Son Haberler

Prof. Dr. Hamdi Temel CV Türkçe

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hamdi TEMEL

Doğum Tarihi: 05 Mayıs 1966

Adres: Dicle Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasotik Kimya Ana Bilim Dalı 21280 Diyarbakır

Tel: 0412 2488001 – 8450

Cep: 0505 8907994

Şuanki görevleri

Müdürlük ve Koordinatörlük Görevleri

D.Ü. Bilim Ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü    2012- devam ediyor

DÜBAP Yürütücü Koordinatörü                                                           2008- devam ediyor

Uzaktan Eğitim Tessiz İlaç Kimyası Programı Koordinatörü                     2012- devam ediyor

 

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Kimya Selçuk Üniversitesi (No: 2630) 27.06.1988 1988
Y. Lisans Kimya Fırat Üniversitesi 12.01.1993 1993
Doktora Kimya Fırat Üniversitesi(No: D072) 18.01.1996 1996
Doktora Farmakoloji ve Toksikoloji Ankara Üniversitesi 2016- devam ediyor

Çalışma Alanları

 • Sentez ve Karakterizasyon
 • Polimerik malzemeler
 • DNA etkileşmeleri
 • Antibakteriyel, antifungal ve Antikanserojen etkileri çalışmaları
 • Çevre Kirliliği (su kirliliği, petrol kirliliği, petrol metal analizleri vs, antibakteriyel çalışmaları)
 • Güneş pilleri
 • İlaç kimyası
 • Bitki Kimyası
 • Katalitik çalışmalar
 • Ekstraksiyon
 • Spektroskopik çalışmalar
 • Bor Kimyası

Yüksek Lisans Tezi /Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

SO2’nin Çeşitli Karbonatlar Tarafından Kimyasal Absorpsiyonu, (1992), F. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,

Danışman: Prof. Dr. Mustafa BOYBAY

Doktora Tezi/ Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Bazı Lipofilik Diaza-Crown Bileşiklerinin Metal Komplekslerinin Hazırlanması (1996), F. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,

Danışman: Prof. Dr. Mustafa BOYBAY

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş. Gör. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1989-1996
Dr. Arş. Gör Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1996-1997
Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1997-2002
Doç. Dr. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2002-2008
Prof. Dr. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2008-2013
Prof.Dr. Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013-

