going

The membership of DÜADEK Reserarch and development sub-commitee                    2008 – on-going

The membership of Internal Control Monitoring and Steering Committee                      2010 – on-going

The member of D.U. Science and Engineering Ethics Board                                            2013- on-going

The member of D.U. Faculty of Pharmacy Faculty Council                                    2013- on-going

The Member of D.U. Faculty of Pharmacy Board of Directors                                           2013- on-going

The Member of D.U. Continuing Education Center Board of Directors                              2010- on-going

The Member of D.U. Natural and Applied Sciences Board of Directors                                2008 – 2013

The Member of D.U. The Board of Naturel and Applied Sciences                                        2008 – 2013

The Member of D.U. Ziya Gökalp Education Faculty Journal Editorial Board                     2008 – 2013

The Member of D.U. Ziya Gökalp Education Faculty Faculty Council                                 2010 – 2013

The Member of D.U. Ziya Gökalp Education Faculty Faculty Council                                   2002-2008

The Member of D.U. Faculty of Economics and Administrative Sciences Faculty Council             2008

The Member of D.U. Faculty of Economics and Administrative Sciences Board of Directors         2008

 

Scientific Memberships:

Turkish Chemical Society (Member)

Environmental Awareness Development Society (Founder Chairman of the Board)

Pharmaceutical Researchers and Practitioners Association (member)

International Science and Technology Club (consultant)

 

Editor:

Editor in Chief of Dicle University Institute of Natural and Applied Science Journal             2012-2014

Journal of Inorganic Chemistry

Kazakhstan Chemical Journal

 

Referees:

Journal of Coordination Chemistry

Journal of Molecular Structure

Journal of Hazardous Materials

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

Journal of Organometallic Chemistry

International Journal of Inorganic Chemistry

Spectroscopy Letters

D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

ZAAC – Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie (08.03.09)

Research letters in Inorganic Chemistry (01.09.09)

Acta Chimica Slovenica (08.09.09)

Molecular Diversity Preservation International (MDPI)

Journal of the Serbian Chemical Society

Egyptian Journal of Chemistry

 1. U. Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

D.U. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 1. U. Eğitim Fakültesi Dergisi (20 September 2009)

Nobel International Journals

The Chemical Society of Ethiopia

European Journal of Chemistry

Journal of the Korean Chemistry Society

Journal of Saudi Chemical Society

E-Journal of Chemistry

Journal of Inorganic Chemistry

Turkish Journal of Chemistry

 

 

 

Undergraduate and Graduate Level Courses in the Last Two Years:

 

 

Academic year

Semester Course Name Weekly hours Number of students
      Theoretical Pratical  
  Autumn  Inorganıc Chemistry I 4 0 50
    Advanced Coordination Chemistry 3 0 3
2012-2013   Computer 1 2 40
    Bioinorganic Chemistry I 3 0 3
  Spring  Inorganıc Chemistry II 4 0 50
   Characterization of Inorganic Compounds 3 0 5
    Practical Inorganic Chemistry 3 0 3
    Bioinorganic Chemistry II 3 0 3

 

 

The articles published in the international refereed journals:

 

 1. Ü. Çakır, M. Karakaplan, H. Temel, H. Hoşgören and Ç. Erk, Synthesis of New Lariat Cyclicdiamides and Their Complexes, Journal of Inclusion Phenomena and Molecular Recognation in Chemistry, 26, 21-26 (1996).
 2. Y. Aydoğdu, F. Yakuphanoğlu, A. Aydoğdu, H. Temel,  M. Şekerci and H. Hoşgören, Electrical and Optical Properties of Inorganic Complexes (C36H76N2O9ClNa) and (C14H12N2O4TeBr2), Solid State Sciences, 3, 377-382 (2001).
 3. H, Temel and M. Şekerci, Novel complexes of Manganese(II), Cobalt(II), Copper(II) and Zinc(II) with Schiff Base derived from 1,2-Bis-(p-amino-phenoxy)ethane and salicylaldehyde, Synt. React. Inorg. Met-Org. Chem. 31 (5), 849- 857 (2001).
 4. G. Topal, H. Temel, Ö. Yavuz, M. Coşkun    and M. Şekerci,   Preparation of New o-carboxyaniliotellurium(IV)bromides and Their Dyeing Properties,  Synt. React. Inorg. Met-Org. Chem, 31 (6) 1097- 1107 (2001).
 5. H. Temel, Ü. Çakır, B. Otludil and H. İ. Uğraş, Synthesis, Spectral and Biological Studies of Zn(II), Mn(II), Ni(II) and Cu(II) Complexes with Tetra Dentate Schiff Base Ligand. Complexation Studies and The Determination of Stability Constant (Ke), Synt. React. Inorg. Met-Org. Chem., 31 (8) 1323- 1337 (2001).
 6. H. Temel, Ü. Çakır, And H. İ. Uğraş,   Synthesis and Characterization of Zn(II), Cu(II) and Ni(II) Complexes with Bidentate Schiff Base Ligands. Complexation Studies and The Determination of Stability Constant (Ke), Russian Journal of Inorganic Chemistry, 12 2022- 2026 (2001).
 7. H. Temel, H. Hoşgören and M. Boybay, Synthesis and Characterization Na+, K+, Ca2+ , Ba2+, Sr2+and Pb2+ Complexes With Some Lipophilic Diaza-18-crown-6 Derivatives, Spectroscopy Letters, 34 (5) 1-8 (2001).
 8. H. Temel, S. İlhan, M. Şekerci, R. Ziyadanoğulları, The Synthesis and Spectral characterization of new Cu(II), Ni(II), Co(III) and Zn(II) Complexes with Schiff base, Spectroscopic Letters., 35 (2) 219- 228, (2002).
 9. G. Topal, H. Temel, Ü. Çakır, H. İ. Uğraş, F. Karadeniz, and H. Hoşgören, Synthesis and Complexation of New Substituted Dibenzo Diaza Macrocyclic Diester Compounds, Synthetic Communication, 32 (11), 1721- 1729 (2002).
 10. H. Temel, S. İlhan, and M. Şekerci, Synthesis and Characterization of New N,N’-Bis(cinnemaldeydene)-1,2-bis(p-aminophenoxy)ethane and Its Transition Metal Complexes, Synt. React. Inorg. Met-Org. Chem. 32 (9) 1625-1634 (2002)
 11. H. Temel, H. Hoşgören, New Cu(II), Mn(III), Ni(II) and Zn(II) complexes with chiral quadridentate Schiff base, Transition metal Chemistry, 27 (6) 609-612 (2002).
 12. H. Temel, The Chemical Absorption of Sulfur dioxide in Aqueous Suspension of Limestone and DTA Studies, Arch. Für Nat.- Lands.-, 41 Nos. 3-4, 141-147 (2002).
 13. H. Temel, Ü. Çakır, H. İ. Uğraş, M. Sekerci, The Synthesis, characterization and conductance studies of new Cu(II), Ni(II) and Zn(II) Complexes with Schiff base derived from 1,2-bis-(o-aminophenoxy)ethane and salicylaldehyde, J. Coord. Chem., 56 (11) 943-951(2003).
 14. Ü. Çakır, H. Temel, H. H. İ. İlhan, S. Uğraş, H.İ, The Spectroscopic and Conductance Studies of new Transition Metal Complexes with Schiff Base derived from 4-Methoxybenzaldehyde and 1,2-Bis(p-Aminophenoxy)Ethane, Spect. Letters., 36 (5/6) p. 429-440 (2003) .
 15. Ü. Çakır, H. İ. Uğraş, H. Temel, G. Topal, Complexation Studies of some newly Synthesized Precursors for Substituted Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ethers. Journal of Applied Polymer Science, 91 (4) P.2497- 2501 (2003)
 16. H. Temel, R. Ziyadanoğulları, M. Boybay M. Arslan, The Chemical Absorption of Sulfur dioxide in Aqueous Suspension of Dolomite and DTA Studies, Archives of Argonomy and Soil Science, 49, 435-443 (2003).
 17. H. Temel, T. Taşkın, and M. Şekerci, The Spectral and Antifungal Studies of Transition metal complexes of N,N’-Ethylenebis(salicylideneimine), Russian Journal of Inorganic Chemistry, 49 (3) 347-351 (2004)
 18. H. Temel, Ü. Çakır, and H. İ. Uğraş, Synthesis and Characterization of a novel Oxovanadium(IV) Complex and Conductometric Studies with N,N’-bis(salicylidene)-1,2-bis-(p-aminophenoxy)ethane, Synt. React. Inorg. Met-Org. Chem., 34 (4) 819-831 (2004).
 19. H. Temel, Ü. Çakır, V. Tolan, B. Otludil, H. İ. Uğraş, Complexation and Mutagenicity Potential Studies with N,N’-Bis(2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene)-1,2-bis-(p-aminophenoxy)ethane and The Novel Oxovanadium(IV) Complex,  J. Coord. Chem., 57 (7) 571- 581 (2004).
 20. H. Temel, Synthesis and Spectroscopic Studies on new Cu(II), Ni(II), VO(IV) and Zn(II) Complexes with N,N’-Bis(2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene)-1,2-bis-(p-aminophenoxy)ethane, J. Coord. Chem., 57 (9) 723- 729, (2004).
 21. E. Taş, M. Aslanoğlu, M. Ulusoy and H. Temel, Sythesis, spectral, characterization and Electrochemical Studies of Copper and Cobalt complexes with Novel tetradentate Salicylaldimines, J. Coord. Chem., 57 (8) 677- 684 (2004).
 22. H. Temel, B. Ziyadanoğulları, M. Boybay, The Interaction of Sulfur dioxide in Aqueous Suspension of Magnesite and DTA Studies, Archives of Argonomy and Soil Science, 50 (3) 361-368 (2004).
 23. B. Otludil, O. B. Agüloğlu, R. Demir, V. Tolan, H. Temel, The Effects on Extracellular and Membrane in Amylase Base, Its Mn(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes and Metal ions in Bacillus Substilis, Bio Technology & Biotechnological Equipment, 19 (2) 105- 110 (2005).
 24. Gündüz, B., Küçükkolbaşı, S., Maltaş, E., H. Temel, Yıldız, S. Spectrofluorimetric determination of copper by using a new Schiff base, Ovidius University Annals of Chemistry, Volume 16, Number 1, page 15-18 (2005).
 25. O. Çakır, H. Temel, M. Kiyak, Chemical Etching of Cu-ETP copper, Journal of Materila s Procsesing Technology,162-163, 275- 279 (2005).
 26. H. Temel, B. Ziyadanoğulları, I. Aydın, F. Aydın, Synthesis, Spectroscopic and Thermodynamic Studies on New Transition Metal Complexes with N,N’-Bis(2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene)-1,2-bis-(m-aminophenoxy)ethane and Their Determination by Spectrophotometric Method, J Coord. Chem. 58 (14) 1177-1185 (2005).
 27. B. Ziyadanoğulları, F. Aydın, E. Şahin, I. Aydın, H. Temel, Determination of stability constants and thermodynamic parameters of some complexes of with the Schiff Base derived from 2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene-1-naphtylamin, Russian Journal of Inorganic Chemistry, 50 (10) 1532- 1535 ( 2005).
 28. H. Aydin, B. Ziyadanoğullari, H. Temel, The Characterization and Spectrophotometric Studies of new Cu(II), Ni(II), Zn(II) Complexes with The Schiff Base Derived from 1,2-Bis-(o-aminophenoxy)ethane and Salicylaldehyde, Russian Journal of Physical Chemistry (Zhurnal fizicheskoi khimii), 79 (1) 114-117 (2005).
 29. H. Bulut, M. Karatepe, H. Temel, M. Şekerci, Studies on the Antiviral and Cytotoxic Activity of Schiff Bases Derived from 1,2-bis-(o- and p-aminophenoxy)ethane and Salicylaldehyde, Asian Journal of Chemistry 17 (4) 2793-2796 (2005)
 30. H. Temel, U. Çakır, and H. İ. Uğraş, N,N’-Ethylenebis(salicylideneimine)- Cation Complexation Behaviour in Dioxane/water mixtures by Conductometris Studies, Russian Journal of Inorganic Chemistry, 51 (2) 274- 276 (2005).
 31. E. Taş, M. Aslanoğlu, A. Kılıç, Ö. Kaplan, H. Temel, Preparation, Characterisation and Redox Properties of four New Tetradentate Salicylaldimines with their Cu(II) complexes, Journal of Chemical Research, 05/ 3322, 242-245, (2006).
 32. H. Temel, S. İlhan, M. Aslanoğlu, A. Kılıç, E. Taş, Synthesis, Spectroscopic and Electrochemical Studies of Novel Transition Metal Complexes with Quadridentate Schiff base, Journal of the Chinese Chemical Society, 53, 1027- 1031, (2006).
 33. E. Subaşı, H. Temel, O. S. Şentürk, F. Uğur, Photochemical Reactions of Metal Carbonlys [(M(CO)6(M=Cr, Mo, W) with N,N’-bis(salicylidene)-1,2-bis-(o-aminophenoxy)ethane, J Coord. Chem., 59 (16), 1807-1811, (2006).
 34. H. Temel, B. Ziyadanoğulları, H. Alp , I.Aydın, F. Aydın and S. İlhan , Synthesis and Spectral Studies, Determination of Stability Constants and Thermodynamic Parameters of Some Aromatic Diamine Transiton Metal Complexes, Russian Coord. Chem, 32 (4), 282-286 (2006).
 35. N. Tokmak, M. Şekerci and H. Temel, New Co(II), Cu(II) and Ni(II) Complexes with 1,2-Bis(o-aminophenoxy)ethane, Journal of the Chemical Society of Pakistan 28 (6) 557-560 (2006).
 36. E. Subaşı, H. Temel, Photochemical Reactions of VIB and VIIB Group Metal Carbonly Complexes with a Chiral Schiff base, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 37; 85- 89 (2007).
 37. H. Temel, S. Soran and M. Şekerci, The Spectroscopic Studies of new Co(II), Cu(II) and Ni(II) Complexes with 1,2-bis(m-aminophenoxy)ethane, R Inorg Chem. 52 (5) 709- 712 (2007).
 38. B. Ziyadanoğulları, D. Ceviziçi, H. Temel, R. Guzel, Extraction of Copper(II), Nickel(II) and Cobalt(II) with  N,N’-Bis(salicylaldehydene)-1,4-bis-(m-aminophenoxy)butane, Annali di Chimica, 97, p. 287- 294 (2007).
 39. S. Ilhan, H. Temel, I. Yilmaz, A. Kilic, Synthesis, Characterization and Redox Properties of Macrocyclic Schiff Base by Reaction of 2,6-diaminopyridine and 1,3-bis(2-carboxyaldehyde phenoxy)propane and its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) and La(III) complexes, Transition Metal Chemistry, 32; 344- 349 (2007).
 40. S. Ilhan, H. Temel, I. Yilmaz and M. Şekerci, Synthesis and Characterization of new Macrocyclic Schiff Base Derived from 2,6-Diaminopyridine and 1,7-Bis(2-formylphenyl)-1,4,7-trioxaheptane and its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) and La(III) complexes., Polyhedron, 26; 2795- 2802 (2007).
 41. S. Ilhan, H. Temel, R. Ziyadanoğulları and M. Şekerci, Synthesis and spectral characterization of macrocyclic Schiff base by reaction of 2,6-diaminopyridine and 1,4-bis(2-carboxyaldehyde phenoxy)butane and its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) and La(III) complexes., Transition Metal Chemistry, 32, 584-590 (2007).
 42. H. Temel, S. İlhan, M. Aslanoğlu and H. Alp, Synthesis, Spectroscopic and Electrochemical Studies of Novel Transition Metal Complexes with N,N’-Bis(2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene)-1,3-bis-(o-aminophenoxy) propane, Indian Journal of Chemistry, Sec A (IJC-A) 46A, 1109- 1112 (2007).
 43. S.Ilhan, H. Temel, I. Yilmaz and M. Sekerci, Synthesis, structural characterization and electro chemical studies of new macrocyclic Schiff base containing pyridine head and its metal complexes, Journal of Organometallic Chemistry 692, 3855–3865 (2007).
 44. S. İlhan, H. Temel, Synthesis, spectral studies of new macrocyclic Schiff base derived from 2,6-diaminopyridine and 1,10-bis(2-formylphenyl)-1,4,7,10-tetraoxadecane and its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) and La(III) complexes, Transition metal chemistry 32, 1039- 1046 (2007)
 45. S. İlhan, H. Temel, A. Kilic, E. Tas Synthesis and spectral characterization of macrocyclic Ni(II) complexes derived from various diamines, Ni(II) perchlorate and 1,4-bis(2-carboxyaldehydephenoxy)butane, Transition Metal Chemistry, 32 , 1012-1017 (2007)
 46. H. Temel, H. Alp, S. İlhan, B. Ziyadanoğulları, and İ. Yılmaz, Spectroscopic and electrochemical studies of novel transition metal complexes with N,N’-bis(2-aminothiphenol)-1,7-bis(2-formylphenyl)-1,4,7-trioxaheptane and structure effects on extractability of ligand towards some divalent cations, Monatshefte für chemica chemical monthly,  138, 1199- 1209 (2007)
 47. S. Ilhan, H. Temel, A. Kılıç, Synthesis and characterization of new macrocyclic Cu(II) complexes from various amines, copper(II) nitrate and 1,4-bis(2-carboxyaldehyde phenoxy)butane, Journal of Chine chem. 1-10 (25) (2007)
 48. H. Temel, S. İlhan, Synthesis, Characterization and Spectroscopic Studies of Novel Transition Metal Complexes with N,N’-bis(salicyaldehydene)-1,4-bis-(4-chloro-2-aminophenoxy)butane, R  J  of  Coord. Chemistry, 33 (12) 918-91 (2007).
 49. H. Temel, S. İhan, Synthesis And Spectral Studies of New Schiff Base Macrocyclic Zn(II) Complexes, Macromoleculer, An Indian Journal, Trade Science Inc 3 (3) (2007).
 50. I. Yilmaz, H. Temel, H. Alp, Synthesis, Electrochemistry and In situ Spectroelectrochemistry of a New Co(III) Thio Schiff-base Complex with N,N’-Bis(2-aminothiophenol)-1,4-bis(carboxylidene phenoxy)butane, Polyhedron, 27, 125- 132 (2008).
 51. B. Ziyadanoğulları, D. Ceviziçi, H. Temel, R. Ziyadanoğulları, Preparation and Structure Effects on Preconcentration and Extraction of N,N’-Bis(Salicylaldehydene)-1,4-Bis-(p-Aminophenoxy)butane towards some Divalent Cations, J of Hazardous Materials. 150, 285-289 (2008).
 52. H. Temel, H. Alp, S. Ilhan and B. Ziyadanogullari, Spectroscopic and Extraction Studies of new Transition Metal Complexes with N,N’-bis(2-aminothiphenol)-1,4-Bis(2-carboxaldehydenephenoxy)butane, J Coordination Chem.,61 (7) (2008) 1146-1156.
 53. H. Temel and S. İlhan, Prepared and characterization of macrocyclic Schiff base by reaction of 2,6-diaminopyridine with various aldehydes and their Cu(II) complexes, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 69, 896–903(2008).

A54. S. İlhan and H. Temel, Synthesis and Characterization of macrocyclic Cd(II) complexes, Indian Journal of Chemistry, Sec A (IJC-A).  47 (3) 378- 382 (2008).

 1. S. İlhan, H. Temel and A. Kilic, Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Cu(II) Complexes by Reaction of various Amines, Copper(II) Perchlorate and 1,4-Bis(2-carboxyaldehydephenoxy)butane, Journal of Coordination Chemistry, 61 (2) 277- 284 (2008).
 2. S. Ilhan and H. Temel, M. Sunkur and İ Tegin Synthesis, structural characterization of new macrocyclic Schiff base derived from 1,6-bis(2-carboxyaldehydephenoxy)pentane and 2,6-diaminopyridine and its metal complexes, Indian Journal of Chemistry, Sec A (IJC-A). 47 (4) 560- 564 (2008).
 3. H. Temel, Ü. Demirbas and M. Şekerci, Synthesis And Spectral Studies Of New Co(II), Cu(II) And Ni(II) Metal Complexes with Aromatic Diamine, Russian journal inorganic chemistry 53 (7) 1061-1064 (2008).
 4. H. Temel, S. İlhan A. Kilic and E. Tas, Synthesis and spectral characterization of new macrocyclic Ni(II) and Co(II) complexes derived from 1,4-bis(2-carboxyaldehyde phenoxy)butane and various diamines presence Ni(II) and Co(II) nitrate, J of Coordination Chem., 61 (9) 1443- 1454 (2008).
 5. S . Karahan, P. Köse, E. Subaşı, H. Temel, Photochemical reactions of [M(CO)5THF] (M: Cr, Mo and W) with tetradentate Schiff-bases, Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry, 38 (5) 422-427 (2008).
 6. S. Karahan, P. Köse, E. Subaşı, H. Alp and H. Temel, “Photochemical Reactions of [M(CO)5THF] (M: Cr, Mo and W) with Thio Schiff-bases” Trans. Met. Chem., 33(7), 849-854 (2008).
 7. S. İlhan, H. Temel, Synthesis and spectral studies of macrocyclic Cu(II), Ni(II) and Co(II) complexes by reaction of 1,4-bis(3-aminopropoxy)butane with metal(II) nitrate and salicyaldeyde derivatives, Journal of Moleculer Structure, 891 , 157-166 (2008).
 8. S. Ilhan and H. Temel, Synthesis, spectral characterization of new macrocyclic Schiff base by reaction of 1,5-bis(2-formylphenyl)pentane and 2,6-diaminopyridine and its metal complexes, J Coord. Chem. 62 (3) 456-464 (2009).
 9. I. Yilmaz, S. Ilhan, H. Temel and A. Kılıc, Synthesis, Characterization and Electro-Spectroelectrochemical Studies of Four New Macrocyclic Schiff-Base Cobalt Complexes having N2O2 Set of Donor Atoms, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry,63, 163-169 (2009).
 10. İlhan, S., H. Temel, Pasa, S., Synthesis and spectral studies of macrocyclic Pb(II), Zn(II), Cd(II) and La(III) complexes derived from 1,4-bis(3-aminopropoxy)butane with metal nitrate and salicylaldehyde derivatives, Chinese Chemical Letters 20, 339–343 (2009).
 11. H. Temel, S. İlhan, Synthesis and spectroscopic studies of novel transition metal complexes with schiff base synthesized from 1,4-bis-(o-aminophenoxy)butane and salicyldehyde, Russıan Journal of Inorganic Chemistry, 54   (4)    543-547  (2009).
 12. I. Aydin, S. Sozcan, B. Ziyadanoğullari, H. Temel, Selective extraction
  of copper(II) from aqueous solution by using Schiff bases, Polish Journal of Chemistry , 83, 1591-1600 (2009).
 13. K. Akkılıç, Y.S. Ocak, T. Kılıçoğlu, S. İlhan, H. Temel, Calculation of current–voltage characteristics of a Cu(II) complex/n–Si/AuSb-Schottky diyote, Current Applied Physics 10 (1) 337- 341 (2010).
 14. İlhan S., H. Temel., Synthesis of complexes of Pb(II), Cd(II), Zn(II), Ni(II), La(III) and Cu(II) with a Schiff base macrocyclic ligand containing pyridine, JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 304–306 (2010).

69.S. Ilhan, H. Temel, S. Paşa, and İ. Teğin, Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Pb(II), Zn(II), Cd(II) and La(III) Complexes by Template Reaction of 1,2_Bis(2_formylphenyl)ethane with Metal Nitrate and Various Daimine, Russian Journal of Inorganic Chemistry, Vol. 55, No. 9, pp. 1402–1409 (2010).

 1. E. V. Oral, I. Dolak, H. Temel, B. Ziyadanogullari, Preconcentration and determination of copper and cadmium ions with 1,6-bis(2-carboxy aldehyde phenoxy)butane functionalized Amberlite XAD-16 by flame atomic absorption spectrometry, Journal of Hazardous Materials, 186 (1) 724-730 (2011).
 2. H. Temel, Salih Paşa, Yusuf Selim Ocak, İsmail Yılmaz, Serpil Demir, İsmail Özdemir. Synthesis, characterization, electrochemical-spectroelectrochemical properties and applications in palladium catalyzed Suzuki cross-coupling reactions of N2S2O2 thio Schiff base ligand and its Cu(II), Co(III), Ni(II), Pd(II) complexes and their usage in the fabrication of organic-inorganic hybrid devices Synthetic metals 161 2765- 2775 (2012)
 3. 72. F. Siga, H. Temel, M. Aydemir, Y. S. Ocak, Pasa, A. Baysal, Superb efficient and recycle polymer-anchored systems for palladium catalyzed Suzuki cross-coupling reactions in water, Applied Catalysis A: General, 449, 172-182 (2012).
 4. 73. E. Subaşı, S. Çelik, Temel, Synthesis and Characterization of Stable Hetereocyclic (Schiff Base) Divalent Tin Species and Photogeneration of Their Transition Metal Carbonyl Complexes, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 43,:305–311, (2013).

 

 1. 74. Pasa, Y. S. Ocak, H. Temel, T. Kilicoglu, Synthesis, characterization and catalytic behavior in the Suzuki reaction of Schiff base and its complexes and the optical properties of nickel complex used in the fabrication of a photodiode, İnorganic Chimica Acta, 405, 493-504 (2013)

 

 1. C. Özaydın, K.Akkılıç, S. İlhan, Ş. Rüzgar, Ö.Güllü, H.Temel, Characterization of an Au/n-Si photovoltaic structure with an organic thin film, Materials Science in Semiconductor Processing, 16, 1125- 1130 (2013).

 

76.Uğur Işık, Murat Aydemir, Nermin Meriç, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Hamdi Temel, Akın Baysal, Tunable ferrocenyl-phosphinite ligands for theruthenium(II)-catalyzed asymmetric transfer hydrogenationof ketones, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 379 (2013) 225– 233

 

 1. 77. Bünyamin Ak, Murat Aydemir, Yusuf Selim Ocak, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Akin Baysal, Hamdi Temel, Readily Available Ferrocenyl-phosphinite Ligands for Ru(II)-Catalyzed Enantioselective, Transfer Hydrogenation of Ketones and Fabrication of Hybrid Heterojunctions, Inorganica Chimica Acta, 409 (2014) 244–253

 

 1. Khadichakhan Rafikova, Nurzhamal Kystaubayeva, Murat Aydemir, Cezmi Kayan, Yusuf Selim Ocak, Hamdi Temel, Alexey Zazybin, Nevin Gürbüz, Ismail Özdemir, Transfer hydrogenation of ketones catalyzed by new rhodium and iridium complexes of aminophosphine containing cyclohexyl moiety and photosensing behaviors of rhodium and iridium based devices, Journal of Organometallic Chemistry 758 (2014) 1-8.

 

 1. Kayan, C, Meric, N, Aydemir, M,  Ocak, YS, Baysal, A, Temel, H., Novel cyclohexyl-based aminophosphine ligands and use of their Ru(II) complexes in transfer hydrogenation of ketones, APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 28 (2) 127-133 2014.