Yurt Dışı Deneyimleri

 • Tallin, Estonya; 12-18 Nisan 2009 tarihleri arasında Talin teknoloji Üniversitesi Talin, Estonya’da Üniversiteler arası anlaşma ile Erasmus programı çerçevesinde 5 gün dersleri ve çalışma alanları hakkında seminerler sunmuştur.
 • Malta; 20/07- 06/08 2010 tarihleri arasında Malta EC’de Genel İngilizce kursuna katılmış ve sertifika almıştır.
 • Viyana, Avusturya; Hayat Boyu Öğrenme programı 2010 teklif çağrısı döneminde Ulusal Ajans tarafından kabul edilen ve Siirt üniversitesi tarafından yürütülen Avusturya (Viyana) da yapılan “ Çölyak Hastaları için Tıbbi Ekmek Yapımının Öğrenilmesi” isimli 2010-1-TR1LEO02-15889 referans numaralı Leonardo Da Vinci projesinde katılımcı olarak 28.01.2011- 18.02.2011 tarihleri arasında bulunmuştur.
 • Roma, İtalya; 12-18 Haziran 2011 tarihleri arasında İtalya’da “Yüksek Öğretimde Kalitede Güvence ve Akreditasyon” eğitimi almıştır.
 • Amerika; 12-24 temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinde National Institute of Healty, Maryland University ve Virginia Tech Üniversitelerinin Araştırma Laboratuvarlarını gezmiş ve ön bilgiler almış ve  üniversitemize kurulacak Merkezi  Araştırma Laboratuvarı hakkında üniversitelerin  akademik hocalarına bilgi vermiştir. NIH Moleküler Biyoloji Bölümü, Ph.D.  Vector Jesus  Valenzuela ile ortak çalışmalar yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. NIH daki diğer Laboratuvarlarda gezilmiş diğer hocalar ile tanışılmıştır. Virginia Tech üniversitesinde alanlarının en iyilerinden olan Kimya Bölümü Başkanı Prof.Dr. James M. Tanko,  dünyaca ünlü organik kimyacı Prof.Dr. Harry W. Gibson, inorganik kimyacı  Prof.Dr. Karen J. Brewer,  ve Doç.Dr. Paul A. Deck, ayrı ayrı görüşülmüş, ortak çalışmalar yapılabilmesi konusunda anlaşmaya varılmış ve  araştırma görevlisi değiş tokuşu yapılabileceği sonucuna varılmıştır. Maryland Üniversitesinde Türk Bilim Adamı Dr. Vedat Diker ile görüşülmüştür.
 • Almaty, Kazakistan; 14-20 Kasım 2011 tarihleri arasında Kazakistan Almaty da önde gelen üniversitelerinden Kazakh British Technical Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde Anorganik Kimya da uygulanan Kimyasal teknolojiler alanında; “Sentezlenen ve Karakterize Edilen Kompleks Bileşiklerin Teknolojilerinin Bilimsel Prensipleri ve Uygulama Alanları” konusunda ders vermiştir.
 • St Gallen, İsviçte; 03-8 Mart 2012 tarihleri arasında İsviçre’nin St. Gallen şehrinde İsviçrenin Alman Bölgesindeki eğitim sistemini incelemek, eğitim fakültelerindeki yapıyı araştırmak ve öğretmenlik uygulaması- okul deneyimi derslerinin yapısını incelemek amacıyla bulunmuştur. 6 Mart 2012 tarihinde naylon poşetlerin zararları konusunda padagogische fakultat Tigris- Universitat-PHSG de seminer vermiştir.
 • Dortmund, Almanya; 9-10 Mart 2012 tarihleri arasında Almanya üniversitelerinden, Technische Universitat Dortmund ve Universitat Osnabrück’de araştırma ziyaretlerinde bulunmuştur.
 • Kyoto, Japonya; 19th International Mass Spectrometry Conference September, 15-21 2012 kyoto, Japan. Konferansına katılmıştır.

 

 • Kyoto, Japonya; 13-22 Ekim 2012 tarihleri arasında Shimadzu şirketi ve Dicle üniversitesi öğretim elemanları ile Mass Spectra çalışması yapıldı, Kyoto, Japan.

 

 • Lisbon, Portekiz; 22.09.2013- 28.09.2013 tarihleri arasında Portekiz, Associaçao de Amizade Luso-Turca’da “ Erasmus Eğitim Alma Programı” kapsamında bulunmuştur. Lisbon portekiz.

 

 • Tahran, İran; 28 Şubat- 2 Mart 2015 tarihleri arasında İran, IROST ta çalışmaları ile ilgili seminerler vermiştir, ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. Tehran, İran.
 • Cambridge, İngiltere; 01-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında İngiltere Cambiridge de dil okulunda konuşma ve dinlemeye yönelik proje kapsamında dil eğitimi almıştır.

 

 • Cadval, Portekiz; 21-25 Mart 2016 Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Bireylerin Öğrenme Hareketliği Ana Eylemi altında yer alan “ECO Campaign- be the Chance” isimli proje kapsamında bir haftalık katılımcı. Türkiye’den Antalya Likya İzcilik ve Doğa Sporları Klubü ve Diyarbakır Uçarlı Dernekleri ile İrlanda’dan Gyreum ECO Center, Romanya’dan Asociatia, Portekizden ES Associaçao- Energia Sustentavel gibi farklı derneklerin Cadval- Portekiz.

 

 

 

 

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1- İLHAN, S:  1,2-Bis(p-amino fenoksi)etanın Çeşitli Aldehitlerle Schiff Bazlarının Sentezi ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Hazırlanması, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 2001.