 

 1. Ahmet Kilic, Murat Aydemir, Mustafa Durgun, Nermin Meric¸ Yusuf Selim Ocak, Armagan Keles, Hamdi Temel, Fluorine/phenyl chelated boron complexes: Synthesis, fluorescence properties and catalyst for transfer hydrogenation of aromatic ketones, Journal of Fluorine Chemistry, 162 (2014) 9–16.

 

 1. A. Ertaş, M. Boğa, M. A. Yılmaz, Y. Yeşil, N.Haşimi, M. Ş. Kaya, H.Temel, and U. Kolak, Chemical Compositions by Using LC-MS/MS and GC-MS and Biological Activities of Sedum sediforme (Jacq.) Pau, dx.doi.org/10.1021/jf500067q | J. Agric. Food Chem. 62 (20) 4601- 4609 (2014).

 

 1. Aydemir, M., Ocak, YS., Rafikova, K.,; Kystaubayeva, N., Kayan, C., Zazybin, A., Ok, F., Baysal, A., Temel, H., Rhodium-catalyzed transfer hydrogenation with aminophosphines and analysis of electrical characteristics of rhodium(I) complex/n-Si heterojunctions. APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 28 (6) 396-404, 2014, DOI:10.1002/aoc.3140

 

 1. 83. А. S. Taubayeva, , U. Z. Dzhusıpbekov, G. О. Nurgalıeva, Temel And S. Pasa, Sorptıon Characterıstıcs Of Transıtıon Metal Ions (Co, Ni) On Sodıum Humate Sorbents, Int. J. Chem. Sci.: 12(3), 2014, 1053-1062, ISSN 0972-768X.

84. Murat Aydemir, Khadichakhan Rafikova, Nurzhamal Kystaubayeva, Salih Paşa, Nermin  Meriç, Yusuf Selim Ocak, Alexey Zazybin, Temel H., Nevin Gürbüz, Ismail Özdemir, Ionic Liquid Based Ru(II)-Phosphinite Compounds and Their Catalytic Use in Transfer Hydrogenation: X-ray Structure of an Ionic Compound 1-Chloro-3-(3-methylimidazolidin -1-yl)propan-2-ol, baskıda. Polyhedron,

 

85. Osman Ozturk, Ozlem Oter, Serdar Yildirim, Elif Subasi, Kadriye Ertekin, Erdal Celik, Temel H., Tuning oxygen sensitivity of ruthenium complex exploiting silver nanoparticles,  Journal of Luminescence.

 

 1. 86. Taubayeva Aliya Sabirjanovna, Salih Pasa, Dzhusipbekov Umirzak humasilovich, Temel H., Nurgalieva Gulzipa Oryntayevn, Complexation ability of modified Na-Humate and its application in removal of toxic metals from water, Desalination and Water Treatment, (2014) 1–15, doi: 10.1080/19443994.2014.969318.

 

 1. 87. Meric N, Aydemir M, Işık U, Ocak YS, Rafikova K, Pasa S, Kayan C, Durap F, Zzaybin A, Temel H., Cross-coupling reactions in water using ionic liquid-based palladium(II)-phosphinite complexes as outstanding catalysts, APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, Volume: 28, Issue: 11, Pages: 818-825, DOI: 10.1002/aoc.3205, Published: NOV 2014.

 

 1. 88. Abdulselam Ertas, Mehmet Boga, Mustafa Abdullah Yilmaz, Yeter Yesil, Gulsen Tel, Hamdi Temel, Nesrin Hasimi, Isil Gazioglu, Mehmet Ozturk, Pelin Ugurlu, A detailed study on the chemical and biological profiles of essential oil and methanol extract of Thymus nummularius (Anzer tea): Rosmarinic acid, Industrial Crops and Products, Volume 67, May 2015, Pages 336-345.

 

 1. Fatma Pinar Turkmenoglu, İpek Baysal, Samiye Ciftci-Yabanoglu, Kemal Yelekci, Hamdi Temel,Salih Paşa, Nurten Ezer,İhsan Çal and Gulberk Ucar, Flavonoids from Sideritis Species: Human Monoamine Oxidase (hMAO) Inhibitory Activities, Molecular Docking Studies and Crystal Structure of Xanthomicrol, Molecules, 2015, 20, 7454-7473; doi:10.3390/molecules20057454.

 

 1. Onen K, Yılmaz MA, Dicle Y, Kavak O, Temel H., Geochemical Methods to Investigate the Hydrocarbon Seepage Samples in Adiyaman a Southeastern Province of Turkey, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, Volume:9, Issue: 2, Pages: 663-672, 2015.

 

 1. А.S. Taubayeva1, U.Z. Dzhusipbekov, G.О. Nurgalieva, A.K. Shakirova, H. Temel, S. Pasa, Removability Efficiency of Heavy Metals with Modified Humate from Aqueous Media, Eurasian Chemico-Technological Journal 16 (2014) 315-320.

 

 1. Osman Tuncay Agar, Miris Dikmen, Nilgun Ozturk, Mustafa Abdullah Yilmaz,

Hamdi Temel  and Fatma Pinar Turkmenoglu, Comparative Studies on Phenolic Composition, Antioxidant, Wound Healing and Cytotoxic Activities of Selected Achillea L. Species Growing in Turkey, Molecules 2015, 20, 17976-18000; doi:10.3390/molecules201017976. 2015.

 

 1. Hamdi Temel, Salih Paşa, Murat Aydemir, The application of novel boron complexes in asymmetric transfer hydrogenation of aromatic ketones, Tetrahedron: Asymmetry, Volume 26, Issues 18–19, 15 October 2015, Pages 1058–1064, doi:10.1016/j.tetasy.2015.08.007

 

 1. Abdulselam Ertas, Mustafa Abdullah Yilmaz, Mehmet Boga, Nesrin Hasimi, Yeter Yesil, Ahmet C. Goren, Hamdi Temel, Gulacti Topcu, Chemical Profile and Biological Activities of Two Edible Plants: Chemical Investigation and Quantitative Analysis Using Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry and Gas Chromatography Mass Spectrometry, International Journal of Food Properties, DOI: 10.1080/10942912.2015.1020437, Volume 19, Issue 1, 2016.

 

 1. M. Z. Köylü, A. Ekinci, M. Böyükata And H. Temel, Dynamic 1H NMR Studies of Schıff Base Derivatıves, DOİ 10.1007/S10812-016-0202-8, Journal of Applied Spectroscopy, Vol. 82, No. 6, January, 2016 (Russian Original Vol. 82, No. 6, November–December, 2015).

 

 1. Taubayeva Aliya Sabirjanovna, Salih Pasa, Dzhusipbekov Umirzak

Zhumasilovich, Hamdi Temel & Nurgalieva Gulzipa Oryntayevna, Complexation ability of modified Na-Humate and its application in removal of toxic metals from water, Desalination and Water Treatment, 57 (2016) 776–790, doi: 10.1080/19443994.2014.969318.

 1. Marzhan Zhan Kussainova, Salih Pasa, Dzhusipbekov Umirzak Zhumasilovich, Reisa Mixailovna Chernyakova, Metin Atlan & Hamdi Temel, Comparative sorption capacity of Pb(II) and Cd(II) by natural zeolite in phosphoric acid medium, Desalination and Water Treatment, Volume: 57, Issue: 27, Pages: 12561-12571, DOI: 10.1080/19443994.2015.1049560, 2016.

 

 

Presentations submitted to international conferences

 • Temel, H. Hoşgören, Ü. Çakır,   and M. Boybay,  Synthesis and Characterization of Na+ and Ba2+ Complexes of diaza-18-crown-6 Derivatives, Molecular Recognation and Inclusion, Proceeding of the Ninth International Symposium on Molecular Recognation and Inclusion, Lyon, Fransa, P. 527-530, 1996.
 • Ü. Çakır, Temel, and H. Hoşgören, Synthesis of N,N’Disubstituted Diazacoronands VI µ, W-Diamino-Aliphatic Ethers Precursors, 35th IUPAC Congress, İstanbul, Turkey, P. 609, 1995.
 • Ü. Çakır, Temel, and H. Hoşgören, The Metal Complexes with New Type Macrocyclic Polyether-Diamide Ligands, International Seminar on Inclusion Compounds, İstanbul, Turkey, P.76, 1995.
 • Temel, Complexes of Cupper(II), Nickel(II), Cobalt(III) and Zinc(II) with Schiff Base Derived From 1,2-Bis-(o-aminophenoxy)ethane and Salicylaldehyde, MBCAC III 3rd Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry, Antalya, Turkey, P. 138, 2000.
 • Temel, U, Çakır, B. Otludil, H. İ. Uğraş, İ. Başaran, Complexation and Mutagenicity Potential Studies wıth N,N’-Bıs(2-Hydroxynapthalin-1-Carbaldehydene)-1,2-Bis(p-aminophenoxy)ethane and the novel oxovanadium(IV) Complex, 2nd International Aegean Physical Chemistry Days, Balikesir, Turkey, p- 034 (2004).
 • Temel, H., U, Çakır, H. İ. Uğraş, İ. Başaran, Synthesis And Characterization of a Novel Oxovanadium(IV) Complex And Conductometric Studies with N,N’-bis (Salicylidene)-1,2-Bıs-(p-aminophenoxy)ethane, 2nd International Aegean Physical Chemistry Days, Balikesir, Turkey, p. 079 (2004).
 • B. Gündüz, S. Küçükkolbaşı, E. Maltaş, Temel, S. Yıldız, Determination of Fluorescence Properties of some Transition Metal Complexes by Quenching Method, 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Proceedings Book, Kuşadası, Aydın, Turkey, P. 428-430, (2004).
 • B. Gündüz, S. Küçükkolbaşı, E. Maltaş, Temel, S. Yıldız, Effect of Solvent on the Fluorence of some Schiff Bases, 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Proceedings Book, Kuşadası, Aydın, Turkey, P. 66-68, (2004).
 • O. Çakır, Temel, M. Kıyak, Chemical etching of Cu-ETP Copper, 8th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, 16th– 19th May Gliwice- Wisia, Poland, P. 94-97 (2005).
 • B. Gündüz, S. Kücükkolbasi, Maltas, E., Temel, Yıldız, S., Spectrofluorimetric Determination Of Copper by usİng a new Schiff Base, 3rd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Constanda, Romania (2005).
 • Maltaş, B. Gündüz, B., H. Temel, S. Yıldız, Spectrofluorimetric determination of aluminum by using a new Schiff base, pp. 133. XVIIth European Chemistry at Interfaces Conference, 27 June- 1 July 2005, Loughborough, UK.
 • Yıldız, M. Yaman, E. Maltas, H. Temel, Development of spectrofluorometric method based complexation for determination of copper,  41st IUPAC Congress, Torino (Italy) August 5-10, 2007.
 • Akkılıç, S. İlhan, T. Kılıçoğlu, H. Temel, Determination of the Characteristic Parameters of Metal Complex/n_Si/AuSb Structures, Türk Fizik Derneği, 24. Uluslar arası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos, Malatya, 2007, P. 372.
 • Pelin Köse, Senem Karahan, Elif Subaşı, Yavuz Ergün, Hamdi Temel “Photochemical reactions of M(CO)6 (M=Cr,Mo,W) with salen type Schiff base ligands”. Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Europen Countries, Bulgaristan, Eylül 2008.
 • Senem Karahan, Pelin Köse, Elif Subaşı, Hüseyin Alp, Hamdi Temel “Photochemical Rearrangement of Tetradentate Schiff Bases and Photogeneration of VIB Group Metal Carbonyl Complexes”. Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Europen Countries, Bulgaristan, Eylül 2008.
 • Senem Karahan, Pelin Köse, Elif Subaşı, Hamdi Temel “Photochemical Generations of Bimetallic Carbonyl Complexes”. Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Europen Countries, Bulgaristan, Eylül 2008.
 • Orhan Kavak, Kivilcim Onen, Hamdi Temel, methods of Analysis Applied to Hydrocarbon Seepage in Southeastern region of Anatolia (Turkey) and their İnterpretation, SGEM 2011, 11. International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 20-25 June 2011 Bulgaria, Volume 1, P.1237- 1244.
 • Fatma Siga, Hamdi Temel, Yusuf Selim Ocak, Salih Paşa, Kemal Akkılıc, Elektrical properties of New polimeric metal Complexes, Nanomaterials: Appl,ication & properties, Nanomaterials: Application & Properties, Paper 282, 2011, Ukrain.
 • G. Guven, F. M. Bekler, H. Kaya, O. Acar, K. Guven, H. Temel, Isolation and Identification of petroleum degrading bacteria, Current Opinion in Biotechnology 22S 2011, European Biotechnology Congress Location: Istanbul, TURKEY Date: SEP 28-OCT 01, 2011
 • Temel, Y.S. Ocak, M. Atlan, A. Tombak, T. Kilicoglu, K. Akkilic, Electrical and photoelectrical characteristics of a rectifying diode based on a novel Cu(II) complex, The Energy and Materials Research Conference – EMR2012 Torremolinos (Spain), 20-22 June 2012, p. 120.
 • Temel, M. Atlan, Y.S. Ocak, Optical and electrical properties of novel Schiff base polymers with naringenin, The Energy and Materials Research Conference – EMR2012 Torremolinos (Spain), 20-22 June 2012, p. 149.
 • Ekinci, M. Zafer Köylü, M. Böyükata, H. Temel, Investigation of N,N’ethylenebis(salicylideneimine)-1,8-diamino octane Schiff base Derviative with 1H-NMR and Computational Studies, 2nd International Conferance on Computation for Science and Technology, july, 09-11, 2012 Niğde, Turkiye, PP-34.
 • Temel, S. İlhan, S. Çınarlı, M. Böyükata, Synthesis, Characterization and density Funcktional theory Studies of Novel Cu(II) and Ni(II) complexes with Quadridentate Schiff base, 2nd International Conferance on Computation for Science and Technology, july, 09-11, 2012 Niğde, Turkiye, PP-82.
 • S. Ocak, H. Temel, M. Adlan, T. Kılıçoğlu, A. Tombak, Novel Polymeric Metal Complexes for Electrical and Photoelectrocal Applications, 10th SESAME (Synchron-light for Experimental Sciences and Applications in the Middle East) User’s Meeting November 7-9, 2012, Amman Jordan, P. 79.
 • Temel, M. Adlan, S. Paşa, K. Akkılıç, Determination of Optical and Electrical properties of a Novel Polymeric Ligands and Its Cu(II) Complex, 10th SESAME (Synchron-light for Experimental Sciences and Applications in the Middle East) User’s Meeting November 7-9, 2012, Amman Jordan, P. 53.
 • Kara, Z. Tunay, H. Temel, O. Kavak, Metal Cpntent Determination of Water Source Arround  Oil Production Areas İn Diyarbakır, 44th World Chemistry Congress, 11-16 August, 2013, İstanbul/ Turkey.
 • Alexey, R. Khadichakhan, Abilda Nurzat, Y. Valentina, Begimova G, M. Aydemir, H. Temel, S. Takehiko, “New Homogeneous and Heterogeneous catalytic systems containing metal-tagged ionic in the C-C bond forming ractions, TOCAT7, Kyoto, 2014, june 1-6, Japan
 • Kara, Z. Tunay, H. Temel, Removal Lead of Drinking and Using Water Nearby Oil Fields by Electrocoagulation Diyarbakır, 2nd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST2014), Side, Turkey, 2014, 67. P
 • Kara, Z. Tunay, H. Temel, Removal of Cadmium Using Electrocoagulation Process in Drinking and Using Water Nearby Oil Fields, in Diyarbakır, 2nd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST2014), Side, Turkey, 2014, 435. P
 • S. Rafikova, A.G. Zazybin, H. Temel, M. Aydemir, N. Meric, S. Pasa, CATALITIC ACTIVITY OF  IONIC LIQUID  BASED PLATINUM (II) COMPLEXES IN KHARASCH  ADDITION REACTION, Ionic Liquids Gordon Research Conference Solvents, Materials, or Medicines, August 17-22, 2014 , Sunday River Resort Newry, ME, USA, P.45.
 • Yilmaz MA, Tavsanli B, Temel H, Screening of polymer additives in drinking water stored in PET bottles by UHPLC-ESI-IT-TOF MS, American Society of Mass Spectrometry Conference-2014, WP31 556 (2361), June 15 – 19,  Baltimore, Maryland, USA.