2- ALP, H: “2-Aminotiyofenol ile Dialdehitlerden Schiff Bazlarının Sentezi ve Geçiş Metalleri İle Komplekslerinin Eldesi, Karakterizasyonu ve Ekstraksiyonunda Uygulamaları, D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

3- PAŞA, S: Tiyo Schiff bazları ve Komplekslerinin Sentezi, karakterizasyonu, katalitik Etkilerinin İncelenmesi ve Diyot Uygulamaları” Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 2010.

4– SIGA, F: Yeni polierik Ligandlı metal Komplekslerinin Sentezi, karakterizasyonu, Katalitik Etkisi ve Elektriksel özelliklerinin belirlenmesi. Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.

5- GÖNEN, K: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Hidrokarbon (petrol ve bİtüm) sızıntılarında uygulanan jeokimyasal analiz yöntemlerinin yorumlanması ve hidrokarbon sızıntlarındaki metal analizleri, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.

6- ATLAN, M : Yeni Schiff bazları ve metal Kmopleksleri ile Polikondensazyon Yöntemi ile Oligomerlerin Sentezi, karakterizasyonu, DNA ile Etkileşmleri, Optik ve Elektriksel özelliklerin İncelenmesi, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.

7- KURT, B: Yeni Ligand ve Komplekslerin Sentezi, karakterizasyonu, Polimerizasyonu, DNA ile Etkileşmeleri ve Optik özellikleri, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.

8- KAYA, H: “ Petrol sahalarındaki karakteristik atık suların Ç1040 karbon çelik malzeme yüzeyine korozyon etkilerinin elektrokimyasal metotlarla araştırılması, incelenmesi ve değerlendirilmesi” Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014

9- Öztürk, O: ‘Bazı Organometalik Bileşiklerin Sentezi, Katalitik ve Biyolojik Uygulamaları’ Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.

10- Ebubekir İzol, Bazı allium (Yabani Sarımsak) Türlerinin Aflatoksin, Ağır Metal ve Sekonder Metabolit İçeriklerinin ICP-MS ve LC-MS/MS ile Belirlenmesi ve Biyolojik Aktivitelerin İncelenmesi, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.

11- Nashwan Aqadhy (yüksek lisans öğrencisi) tez aşamasında

12- Rümeysa Battal, tez aşamasında

13- Mehmet Arıkan, tez aşamasında

14-Zeynep Özgen, tez aşamasında

Yönetilen Doktora Tezleri:

1- İLHAN, S:  Çeşitli Makrosiklik Schiff Bazlarının ve Template Etki ile Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

2- PAŞA, S: Tez Aşamasında “ Bor türevi Kimyasallarla Çeşitli Bileşiklerin Sentezi ve Uygulamaları” 2014

3- RAFİKOVA Hadichahan(Doktora Öğrencisi, , II. Danışman); Synthesis and properties of novel platinum family catalysts with phosphorus conaining ligands, based on imidazolium ionic liquid,   department of chemical enginerreing, Kazakh British Technical University, Almaty Kazakistan, 2014

4- TAUBAEVA Aliya (Doktora Öğrencisi, II. Danışman,);  Development of technology for obtaining sorbents based on Humic substances,   department of chemical enginerreing,  Kazakh British Technical University, Almaty Kazakistan, 2014.

5– KARA, H: Diyarbakır ili petrol üretim sahalarının  çevre sularına olası etkisi ve elektrokoagülasyon yöntemi kullanılarak arıtabilirliğinin araştırılması, D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.

6- KUSAİNOVA  Marzhan;  , II. Danışman, Development of Technology for purification of phosphoric acid from lead and its saltss via zeolite, Kazakh British Technical University, Almaty Kazakistan 2015.

7- YILMAZ M: Bazı Achillea L. Türlerinin LCMC-IT/TOF ve LC-MS/MS ile Metabolik Profillerinin Çıkarılması ve Biyolojik Aktivitelerin Belirlenmesi, D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.