 

 • Mehmet Boğa, Hamdi Temel, Mustafa Abdullah Yılmaz, Selçuk Ertekin, Evin Aygün Tuncay. “Chemical profile of three edible plants by using LC-MS/MS and GC-MS:Scolymus hispanicus, Cardaria draba subsp. draba and Carduus pycnocephalus subsp. abidus” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey

 

 • İsmail Yener, Hamdi Temel, Abdülselam Ertaş, Kerem Şentürk, Mehmet Fırat. “The determination of trace metal content of different parts of Euphorbia macrolada species from various localities” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey
 • Hamdi Temel, Ebubekir İzol, Abdulselam Ertaş, İsmail Yener, Mehmet Fırat. “Total phenolic and flavonoid contents of eleven Allium (Savage Garlic) species ethanol extract” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey
 • İsmail Yener, Abdülselam Ertaş, Yeter Yeşil, Kerem Şentürk, Hamdi Temel. “Total phenolic and flavonoid contents of methanol extract of nine Euphorbia species” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey
 • Mustafa Abdullah Yılmaz, Oğuz Çakır, A. Boukeloua, İsmail Yener, Hamdi Temel. “An efficient LC-MS/MS method validation for determination of water soluble vitamin in Thymus” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey
 • Hamdi Temel, Salih Paşa, A. Doğan, S. Demirci, F. Şahin. “Synthesis and identification of imine-structured boronic compounds as prostate cancer therapeutic” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey
 • Özgür Güler, A.B. Özçelik, S. Utku, Mehtap Uysal, Hamdi Temel. “Synthesis of some esters and hydrazides of 3(2H)-Pyridazinone” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey
 • G. Akdemir, A.B. Özçelik, S. Utku, Özgür Güler, Mehtap Uysal, Hamdi Temel. “Synthesis of 6-substituted-3(2H)-pyridazinone-2-acetyl-2 (substituted /nonsubstitutedbenzal) hydrazone derivatives” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey
 • Abdulselam Ertas, Mehmet Boğa, Mustafa Abdullah Yılmaz, Mehmet Fırat, Hamdi Temel. “A detailed study on the chemical and biological profiles of three herbal teas in Anatolia” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey
 • 42. Abdulselam Ertas, Mehmet Boğa, Hamdi Temel, Mustafa Abdullah Yılmaz, Yeter Yesil, Işıl Aydın, İsmail Yener, Esra Yarış. “Phenolic profile, fatty acid and essential oil composition and antioxidant, antialzheimer activities of Gundelia tournefortii (Kenger) extracts” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey (Poster)
 • Mehmet Boğa, Abdulselam Ertaş, Mehmet Öztürk, Mustafa Abdullah Yılmaz, Serpil Demirci, Hamdi Temel “Phytochemical analysis, antioxidant and anticholinesterase activities of Capsella bursa-pastoris fromanatolia” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey
 • Mehmet Boğa, Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz, Hamdi Temel, Yeter Yeşil, Ufuk Kolak. “Chemical and biological investigation of Calystegia silvatica” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey
 • Diren Sarısaltık, Derya, Bektaş, Abdullah, Uslu, Cumhur Ökçelik, Hamdi Temel, Zeynep Ş. Teksin, GPSS, Gazi Pharma Symposium Series, Evaluation of in Vitro Dissolution Characteristics of Non-steroidal Antiinflammatory Drugs in the Turkish Drug Market-2: Ibuprofen, A BCS Class ila Drug, International Gazi Pharmacy Symposium Series, Antalya, 2015, P43.
 • Alp Girap Akdemir, Azime Berna Özçelik, Semra Utku, Özgür Güler, Mehtap Uysal, Sezen Şenol, Hamdi Temel, Acetylcholinesterase and Butyrylcholinesterase Inhibitory potential of pyridazinone analogs as new inhibitoars for Alzhemier Disease, International Gazi Pharmacy Symposium Series, Antalya, 2015, P124.
 • Hatica Kara, Zeki Tunay, Mustafa Abdullah Yilmaz, Hamdi Temel, Quantative Determination of Policyclic Aromatic Hydrocarbons in Drinking and Potable Water Resources of Diyarbakir Region, The International Conference on Civil and Environmental Engineering, 20-23 May, 2105, Nevsehir, Turkey.
 • Penmetsa RV, von Wettberg EJB,Chang PL, Greenspan A, Alford B, Carrasquila-Garcia N, Mamo B, Moenga S, Dacosta-Calheiros E, Balcha LK, Mir RR, Yilmaz MA, Cacmak A, Vance L, Moriuchi K, Warschefsky EJ, Krieg C, Valls R, Rose J, Migneault A, Friesen ML, Siler E, Lindsay D, Ziegler G, Temel H, Fikre A, Baxter I, Tar’an B , Bekun B, Aydogan A, Kahraman A, Nuzhdin SV, Berger J, Cook DR, Characterization and utilization of a new systematic collection of chickpea’s crop wild relatives, Cicer reticulatum and Cicer echinospermum, North American Pulse Improvement Association (NAPIA) 2015 Biannual Meeting November 4-6, 2015 Marriott Gateway on the Falls Niagara Falls, Ontario, Canada, Session 4.

 

 • Mustafa Abdullah YILMAZ, Abdulselam Ertas, Mehmet Boga and Hamdi TEMEL, Secondary metabolic profile of 14 Achillea species by LC-MS/MS, LC-MS IT-TOF and investigation of their biological activities, Joint International Conference and Expo on Industrial Pharmacy & 5th Global Pharmacovigilance Summit April 28-29, 2016 Dubai, UAE, P. 55.

 

 • Hamdi TEMEL, Mustafa Abdullah YILMAZ, Ibrahim Demirtas and Abdulselam Ertas, 4 Achillea species with excellent anticancer (cytotoxic) activities, Joint International Conference and Expo on Industrial Pharmacy & 5th Global Pharmacovigilance Summit April 28-29, 2016 Dubai, UAE, P. 60.

 

 • Hamdi TEMEL, Mustafa Abdullah YILMAZ, Mehmet Boga, Ahmed Boukeloua and Abdulselam Ertas, Antioxidant and anti-Alzheimer activities and total phenolic-flavonoid contents of 4 different Achillea species, Joint International Conference and Expo on Industrial Pharmacy & 5th Global Pharmacovigilance Summit April 28-29, 2016   Dubai, UAE, P. 61.

 

 • Mustafa Abdullah YILMAZ, Abdulselam Ertaş, F. Pinar TURKMENOGLU, Hamdi TEMEL, Simultaneous determination of 37 phytochemicals in Achillea species by ultra high-performance liquid chromatography–triple quadrupole mass spectrometry, Joint International Conference and Expo on Industrial Pharmacy & 5th Global Pharmacovigilance Summit April 28-29, 2016 Dubai, UAE, P.62.

 

   

 

Participant:

 

 1. H. Temel, B1- 19th International mass Spectrometry Conference September, 15-21 2012 kyoto, Japan.

 

  

National/International Books:

1– Diyarbakır ili Tarım, Sanayi, Hizmet Sektörlerinin Uluslararası Rekabetçilik ve Makro Düzey Kümelenme Analizi, In collaboration with the Governor of Diyarbakir and KOSGEB. Has taken part in project local team. 2011

2- H. Temel, “Naylon Aşkı Öldürür” Hayy Kitap, Turkısh, 104 s, 12 x 19 cm, İstanbul, 2011, 1. issue, ISBN : 9786054325238

3H. Temel, Polymer and monomer ligands of Schiff bases with various applications, Paperback: 64 pages, Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing (January 7, 2013) Language: English, ISBN-10: 3659315907, ISBN-13: 978-3659315909

 

National Publications:

 

1-Kara, İ. H., H. Temel, M. Ertem, M. Boşnak, B. Dikici,   ve M. Kılınç, Malnutrosyonlu Çocuklarda Serum Çinko Düzeyleri, Beslenme ve Diyet Dergisi, 27 (2), 5-9 (1998).

2- H. Temel, B. Oral, ve Y. Avanoğlu,   Kimya Öğrencilerinin Deneye Yönelik Tutumları ile Analitik Kimya Laboratuarındaki Titrimetri Deneylerini Planlama ve Uygulamaya İlişkin Bilgi ve Becerileri Arasındaki İlişki, Çağdaş Eğitim, 264, 32-38 (2000).

3-B. Oral, H. Temel, E. Güler, Kimya Eğitimi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamasına İlişkin Algıları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (8) (2004), www.e-sosder.org.

4-Z. Özgen, M. Yıldırım, H. Temel, Farklı Schiff Bazları ve Komplekslerinin Buğday ve pamukta Çimlenme Üzerine Etkisi,  “I. Uluslararası Arası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası”, 24-26 Mayıs 2010, D.Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır, Tam metin.

5-S. Paşa, Y.S. Ocak, H. Temel, T. Kılıçoğlu, Tiyoschiff Bazi N,N′-Bis(2-Hidroksi-1-Naftaldehit)-1,2-Bis(2-Amino Feniltiyo) Etan Ve Co(II), Ni(II), Pd(II) Metal Komplekslerinin Metal/Yariiletken Kontaklarin Elektriksel Karakterizasyonuna Etkisi, “I. Uluslararası Arası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası”, 24-26 Mayıs 2010, D.Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır, Tam metin.

6-H. Temel, plastik torbaların insan ve çevre sağlığına zararları, Doğanın yeniden keşfi, Merkez Efendi geleneksel Tıp Festivali, 5-13 haziran 2010, 44-47.

7-H. Temel. Plastik Poşet Kirliliği ve Çevre Eğitimi, Diyarbakır’da Tarım, Doğa  ve Çevre Sempozyumu, Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yayınları, Cilt I, 1-3 haziran 2010, Diyarbakır, s. 208- 220.

8- H. Temel. Dicle Üniversitesi Engelliler uygulama ve Araştırma merkezinin Kuruluş Hedef ve İlkeleri, Modern kentleşmede Engelliler ve Güvenlik, Adalet yayınevi, Ankara 2011, s.17-22.

9-N. Akbolat, A. Yıldız, H. Temel, S. İlhan, K. Gül, Antifungal Studies of Some Metal Complexes with Schiff Base Ligands,, Dicle University, Journal of the ınstitute of Science and Technology, 2012,p- 15- 22, ISSN; 2146-4693.

10-N. Akbolat, A. Yıldız, H. Temel, S. Paşa, Ö. F. Yeşil, K. Gül, Antibacterial effects of some new metal complexes with Schiff Base ligands on Gram-positive Bacteria (Staphylococcus aureus) and Gram-negative Bacteria (Pseudomanas aerogines), Dicle University, Journal of the ınstitute of Science and Technology, 2012,p- 23-28 ISSN; 2146-4693.

11-N. Meriç, C. Kayan, M. Aydemir, Y. S. Ocak, A. Baysal, H. Temel, Application of Dinuclear ruthenium(II) arene Complexes in transfer Hydrogenation of ketones, Dicle University, Journal of the Institute of Science and Technology, 2013, DUFED, 2(1),1-8 ISSN; 2146-4693.

12H. Temel, H. Uçmak, S. Paşa, M. A. Yılmaz, S. Hoşoğlu, Biological Activities of some Transition metal Complexes derived from,  N,N’-bis(salicylidene)-1,2-bis-(o- and P- aminophenoxy9ethane, Dicle University, Journal of the Institute of Science and Technology, 2013, DUFED, 2(1),16-19 ISSN; 2146-4693.

13-C. Kayan, N. Meriç, M. Aydemir, A. Baysal, H. Temel, Aniline Based Aminophosphine and Cationic bis(phosphino)amine Ru(II) complexes, Investigation of Catalytic Activity in Transfer Hydrogenation of Ketones, Dicle University, Journal of the Institute of Science and Technology, 2013, DUFED, 2(1),20-27 ISSN; 2146-4693.

 1. 14. B. Ziyadanoğulları, D. Ceviziçi, Temel, M. Abdullah, Yılmaz, A new tetradentate N2O2- type Schiff base ligand and structure effects on preconcentration and extraction of N,N2-Bis(salicylaldehydene)-1,4-bis-(o-aminophenoxy)butane towards some divalent cations, DUFED, 3(1), 87-92, 2014
 2. H. Temel, Naylon Aşkı Öldürür, DOZ (Ankara Eczacı Odası Yayın Organı) 2015, Sayı.9, sayfa 68-71.

 

Presentations submitted to national conferences:

 1. H. Temel, R. Ziyadanoğulları, ve M. Boybay, SO2’in Çeşitli Karbonatlar Tarafından Kimyasal Absorpsiyonu, Kimya-93 IX Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, s. 62, Trabzon, 1993.
 2. H. Hoşgören, ve H. Temel, Bazı Yan Kollu Taç Eterlerin Alkali ve Toprak Alkali Metalleriyle Komplekslerinin Hazırlanması, Kimya-94 X. Ulusal Kimya Kongresi, s. 137, Bursa, 1994.
 3. İ. H. Kara, H. Temel, M. Ertem, M. Boşnak, B. Dikici, ve M. Kılınç,    Diyarbakır Yöresinde Protein Malnutrosyonu ve Çocuklarda Serum Çinko Eksikliği, XI. Ulusal Kimya Kongresi, s. 655, Van, 1997.
 4. H. Temel, B. Oral, ve Y. Avanoğlu, Kimya Öğrencilerinin Deneye yönelik Tutumları ile Analitik Kimya Laboratuarındaki Titrimetri Deneylerini Planlama ve Uygulamaya İlişkin Bilgi ve Becerileri Arasındaki İlişki, XI. Ulusal Kimya Kongresi, s. 682, Van, 1997.
 5. G. Topal, H. Temel, F. Karadeniz ve H. Hoşgören, Sübstitüe Benzen Birimleri İçeren benzo(aza) Crown Eter Çıkış Maddelerinin Hazırlanması, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, s. 1258, Van, 1998.
 6. Ü. Çakır, H. İ. Uğraş, H. Temel, ve G. Topal, Bazı yeni Fonksiyonel Gruplar içeren Oksijen ve Azot Taşıyan Köprülü Makromoleküler Türevlerinin Sentezi ve Kompleksleşme Sabitlerinin Tayini, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, s. 566, Diyarbakır, 2000.
 7. G. Topal, B. Oral, H. Yılmaz, H. Temel,   ve M. Coşkun,   Organik Kimya Öğretiminde Öğrencilerin Aromatiklik Kavramını Kazanma Düzeylerinin Belirlemeye ilişkin Bir Değerlendirme,  XIV. Ulusal Kimya Kongresi, s. 184, Diyarbakır, 2000.
 8. H. Temel ve S. İlhan. 1,2-Bis-(p-aminofenoksi)etanın 4-metoksi Benzaldehitle Schiff bazının Sentezi ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Hazırlanması, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, s. 396, Diyarbakır, 2000.
 9. H. Yılmaz, M. Coşkun, G. Topal, ve H. Temel, Kimya Öğretiminde Başarısızlığın Nedenleri, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, s. 173, Diyarbakır, 2000.
 10. H. Yılmaz, M. Coşkun, G. Topal, ve H. Temel, Öğretmenin Kimya Dersine Karşı Tutumu, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, s. 520, Diyarbakır, 2000.
 11. H. Temel, ve Ö. Satıcı, Bir Çevre Kirleticisi olan; Kükürt dioksidin kalsit Tarafından Farklı Süre ve ısı gruplarında Absorpsiyon Değişiminin Friedman İki yönlü Varyans Analizi ve Tek Yönlü Varyans Analizi ile İncelenmesi, 5. Ulusal Biyoistatistik Sempozyumu, s. 339, Eskişehir, 2000.
 12. F. Yakuphanoğlu, H. Temel, M. Şekerci ve Y. Aydoğdu, N-Toluil Bileşiğinin Elektriksel İletkenliğinin Sıcaklığa Bağlılığı, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, AN-P79. 2001.
 13. H. Temel, H., S. İlhan, M. Şekerci, ve R. Ziyadanoğulları, Schiff Bazlı Yeni Cu(II), Ni(II), Co(III) ve Zn(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, AN-S39, 2001.
 14. H. Temel, S. İlhan, ve M. Şekerci, Yeni N,N’- Bis(sinnemaldehiden)-1,2-Bis(p-aminofenoksi)etan ve Geçiş Metal Kompleksleri, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, AN-P78, 2001.
 15. H. Temel, ve Hoşgören, H. Kiral Schiff Bazının Cu(II), Mn(III), Ni(II) VE Zn(II) Komplekslerinin sentezi, karekterizasyonu ve spektral Çalışmaları, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, AK-P60, 2002.
 16. H. Temel, ve Satıcı, Ö. Bir Çevre Kirleticisi olan; Kükürt Dioksidin Dolomit Tarafından Farklı Sere ve ısı Gruplarında Absorpsiyon Değişiminin Friedman İki Yönlü Varyans Analizi ile İncelenmesi, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, AK-P88, 2002.
 17. M. Şekerci, M. Boybay, Ü. Demirbaş ve H. Temel, 1,2-Bis(o-aminofenoksi)etan Ligandının Co(II), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin sentezi, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, AN-S1, 2002.
 18. H. Temel, T. Taşkın, we M. Şekerci, Sentez edilen Schiff bazının Ti(IV), Co(II), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin karekterizasyonu ve Antifungal Çalışmaları, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, AN-49, 2002.
 19. H. Temel, B. Oral ve E. Guler, Öğrencilerin Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerin Değerlendirilmesi, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, KE-P1, 2002.
 20. N. Akpolat, A. Yıldız, K. Gül, Ö. F. Yeşil, T. Özekinci, H. Temel, Schiff bazı ve bazı Ağır metal Komplekslerinin Anti Bakteriyel özelliklerinin Belirlenmesi Konusunda Bir Araştırma, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, P. 48. 2002.
 21. Ü. Demirbaş, M. Şekerci, M. H. Temel, 1,2-bis(p-aminofenoksietan) Ligandı ve Komplekslerinin sentezi, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P92. 2003
 22. S. Soran, M. Şekerci, H. Temel, Aminofenoksi grubu ihtiva eden ligandın Co(II), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P93. 2003.
 23. N. Tokmak, M. Şekerci, H. Temel, Diamin ligandının Co(II), Ni(II) ve Cu(II) komplekslerinin sentezi, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P94. 2003.
 24. H. Temel, Ü. Çakır, H. İ. Uğraş, H. İ. İlhan S. 4-Metoksibenzaldehit ve 1,2-bis(p-aminofenoksi)etan’dan Elde Edilen Schiff Bazının Konduktometrik Çalışmaları. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P103. 2003.
 25. H. Temel, Ü. Çakır, Ü. H. İ. Uğraş, N,N’-etilenebis(salisilidenimin) Schiff bazının konduktometrik çalışmaları. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P104. 2003.
 26. H. Temel, Çakır, Ü. Uğraş, H. İ. Uçmak, H. Hoşoğlu, S., Schiff bazlı yeni VO(IV) kompleksi. Kompleksleşme ve biyolojik aktivite çalışmaları. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P105. 2003.
 27. H. Temel, Ü. Çakır, H. İ. Uğraş, M. Şekerci, M. N,N’-bis(salisiliden)-1,2-bis(o-aminofenoksi)etan Ligandının Konduktometrik Ölçümlerle Kompleksleşme Çalışmaları. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P106. 2003.
 28. H. Temel, Öğretim elemanlarının davranışlarının değerlendirilmesi. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, KE-P7. 2003.
 29. B. Gündüz, E. Matlaş, S. Küçükkolbaşı, H. Temel, S. Yıldız, Farklı çözücülerde Schiff bazlarının Floresans Özelliklerinin İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, AK-243. Kars, 2004.
 30. B. Gündüz, S. Z. Baş, S. Küçükkolbaşı, H. Temel, S. Yıldız, Bazı Schiff Bazlarının Alüminyum Komplekslerinin Floresans Özelliklerinin İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, FK-670. Kars, 2004.
 31. F. Aydın, E. Şahin, I. Aydın, B. Ziyadanoğulları, H. Temel, 2-Hidroksinaftalin-1-karbaldehiden-1-naftilaminden Elde edilen Schiff Bazının bazı Geçiş Metalleri ile Komplekslerinin Spectroskopik Yöntemle Kararlılıkları ve Termodinamik Parametrelerin Belirlenmesi, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, P- 80, Malatya, 2004.
 32. H. Aydın, B. Ziyadanoğulları, H. Temel, 1,2-Bis-(o-aminofenoksi)etan ile Salisilaldehitden Elde Edilen Schiff Bazının Bazı Geçiş Metalleri ile Komplekslerinin Spectroskopik Yöntemle Kararlılık ve Termodinamik Parametrelerin Belirlenmesi, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, P- 132, Malatya, 2004.
 33. E. Subaşı, H. Temel, O. Şentürk, F. Uğur, N,N′-bis(salisiliden)-1,2-bis-(o-aminofenoksi)etan ile [M(Co)6 (M= Cr, Mo, W)] Arasındaki Fotokimyasal Tepkimeler XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005 ANP35.
 34. H. Temel, I. Aydın, F. Aydın, B. Ziyadanoğulları, 2-N,N’-bis(2-hidroksinaftalin-1-kKarbaldehiden)-1,2-bis-(m-aminofenoksi)etan ile Yeni Metal Komplekslerinin Hazırlanması, Spektroskopik ve Termodinamik Çalışmaları, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, ANP72
 35. H. Temel, B. Ziyadanoğulları, H. Alp, I. Aydın, F. Aydın, S. İlhan, Bazı Aromatik Diamin Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik Çalışmaları, Kararlılık Sabitleri ve Termodinamik Sabitlerinin Tayini, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, XIX. Ulusal Kimya Kongresi,2005, ANP 77.
 36. S. İlhan, H. Temel, M. Aslanoğlu, 2,6-Diaminopridin ve 1,10-Bis(2-formilfenil)-1,4,7,10-trioksadekan’dan Elde Edilen Yeni Makrosiklik Schiff Bazının Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Voltametrik Çalışmaları, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, ANP 142
 37. S. İlhan, H. Temel, M. Aslanoğlu, 2,6-Diaminopridin ve 1,7-bis(2-Formilfenil)-1,4,7-Trioksaheptandan Elde Edilen Yeni Makrosiklik Schiff Bazının Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karekterizasyonu, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 2005, ANP 143.
 38. B. Ziyadanoğulları, H. Temel, D. Ceviziçi, S. İlhan, Dört Dişli Yeni Schiff Bazı N,N’-bis(salisilaldehiden) -1,4-bis(m-aminofenoksi)butanın Sentezi ve Bazı Metallerin Ekstraksiyonunda Uygulanması, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, AKP 109
 39. B. Ziyadanoğulları, H. Temel, D. Ceviziçi, İ. Teğin, Şelatlaştırıcı Olarak N-N’-bis(2-hidroksinaftalin-1-karbaldehiden)-1,3-bis(o-aminofenoksi)propan Sentezi ve bazı iki Değerli Katyonların Ekstraksiyonu, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, AKP 110
 40. B. Ziyadanoğulları, H. Temel, D. Ceviziçi, R. Güzel, Bazı Metal Katyonlarının N-N’-bis(2-hidroksinaftalin–1-karbaldehiden)-1,3-bis(p-aminofenoksi)propan Sentezi ve Çözücü Ekstraksiyonu ,XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, AKP 111.
 41. B. Ziyadanoğulları, İ. Teğin, H. Temel, Sulu çözeltiden bazı metal katyonlarının 1,4-bis(p-aminofenoksi)butan ditosilat ile ekstraksiyonu, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2006, P. 141.
 42. B. Ziyadanoğulları, R. Güzel, H. Temel, Sulu çözeltiden bazı metal katyonlarının 1,4-bis(o-aminofenoksi)butan ditosilat ile ekstraksiyonu, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2006, P. 142.
 43. S. Karahan, E. Subaşı, S. Derinkuyu, K. Ertekin, H. Temel, “[N,N′-bis(salisiliden)-1,2-bis-(o-aminofenoksi)etan], (H2L) Ligandı ile [W(Co)4(H2L)] Kompleksinin Spektrofotometrik İncelenmesi ve (H2L) Yapısı ile Emisyon Esaslı Nanomolar Düzeyde Çinko Tayini” XX. Ulusal Kimya Kongresi, ErciyesÜniversitesi, Eylül, 2006.
 44. E. Subaşı, H. Temel, Photogeneration of VIB Metal Carbonyl Complexes With A Chiral Bidentate Schiff Base, I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P28.
 45. H. Alp, H. Temel, S. İlhan, B. Ziyadanoğulları, İ. Yılmaz, 2-Aminotiyofenol İle Dialdehitden Schiff Bazının Sentezi Ve Geçiş Metalleri İle Komplekslerinin Eldesi, Karakterizasyonu Ve Ekstraksiyonunda Uygulamaları, I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P46.
 46. H. Temel, S. İlhan, M. Aslanoğlu, H. Alp, N,N’-Bis(2-Hidroksinaftalin-1-Karbaldehiden)-1,3-Bis-(o-Aminofenoksi)Propan İle Yeni Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektro Kimyasal Çalışmaları, I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P47.
 47. S. İlhan, H. Temel, A. Kılıç, 1,4-Bis(2-Karboksaldehitfenoksi)Bütanın Çeşitli Aminlerle Template Etki ile Cu(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karekterizasyonu, I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P108.
 48. S. İlhan, H. Temel, M. Şekerci, R. Ziyadanoğulları, 2,6-Diaminopridin Ve 1,4-Bis(2-Karboksaldehitfenoksi)Bütandan Elde Edilen Yeni Makrosiklik Schiff Bazının Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) Ve La(III) Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P109.
 49. I. Aydın, B. Ziyadanoğulları, S. Sözcan, H. Temel, N,N’-Etilenbis(Salisilaldenimin) Schiff Bazı ile sulu çözeltiden CuII iyonlarının ekstraksiyonu ve diğer katyonlardan ayrılması, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran, Elazığ, 2008, P-93.
 50. Ziyadanoğulları, B.; Sözcan S.; Aydın, I.; H. Temel, N,N’_bis(salisilaldehiden)-1,2-bis(m- aminofenoksi)etan sentezi ve metal ekstraksiyonundaki uygulamaları, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, AKP 23, Mağusa-K.K.T.C.
 51. İlhan S., H. Temel, Synthesis and Characterization of Schiff Base Macrocyclic Pb(II), Zn(II), Cd(II) and La(III) Complexes by Template Reaction of (±)-trans-1,2-diaminocyclohexane with Metal nitrate and Salicylaldehyde Derivatives, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, ANP 60, Mağusa-K.K.T.C.
 52. İlhan S., H. Temel, Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Schiff Base Complexes by Template Reaction of Diamine with Metal(II) nitrate and 1,7-bis(2-formylphenyl)-1,4,7-trioxaheptane, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, ANP 61 Mağusa-K.K.T.C.
 53. İlhan S., H. Temel. Synthesis and spectral studies of macrocyclic Cu(II), Ni(II) and Co(II) complexes by template reaction of 1,4-bis(3-aminopropoxy)butane with metal(II) nitrate and salicylaldeyde derivatives, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, ANP 114 Mağusa-K.K.T.C.
 54. İ. Yılmaz, S. İlhan, H. Temel, A. Kılıç, Synthesis, Characterization and Electro-Spectroelectrochemical Studies of Four Macrocyclic Schiff-Base Co(II) Complexes having N2O2 Set of Donor Atoms, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, ANP 115 Mağusa-K.K.T.C.
 55. S. Paşa, H. Temel, Synthesıs And Characterızatıon Of Novel Thıo Schıff Bases Wıth 2-Amınothiıophenol And Dıfferent Aldehydes And Its Complexes Wıth  Cu(II), Co(II),  Ni(II), Cd(II),Zn(II) And Pd(II), II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2009, Elazığ.
 56. S. İlhan, H. Temel, A. Kılıç, E.şref Taş, Synthesis And Spectral Characterization of Macrocyclic Ni(II) Complexes Derived From Various Diamines, Ni(II) Perchlorate And 1,4-Bis(2-Carboxyaldehydephenoxy)Butane, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2009, Elazığ.
 57. S. İlhan, H. Temel, İ. Yılmaz, A. Kılıç, Synthesis, Characterızatıon And Redox Propertıes of Macrocyclic Schiff Base By Reaction of 2,6-Diaminopyridine And 1,3-Bis(2-Carboxyaldehydephenoxy) Propane And Its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) And La(III) Complexes, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2009, Elazığ.
 58. S. Çetin, S. Karahan, E. Subaşı, H. Temel, Syntheses of Stable Heterocyclic (Schiff Base) Divalent Tin Complexes, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2009, Elazığ.
 59. E. V. Oral, B. Ziyadanoğulları, İ. Dolak, H. Temel. o-1,4 Dialdehit ile Modifiye Edilmiş Amberlit XAD-16 Kopolimeri Kullanılarak Pb(II) ve Cd(II) İyonlarının Zenginleştirilme Koşullarının İncelenmesi ve Alevli AAS ile Tayinleri, Kromtografi, KTÜ, Trabzon, 26-29 Eylül 2009, S.43.
 60. E. V. Oral, B. Ziyadanoğulları, İ. Dolak, H. Temel. o-1,4 Dialdehit ile Modifiye Edilmiş Amberlit XAD-16 Kopolimeri Kullanılarak Ni(II) ve Cu(II) İyonlarının Zenginleştirilme Koşullarının İncelenmesi ve Alevli AAS ile Tayinleri, Kromotografi, KTÜ, Trabzon, 26-29 Eylül 2009, S.42.
 61. H. Temel, S. Paşa, İ. Özdemir, S. Demir, 2-Aminofeniltiyo ile 2-Hidroksi-1-naftaldehitten yeni Schiff Bazının Sentezi ve Geçiş metalleri ile Komplekslerinin Eldesi ve karakterizasyonu, Organometalik Kimya kataliz Çalıştayı, 16-17 Mayıs 2010, Malatya, S.57
 62. P.Köse, E. Subaşı, H. Temel, Palladium(II) Complexes of Tetradentate-ONNO-Type Schiff Bases: Designing Catalysts for Heck Reaction, Organometalik Kimya kataliz Çalıştayı, 16-17Mayıs 2010, Malatya, S.53.
 63. E. V. Oral, S. Erdoğan, H. Temel, B. Ziyadanoğulları , 1,6-Bis (2- Karboksi Aldehit Fenoksi) Bütan ile Modifiye Edilmiş Amberlit XAD-16 Reçinesinden Yaralanılarak Zn(II) ve Cr(III) İyonlarının Önderiştirilmesi ve Çözeltiden Ayrılmalarının İncelenmesi, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Erzurum, 21-25 Haziran 2010, P.17.
 64. M. Zeyrek, K. Ertekin, A. Süslü, E. Subaşı, H. Temel, Kalay (II) Katyonunun Elektro-eğirme Yöntemi ile Hazırlanmış Fiberler ile Sub-nanomolar Düzeyde Tayini”, 24. Ulusal Kimya kongresi, 29 Haziran- 2 Temmuz 2010, AP077.
 65. H. Temel, F. Sığa, S. Pasa ve M. Atlan, 2-Hidroksi-1-Naftaldehit Turevli Ligand Polimerinin Metal Komplekslerinin Eldesi ve Yapı Aydınlatılması, III. Ulusal Anorganik Kimya kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 19-22 Mayıs 2011, P147.
 66. K. Onen, O. Kavak, H. Temel, Guneydoğu Anadolu Bolgesindeki Hidrokarbon (Petrol, Bıtüm) Sızıntılarında Eser Element Tayini, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 19-22 Mayıs 2011, P148.
 67. P. Kose, E. Subası, H. Turkmen, H. Temel, Synthesis of New Tetradentate Schiff Base Pd(II) Complexes And Their Catalytic Applications, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 19-22 Mayıs 2011, P238.
 68. F. Sığa, H. Temel, S. Pasa, M. A.Yılmaz, Schiff Bazı Bağlı Poli(stiren-Co-divinil benzen)amino metil ile Geçis Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Suzuki Reaksiyonlarının incelenmesi III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 19-22 Mayıs 2011, P249.
 69. M. Adlan, H. Temel, S. Paşa, Naringenin (4,5,7-trihidroksi Flavanon) ve 4- Amino benzoilhidrazinden Elde Edilen Schiff bazı ile Geçiş metal Komplekslerinin Sentezi, karakterizasyonu ve çeşitli uygulamaları, 25. Uluslar arası katılımlı Ulusal Kimya kongresi, 27.06- 02.07. 2011, 112- IP-097, Erzurum.
 70. 70. A. Ekinci, M.Z. Köylü, M. Böyükata, Temel, İnvestigation of N,N’-Ethylenebis(saliscylideneimine)-1,7-diaminoheptane Schiff base complexes with Ni(II), Zn(II), Co(II) ions by 1H-NMR relaxation time measurements and elecktornic structure analysis, Third Bozok Science Workshop, Computational Studies on Structure and Dynamics from Nuclei to Biological Molecules, Bozok University, Yozgat, 2012, P.19.
 71. P. Köse, N. Öztürk, E. Subaşı, H. Temel, Yeni Rutenyum (II)-Makrosiklik Schiff Baz Komplekslerinin Sentez ve Karakterizasyonu, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla 2012, P. 226.
 72. 72. Köse, N. Öztürk, E. Subaşı, H. Temel, Synthesis and Characterization of New Ruthenium (II )-Macrocyclic Schiff Base Complexes, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla 2012, P. 227.
 73. 73. Sığa, H. Temel, M. Aydemir, Y. S. Ocak, S. Pasa, A. Baysal , Polimer Destekli Schiff Bazı Pd (II) komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla 2012, P. 291.
 74. F. Sığa, H. Temel, M. Aydemir, Y. S. Ocak, S. Pasa, A. Baysal, Polimer Destekli Schiff Bazı Pd (II) komplekslerinin Suzuki Kross-Kapling Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkinliği, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla 2012, P. 292.
 75. H. Temel, Naylon Aşkı Öldürür, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, G.4, Sayfa 8, Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs 2013
 76. H. Temel, Naringenin Katkılı Ligandın, Polimerinin ve Cu(II), Zn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu; Biyolojik Ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, P326, Sayfa 374, Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs, 2013
 77. S. Paşa, M. Håkansson, S. Olsson, P. M. Björemark, H.Temel, 3,5-Lutidin’den Na(I) Kristalllerinin Sentezi Karakterizasyonu ile Dietilen Glikol Dimetil Eterin NaBH4 Kompleks Kristallerinin İnirgemede Kullanımı, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, P257, Sayfa 351, Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs, 2013.

 

 1. M. Atlan, H. Temel, Y. S. Ocak, S. Paşa, Poliazometin Ligandı ve Cu(II), Ni(II) Komplekslerinin Sentezi Ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, P289, Sayfa 383, Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs, 2013.

 

 1. H. Temel, M. Atlan, S. Paşa, N. Haşimi, Naringenin Katkılı igandın, Polimerinin ve Cu(II), Zn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu; Biyolojik Ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, P326, Sayfa 420, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 30 mayıs, 2013.

 

 1. 80. Khadichakhan Rafikova, Salih Paşa, Nermin Meriç, Murat Aydemir, Hamdi Temel, Zazybin Alexei G., Catalytic Activity of Polymer Supported Ionic Liquid Pd (II) Complex in Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reactions, Ulusal Kataliz Yaz Okulu, 3. Anadolu Kataliz, Okulu, 24-28 Ağustos 2013, Malatya, P. 15.

 

 1. E.80. Khadichakhan Rafikova, Salih Paşa, Nermin Meriç, Murat Aydemir, Hamdi Temel, Zazybin Alexei G., Synthesis of polymer anchored ligand and Pd(II) complex with Ionic Liquid Precursor, 1. Ulusal Kataliz Yaz Okulu, 3. Anadolu Kataliz , Okulu, 24-28 Ağustos 2013, Malatya, P. 20.

 

 1. Işıl Aydın, Ali Çavdar, Hamdi Temel, Fırat Aydın, Parfümlerdeki Allerjen Maddelerin Tayin Yöntemlerinin Araştırılması, 4. Kozmetik Kimya Kongresi, Antalya, 4. Kozmetik Kongresi, 14-16 Şubat 2014, Antalya, P. 1

 

 1. Işıl Aydın, Hamdi Temel, Figen Erek, Çağdaş Aksoy, Fırat Aydın, Göz Farındaki Toksik Elementlerin Mikrodalga Çözünürleştirmesi Ve ICP-OES Yöntemi İle Tayini, 4. Kozmetik Kongresi, 14-16 Şubat 2014, Antalya, P. 2.

 

 1. Abdulselam Ertaş, Hamdi Temel, Mustafa A. Yılmaz, Mehmet Boğa, Nesrin Haşimi,

Ahmet C. Gören, Ufuk Kolak, A Detailed Study on Three Endemic Astragalus Species, 2. İlaç Kimyası Kongresi, 21-23 Mart 2014 P.654

 

 1. Barış Kurt, Metin Atlan, Hamdi Temel, Yeni Ligand ve Komplekslerin DNA Etkileşimlerinin Moleküler Modellemesi, 2. İlaç Kimyası Kongresi, 21-23 Mart 2014 P.003

 

 1. Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Mustafa A. Yılmaz, Yeter Yeşil, Hamdi Temel, phenolic Profile by LC-MS of Onopordum polycephalum BOISS and Onopordum carduchorum BORNM. ET BEAUVERD, 2. İlaç Kimyası Kongresi, 21-23 Mart 2014 P.235

 

 1. Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Mustafa A. Yılmaz, Hamdi Temel, Gülaçtı Topçu, Phytochemical Investigation of Lycopsis orientalis with Biological Activity, 2. İlaç Kimyası Kongresi, 21-23 Mart 2014 P.236.

 

 1. Mehmet Boğa, Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz, Neslihan Genişel, İsmail Yener, Hamdi Temel, Ufuk Kolak, Phenolic Profile, Fatty Acid and Essential Oil composition and Antioxidant, Antialzheimer Activity of Verbascum flavidum Extracts, 2. İlaç Kimyası Kongresi, 21-23 Mart 2014 P.258

 

 1. Abdulselam Ertaş, Mustafa A. Yılmaz, Mehmet Boğa, Meryem Şeyda Kaya, Yeter Yeşil,

Mehmet Ozturk, Ahmet C. Gören, Hamdi Temel, Chemical Profile and Biological Activities of Tragopogon latifolius var. angustifolius Boiss, 2. İlaç Kimyası Kongresi, 21-23 Mart 2014 P.659

 

 1. Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Nesrin Haşimi, Mustafa Yılmaz, Meryem Şeyda Kaya,

Hamdi Temel, Investigations on Trifolium angustifolium var. angustifolium L. 2. İlaç Kimyası Kongresi, 21-23 Mart 2014 P.660.

 

 1. Nazan Demir, Eda Çavuş-Kaya, Hamdi Temel, Diyarbakır’a Özgü Yerel Güllerin Tanımlanması, Biyokimyasal Aktivitelerine Bakılması ve İlaç Hammaddesi Olarak Kullanabilirliğinin Araştırılması. BİHAT 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 Mayıs-01 Haziran 2014, SB-7.

Posterler

 

 1. Mehmet Boğa, Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz, Serpil Demirci, İsmail Yener, Hamdi Temel, Ufuk Kolak, Gülaçtı Topçu, UHPLC ESI MS/MS ve GC-MS Analizleri ile Verbascum pinetorum (Boiss.) O. Kuntze Bitkisinin Fenolik Profili, Yağ Asidi ve Uçucu Yağ Bileşimlerinin Belirlenmesi. BİHAT 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 Mayıs-01 Haziran 2014, P-17.

 

 1. Mehmet Boğa, Hamdi Temel, Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz, Yeter Yeşil, Ahmet Ceyhan Gören, Gülaçtı Topçu, Anadolu’ da Doğal Olarak Yetişen Üç Centaurea Türünün GC/MS ve UHPLC-ESI-MS/MS Analizleriyle Yağ Asidi Kompozisyonu ve Fenolik Profillerinin Belirlenmesi. BİHAT 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 Mayıs-01 Haziran 2014, P-12.

 

 1. Mustafa Abdullah Yılmaz, Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Serpil Demirci, Işıl Hacıbekiroğlu, İsmail Yener, Mehmet Öztürk, Hamdi Temel, Malvella sherardiana (L.) JAUB. ET SPACH. Bitkisinin Kimyasal ve Biyolojik Yönden İncelenmesi: LC-MS/MS, LC-Floresans ve GC-MS. BİHAT 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 May-01 June 2014, P-11.

 

 1. Mustafa Abdullah Yılmaz, Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Yeter Yeşil, Işıl Aydın, Hamdi Temel, Ufuk Kolak, Sedum sediforme (JACQ.) PAU Türünün GC-MS ve LC-MS ile Yağ Asidi, Uçucu Yağ ve Fenolik Bileşiminin Belirlenmesi, BİHAT 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 May-01 June 2014, P-16.

 

 1. Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz, Mehmet Boğa, Yeter Yeşil, Gülsen Tel, Işıl Hacıbekiroğlu, Nesrin Haşimi, Hamdi Temel, Thymus nummularius M. Bieb. (Anzer Tea and Honey) Bitkisinin Uçucu Yağ ve Metanol Ekstresinin Kimyasal İçeriği ve Biyoloj,k Aktiviteleri: Rosmarinik Asit Kaynağı. BİHAT 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 May-01 June 2014, P-76.

 

 1. Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Mustafa Abdullah Yılmaz, Yeter Yeşil, Hamdi Temel, Ufuk Kolak, Gülaçtı Topçu, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sebze Olarak Tüketilen Malva neglecta Wallr. Bitkisiyle İlgili Detaylı Bir Çalışma. BİHAT 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 May-01 June 2014, P-77.

 

 1. Abdulselam Ertaş, Hamdi Temel, Serpil Demirci, Mustafa Abdullah Yılmaz, Mehmet Boğa, Cumali Özaslan. Veronica thymoides P.H. Davis subsp. pseudocinerea M.A. Fisch. Türünün Fenolik Bileşikleri (LC-MS/MS) ve Biyolojik Aktiviteleri. BİHAT 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 May-01 June 2014, P-13.

 

 1. Abdulselam ERTAS, Mustafa Abdullah YILMAZ, Mehmet BOĞA, Hüseyin ALKAN, Yeter YESİL, Cumali OZASLAN, Hamdi TEMEL, “Alcea setosa ve Alcea hohenackeri’ nin biyolojik aktiviteleri ve LC-MS ile phenolic profillerinin belirlenmesi, Kromatografi 2014, 12-15 May 2014, İzmir P49.

 

 1. 100. Taubayeva Aliya sabizhankzy, Dzhusipbekoy Umirzak Zhumaslovich, Nurgarieva Gulzipa oryntayevna, Shakirova Ainur Kyzlrbekovna. sarih para, Hamdi Temel, Adsorption Abitify of Na-Humate and purification of Wastewater from Toxic Contaminants, II. Ulusal Humik Madde Kongresi, 26-28 October 2014, Kahramanmaraş.
 2. H. Temel, Salih Paşa, Murat Aydemir, Bor Türevi Komplekslerin Transfer Hidrojenasyon Aktivitede Kullanılması, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P-057, Sayfa 138, Mersin Üniversitesi, Mersin, 22-25 April 2015.

 

 1.  Salih Paşa, H. Temel,Murat Aydemir, Kiral Temelli Ligand ile Bor Komplekslerinin Sentez ve Karakterizasyonu, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P-058, Sayfa 139, Mersin Üniversitesi, Mersin, 22-25 April 2015.

 

 1. Salih Paşa, H. Temel,Murat Aydemir, Kiral Bor Bileşiklerinin Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Etkinliklerinin İncelenmesi, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çağrılı P-060, Sayfa 141, Mersin Üniversitesi, Mersin, 22-25 April 2015.

 

 1. N. Gürler, S. Paşa, H. Temel,Biyoçözünür İçin Alternatif Yeni Bileşiklerin Sentezi, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Poster Sunumu, P-305, Sayfa 386, Mersin Üniversitesi, Mersin, 22-25 April 2015.
 2. 1. Zeki Tünay, Elif Varhan Oral, İsmail Yener, Mehmet Fırat, Abdülselam Ertaş, Hamdi Temel. “Van Gürpınar bölgesindeki Salvia kronenburgii ve Salvia xanthochelia bitki türlerindeki Arsenik, Civa, Kurşun, Kadmiyum, Selenyum, miktarlarının ICP-MS ile tayini” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 May, Elazığ (Poster) 2015.
 3. Mehmet Öztürk, Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz, Mehmet Boğa,Yeter Yeşil, Hamdi Temel, Ufuk Kolak. “Beta trigyna bitkisinin kimyasal içeriklerinin UPLC-MS/MS, GC-MS ile araştırılması ve antioksidan aktivitesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 May, Elazığ (Poster) 2015.
 4. 107. AbdulselamErtaş, Mehmet Boğa, Murat Yavuz, Tuğba Yılmaz-Özden, Mehmet Öztürk, Zeki Tünay, Işıl Aydın, Fırat Aydın, Hamdi Temel. “Onopordum polycephalum (beyaz kangal) ve Onopordum carduchorum (kav dikeni) bitkilerinin UV ve GC-MS ile kimyasal ve biyolojik yönden incelenmesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 May, Elazığ (Poster) 2015.
 5. 108. İsmail Yener, Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Mustafa Abdullah Yılmaz, Mehmet Akdeniz, Fırat Aydın, Işıl Aydın, Hamdi Temel. “Farklı lokalitelerden toplanan Hypericum triquetrifolium bitkisinin kimyasal içeriğinin karşılaştırılması: LC-MS/MS ve GC-MS” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 May, Elazığ (Poster) 2015.
 6. Mehmet Boğa, Abdulselam Ertaş, Işıl Aydın, Elif Varhan Oral, Hüseyin Alkan, Mustafa Abdullah Yılmaz, İsmail Yener, Hamdi Temel, Ufuk Kolak. “Yenilen iki bitkinin kimyasal içeriklerinin ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi: Cardaria draba subsp. draba ve Carduus pycnocephalus subsp. abidus” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 May, Elazığ (Poster) 2015.
 7. Hamdi Temel, “I. Çalıştayın sonuç bildirgesi üzerine değerlendirmeler“, 2023 Vizyonunda Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı II, Uluslararası Katılımlı, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 5-7 November, 2015.
 8. 111. İsmail Yener , Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Mustafa Abdullah Yılmaz, Ebubekir İzol, Mehmet Fırat, Hamdi Temel, Chemical Composition By Using LC-MS/MS And Antioxidant Activity Of Euphorbia Craspedia, İlaç ve Eczacılık Kongresi Uluslararası Ivek 2nd Internatıonal Conventıon Of Pharmaceutıcals And Pharmacıes, 27-29 November 2015 Haliç Kongre Merkezi / İstanbul, P-140.
 9. 112. İsmail Yener, Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz, Mehmet Boğa, Mehmet Fırat, Hamdi Temel, Chemical Profile by LC-MS/MS the Methanol Extract of Euphorbia fistulasa, , İlaç ve Eczacılık Kongresi Uluslararası Ivek 2nd Internatıonal Conventıon Of Pharmaceutıcals And Pharmacıes, 27-29 November 2015 Haliç Kongre Merkezi / İstanbul, P-149.

 

 

 

Other Activities:

 

Certificates and Attendance

 • Certificate of BASIC Course, 1993.
 • U. Education Faculty Computer Laboratory Course, 1998.
 • Certificate of Training the instructor for Computer Education and Instructional Technology of Education Faculties, YÖK/ World Bank National Education Development Project, 1999
 • Attendance to Briefing about TÜBİTAK Projects Expenditure, 19-21 October 2008.
 • Attendance certificate of “Public Procurement Legislation” Course in D.U., 19-20 January 2009.
 • Certificate of European Union Training Program organized by Ankara University European Research Center, Konrad Adenauer Foundation and D.U., 18.02.2009-20.03.2009.
 • Attendance Certificate of “General Communiqué on Public Procurement, Applied Public Procurement Law and Framework Agreements” couse organized by Updated Information and Consulting Services Association, 26-28 October 2009, Antalya.
 • Attendance to Public Procurement Applied Education Meeting organized by Public procurement Educators Association, 19-20 January 2010, D.U., Diyarbakır.
 • Attendance Certificate of Workshop and School on the Synthesis, Characterization and Applications of Nanomaterials (s.c.a.n 2010) program organized by Bilkent University, September 30-October 6 2010, Ankara.
 • Attendance to information and sharing meeting about payment of projects supported by TÜBİTAK, 29-30 November 2010, Antalya.
 • Certificate of Attendance for Leonardo Da Vinci Project numbered 2010-1-TR1LEO02-15889 and titeled “To learn the production of medical bread used in treatment of coeling disease” 28.01.2011- 18.02.2011, Vienna, Austria.
 • Certificate of Attendance for “Gas chromatography Gas Chromatography Mass Spectrometry Systems, Latest Technology and Application Areas Seminers”, 14 April 2011, Ankara.
 • Certificate of Attendance for “Project preparation Education” Organized by Karacadağ Development Agency, 15.07.2011, Diyarbakır.
 • Certificates of Measurement Uncertainty for testing Laboratories, Accreditation Standart ISO 17025 and Method Validation for Testing Laboratories Courses organized by Strengthening Quality Infrastructure in Turkey Project-TR0702.12.01/001 (October 10-14 2012, Diyarbakır, Turkey)
 • Certificate of “The Project Proposal Evaluation Process Training” organized by ab-ilan.com, 21-22 January 2012, Ankara.
 • Organizator of “Project Cycle Management (PCM) training” in D.U., 13.01-17.01.2012, Diyarbakır.
 • Certificate of Attendance for “UHPLC-Introduction to Chromatography, HPLC, Columns and Advanced Application Techniques,GC/MS and Latest Technologies and Application Areas Seminer”, 30 April 2012, Diyarbakır.
 • Certificate of Attendance for GC-MS/MS & ICP-MS systems Seminer, 16 October 2012, Ankara.
 • Attendance to AFM/SPM Workshop “AdvaNCWES İN Atomic Force Microscopy: Fast scanning, high resolution mapping for mechanical and electrical properties” programe, 5-6 February 2013, Bilkent University, Ankara.
 • Certificate of “Fulka Biomedical QA_ES MKII Electrosurgical unit analyzer, MPS-450 Patient Simulator, Impulse 4000 Defibrillator Analyzer, ESA7601 Electrical Safety Analyzer, BP Pump 2 NIBP Simulator, Index2 XLFE Pulse Oximeter Simulator, vt MOLIE Gas Stream Analyzer, Dale-40 Phototherapy Radiometer, INCU incubator Analyzer, DPM4 Parameter Tester, Lutron DT-2268 Tachometer, IBP HDM99XP Dialysis Reference Meter, Riken FI-21 Anesthetic Agent Gas Analyzer, , Sypris 5180 Gaussmeter, Tektronix DMM4020 Digital Multimeter training” 27 February – 1 March 2013, Diyarbakır.
 • Attendance to “Scanning Electron Microscope Training” 19-20 July 2013, DÜBTAM, Diyarbakır.
 • Trainer in Research Project Preparation for Academicians Course, 2-4 May 2014.
 • Trainer in preparing and executing projects in science course, 4-6 June 2014, Bülent Ecevit University, Zonguldak.
 • I have attended a training course organized bye the Strengthening Quality ınfrastructure in Turkey project-TR0702.12.01/001 on Training for Laboratories from Dicle University, in Diyarbakır on the accreditation Standart ISO 17025.

 

 • I have completed the “Project Proposal Evaluation Process Training” conducted on 21-22 January 2012, Gordiom Hotel, and Ankara.

 

Abroad Experience

 

 1. I have been as an ERASMUS teacher at our institution between the following date’s 12-18.April 2009, Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia.
 2. I have participated The General English Course between 20/07-08/08 2010 in Malta and     received Certificate.
 3. I have participated “the project of Leonardo Da Vinci ref. num. 2010-1-TR1LEO02-15889” the programme for “the preparation of medical bread for the Celiac disease patients” 28.01.2001- 18.02.2011 in Vienna, Austraia
 4. I took “Quality Assurance and Accreditation in Higher Education in Italy” between 12-18 Haziran 2011.

5.      I have visited National Institute of Healty (NIH), Maryland University and Virginia Tech University for the prupose of negaotiation with the academicians about the reseach laboratories. I made agreements with the academicians Vector Jesus G. Valenzuela (Molecular biology Ph.D.), head of deparment in Chemistry Prof. Dr. James M. Tanko Virginia, Prof. Dr. Harry W. Gibson, inorganic chemistry Prof.Dr. Karen J. Brewer and Assoc. Prof. Paul A. Deck abouth making collaboration and exchange Ph.D. students. Virginia Tech University. I have visited Dr. Vedat Diker in Maryland University. (12-24 July)

6.      I gave lecture (Scientific principles of Technology of complex compounds) as a quest Profesor to Research&Academic Center of Chemical Engineering of Kazakh-British Technical University for Master & PhD students & for developing Collaboratin on the filed of Chemical Technology of Inorganic Chemistry 14-20 November 2011, Almaty, Kazakhstan.

7.      I have been as an researcher in fakultat Tigris- Universitat-PHSG, St Gallen, Swidzeland between 03-08 March 2012

8.      I gave lecture about the hazard of nylon bags at padagogische fakultat Tigris- Universitat-PHSG in 6 Mart 2012.

9.      I have been as an researcher in Technische Universitat Dortmund ve Universitat Osnabrück, Germany between 9-10 March 2012

10.  To participate 19th International mass Spectrometry Conference (IMSC) and Shimadzu Coporation factory tour. 15-21 2012, Kyoto Japan

 1. A business relationship with Shimadzu Corp. and works for Dicle University. Applications would attend to 19th International mass Spectrometry Conference (IMSC) and Shimadzu Coporation factory tour from 13th to 22th September at Kyoto International Conference center and Shimadzu Co. Sanjyo, Kyoto Japan.
 2. I have been in Portugal for Erasmus Receive Training Program between 22.09.2013- 28.09.2013.
 3. I have given seminars at IROST and signed collobration with this institute Tehran, Iran. 28 Feb-2 March 2015.
 4. Language education under the scope of a project intended for speaking and listening, Cambridge, England, 01-30 August 2015

 

 1. Weekly participant in the project titled “ECO Campaign- be the Chance” supported by E.U. and Turkish National Agent, 21-25 March 2016

 

 

Conferences and presentations:

 • Chemical WeaponsandProtectionWays, Rekabet Kurumu Diyarbakır Cumhuriyet Fen Lisesi, 10 May 2004, Diyarbakır.
 • Plastic BagUseResultsand Environmental Awareness, TRT_GAP TV, 06/01/2010 Diyarbakır
 • Plastic BagUseResultsand Environmental Awareness, Rekabet Kurumu Diyarbakır Cumhuriyet Fen Lisesi, 08 January 2009, Diyarbakır
 • Plastic BagUseResultsand Environmental Awareness, SÖZ TV, 15/01/2010 Diyarbakır
 • Plastic BagUseResultsand Environmental Awareness, Cemil Özgür İlköğretim Okulu, 04.03.2009, Diyarbakır.
 • Plastic BagUseResultsand Environmental Awareness, Diyarbakır Polis Okulu, 27.03.2009, Diyarbakır.
 • “Yeni Kurulan D.Ü. Engelliler uygulama ve Araştırma merkezinin kuruluş hedef ve ilkeleri, “Modern kentleşmede Engellilerin Güvenliği ve Kent Güvenliğine Katkıları Çalıştayı”, D.U. Kongre merkezi, Diyarbakır. 10 Şubat 2010.
 • “Plastic Bag Pollution and Environmental Education” D.U., Diyarbakır. 2.06. 2010
 • “Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi ve Sanayicinin İşbirliği Perspektifleri” International Government-University-Industry collobrated symposium, D.U. Diyarbakır, 24.05.2010
 • Lossof Plastic Bagsonhuman and environmentalhealth” conference was given in Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, İstanbul,13.06.2010
 • “Love of Nylon Kills” conference was given in Kızıltepe Industrial Vocational High School, Mardin, Kızıltepe, 08.03.2011.
 • “Love of Nylon Kills” conference was given in Special Dicle College Diyarbakır, 15.12.2011.
 • “Love of Nylon Kills” conference was given in Nile Special Education School, Diyarbakır, 22 12. 2011.
 • “Loss of Nylon Bags and Disposal of solid waste according to the procedure” conference was given in Aksaray Unıversity, Aksaray, 02 01.2012.
 • “Love of Nylon Kills” conference was given in Özel Eflatun Köyü Okulu , Diyarbakır, 201212 Ocak 2012’de
 • “Love of Nylon Kills” conference was given in Special Celal Değer Elementary School, Siirt, 24.02. 2012.
 • The harms of plastic bags conference was given padagogische fakultat Tigris- 19- Universitat-PHSG, St Gallen, İsviçre. 6.03.2012
 • “Don’t let yourself to be a toy for the Nylon” conference was given in İstanbul, 21.03.2012.
 • “Love of Nylon Kills” conference was given in Aydın, 26.04.2012
 • “Love of Nylon Kills” conference was given in Söke, Aydın, 27.04.2012
 • “Love of Nylon Kills” conference was given in Mardin, 04.06.2012
 • “Love of Nylon Kills” conference was given in Hani, Diyarbakır,05.12.2012.
 • “Love of Nylon Kills” conference was given in Dicle University,Diyarbakır 13.12.2012 .
 • “Love of Nylon Kills” conference was given in Karamürsel,Kocaeli, 21.02.2013
 • “Environmental Awarenessand Sensitivity” conference was given in Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, 8.10.2013
 • “Love of Nylon Kills” Gaziantep University, Gaziantep. 28.03.2014
 • “Love of Nylon Kills” conference was given in Muğla Sıdkı koçman University, Muğla, 04.2014
 • “Love of Nylon Kills” conference was given in Erciyes University, Kayseri, 30.04.2014
 • “Love of Nylon Kills” conference was given in Sütçüimam University, Kahramanmaraş, 12.05.2014.
 • “The sensitivity upon awareness of nature”conference was given in The school of Özel Eflatun Village Diyarbakır 12 Ocak 2015’de
 • 28 February 2015 seminar “Introducing Dicle University and main projects, IROST, Tehran, İran.
 • 16-17 April 2015, invited speaker Public-University Industry Collaboration, Muğla Sıtkı Koçman University, KOZMER.
 • 10 March 2016 , Diyarbakır Private Bilfen Science and Anatolian High School Carrier Days, Love of Nylon Kills Conference, Diyarbakır, invited speaker.
 • 31 March 2016, Erzurum Ataturk University Pharmacy Faculty, “Love of Nylon Kills” conference, Erzurum.
 • 30 March 2016, Erzincan University Pharmacy Faculty, “Love of Nylon Kills” conference, Erzincan.
 • 23 May 2016, Çermik National Education Directorate and District “Plastic Lives” conference, Çermik, Diyarbakır.
 • 7-8 May 2015, Celal Bayar University Chemistry Club Carrier Days , Love of Nylon Kills

Conference, Manisa, invited speaker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organised Symposium, Conferences, Activities and Workshops  

 • “Academic performance evaluation and rewarding” Coordinator in D.U. 2008
 • “Academic performance evaluation and rewarding” Coordinator in D.U. 2009
 • “The duration for European Union membership” conferenece organisor, 2009
 • “the safety of disabled people in the modern civilazition and contrubition for the safety of town” the member of workshop committee, 10 Şubat 2010 D.U. Diyarbakır,
 • “I. İnternational Government-University-industrial collobrated symposium and marble council” Symposium chairman and member of organisation committee. 24-26 Mayıs 2010,   Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır,
 • “1. Private education and abled life symposium” Özel Eğitim ve Engelsiz Yaşam Sempozyumu” Symposium chairman and member of organisation committee 10-11 mayıs 2011, D.Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır,
 • “Chromatagrophy 2011” member of organisation committee 7-10 September 2011, D.Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır,
 • Dicle University and Diyarbakır governorship collobrated “3 december world disabled day activities” Coordinator 2 Aralık 2011 D.Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır,
 • Dicle University “2. Anatolia energy symposium” member of organisation committee 2-4 Mayıs 2013 Diyarbakır.
 • Dicle University, Diyarbakır governorship and Diyarbakır city national education directorship collobrated “the problems of special needed people in southeast part of Turkey and responsible unions workshop” workshop coordinator, 13-14 Mayıs, 2013, Dicle üniversitesi Kongre merkezi,
 • Dicle University the faculty of agriculture TUBITAK 2237 1129B371300149 number “applied project eduation workshop” member of administration committee 14-16/11/2013
 • Dicle Üniversitesi tarafından düzenlenen “in the vision of 2023 the workshop of the reseach laboratoires of the universities” chairman of organisation committee 6-8 mart 2014.
 • İnternational collobarated 4. National crystallography honorary chairman 16-19 Mayıs, 2014 Diyarbakır
 • “Development workshop for the town of Sorgun” cahirman of workshop, 26 Eylül 2014, Sorgun.
 • “The problems for the Natural life of Southeast part of Turkey symposium/workshop” member of organisation committee (DÜÇAM), Diyarbakır governorship, Diyarbakır Municipality, Karacadağ Development agent, DİÇEV and ÇEVSAN collobration 24-25 Mart 2015,
 1. “Abled life workshop Dicle University diasabled application and reseach center Diyarbakır Governorship collobration” member of organisation committee 6-7 Nisan 2015,
 2. II. Inorganic Chemistry Congress, F.U. Faculty of Arts and Sciences, Elazığ, 16-19 May, 2009,
 3. “Kromatografi 2012”, Gaziosmanpaşa University, Member of Scientific Committee, Tokat,    6-9 June 2012
 4. “The international Drug and pharmacuetics congree” 28-30 Nov 2014, scientific committee İstanbul,
 5. “1. Pharmacy administration meeting” 27-30 Nov 2014, Acapulco Resort Hotel Girne, KKTC, member of consultant association
 6. “The international Drug and pharmacuetics congree” Haliç Kongre merkezi scientific committee İstanbul

 

 

Membership of Science Commitees:

 

 1. II. Inorganic Chemistry Congres Science and Literature Faculty, Elazığ, 16-19 May 2009
 2. “I. Symposium of Public-University-Industry Collaboration with International Participation and Marble Meeting”, 24-26 May 2010,   D.Ü. Congress Centre, Diyarbakır.
 3. Chromatography 2011, 7-10 September 2011, D.Ü. Congress Centre, Diyarbakır
 4. Chromatography 2012, 6-9 June 2012, Gaziosmanpaşa University, Tokat.
 5. “International medicine and Pharmacy Congress”, 28-30 November 2014, Haliç Congress Centre, İstanbul.
 6. “1. Pharmacy Management Summit”, 27-30 November 2014, Acapulco Resort Hotel Girne, KKTC.
 7. “Enviromental Problems of South East Anatolian Region Symposium/ Workshop”, 24-25 March 2015, Diyarbakır

 

 

Panelist duties of TUBITAK, DPT ve KOSGEB vs., Projects:

 

 1. The PANEL of 2009-1-CHEMISTRY, The panelist for the evaluation and of 1.term project applications
 2. The PANEL of 2009-2-CHEMISTRY, The panelist for the evaluation and of 2.term project applications
 3. The panelist of TUBITAK Inorganic chemistry project applicaions 2009 1. Term
 4. The PANEL of 2011-1- BİDEB, 2214/2219 CHEMISTRY The panelist for the evaluation of project application for the science 14.04.2011
 5. The panelist for the evaluation of 2012 project 2–4 Ağustos 2011 DPT, Ankara
 6. The panel of “2012-212T195 HD Proje Applications” Consultant Ankara.
 7. The panelist “2012-2-Inorganik chemistry 4 Panel” 14 Dec 2012
 8. The panel “2013-112T251 HD Project application” consultant  Ankara.
 9. The panelist “ Reseach and develoment, innovation and industrial application and support program” 29.04.2014 KOSGEB, Diyarbakır .
 10. The panelist “ 2014-1- Chemistry 4 Panel” 22 May 2014.

 

 1. The panelist “ Reseach and develoment, innovation and industrial application and support program” 13.08.2014 KOSGEB, Diyarbakır .

 

 1. The panelist “ Reseach and develoment, innovation and industrial application and support program” 25.03.2015 KOSGEB, Diyarbakır .

 

Film:

Membership of the writer team and actor in the film titled “Plastic Kills Nature”. This film was a finalist in Green Camera Short Film Competition, 2011.

 

The member of Jury for masters and doctorate examination

I have been a member of jury for 27 masters and 21 PhD thesis examination

 

 

Be Sociable, Share!

  Cevapla


  by Bliss Drive Review