7– Seyitoğlu S (Doktora Öğrencisi): Tez aşamasında

8- ADLAN, M., (Doktora Öğrencisi): tez aşamasında

9- GÜRLER N., (Doktora Öğrencisi): Tez aşamasında

10- Çavuş E., (Doktora Öğrencisi): Tez  aşamasında

11- İsmail Yener ., (Doktora Öğrencisi): Tez  aşamasında

13- Ahmet Boukeloua (doktora öğrencisi, ikinci danışman) Cezayir

Post doktora

 • Aicha Bouhafsoun-Benahmed, Cezayir, 2014 (Mart)
 • Aicha Bouhafsoun-Benahmed, Cezayir, 2015 (Nisan)

 

 

Patentler:

 1. Innovat. Patent of RK № 33631, 2014/0458.1 MPK8 В 01 J 23/56, 27/045, 27/14, 31/18, 1/22,31/24, 31/28. Catalyst of Kharsch addition reaction based on platinum complex / Temel H., Zazybin A.G., Rafikova K.S., Aydemir M., Meric N., Yu V.K.; applic. 07.04.14, accepted at 26.12.2014. G.R. 23.02.2015.
 2. Innovat. Patent of RK № 1872, 2014/0460.1 МPК8 В 01 J 23/16, 31/12, 31/18, 31/32. Catalyst of transfer hydrogenation reaction based on ruthenium complex / Temel H., Zazybin A.G., Rafikova K.S., Kystaubayeva N.U., Aydemir M., Meric N., Yu V.K.; applic. 07.04.14, accepted at 20.01.2015. G.R. 23.02.2015.
 3. Innovat. Patent of RK № 33628, 2014/0459.1 МPК8 В 01 J 23/56, 27/045, 27/14, 31/18, 31/22, 31/24,31/28. Catalyst of Suzuki Miyaura reaction based on palladium complex / Temel H., Zazybin A.G., Rafikova K.S., Aydemir M., Meric N., Pasa S., Yu V.K.; applic. 07.04.14, accepted at 26.12.2014. G.R. 23.02.2015.

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

Uluslararası Projeler

1- Zazybin Alexey, Temel Hamdi, Khadichakha Rafikova, Bigaliyeva Farida, Nurzat Abilda,” Development of Catalysts Based onIon Liquids for New Green Technologis of Petrochemical Synthesis” Ministrry of Science and Education of Republic of Kazakhtan, 2015-2016, 70.000 Dolar. Kazakistan

Ulusal Projeler

TUBİTAK

 • Hoşgören, H., M. Karakaplan, Toğrul ve H. Temel,   “Yeni Yan Kollu Crown Eterlerin Sentezi ve Mono ve Divalent Katyonların Sıvı-sıvı Ekstraksiyonda Kullanımları” TBAG-1058 Nolu Proje (Araştırmacı), 1994. 2.000 TL.
 • Temel, Şekerci,  S. İlhan ve T. Taşkın, “Yeni Schiff Bazlarının Sentezi, Cu(II), Co(II), Ni(II) ve Zn(II) komplekslerinin Hazırlanması ve Antifungal Özelliklerinin Araştırılması”, TBAG-AY/217(100T080) Nolu Proje (Proje Yönetici), 2001, 2.000 TL
 • Temel, S. İlhan, H. Alp, “Çeşitli Makrosiklik Schif Bazlarının ve komplekslerinin Sentezi ve Karekterizasyonu”, TBAG-HD/208 (106T475) Nolu Proje (Proje Yönetici), 2006- 2007, 16.000 TL
 • Akkılıç, Y.S. Ocak, H. Temel, T. Kılıçoğlu, Yeni Polimerik Metal Komplekslerinin sentezi, Karakterizasyonu, Fotovoltaik Aygıtların Üretiminde Kullanılması ve bu Aygıtların karakteristik parametrelerin İncelenmesi, TÜBİTAK, 11OT332 nolu proje, (araştırmacı) 2011-2012 137.250 Tl.
 • Hamdi, “Temel ve Uygulamalı Fen Bilimleri Araştırma projesi Hazırlama Eğitimi”, 28/11/2013 tarih ve 714 sayılı toplantı, 29410 Tl, 6-8 Şubat 2014 Diyarbakır. Proje yürütücüsü. 1129B371300320 nolu proje.
 • Hamdi, “Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”, 07/08/2014 tarih ve 722 sayılı toplantı, 32.065 Tl, 19-21 Eylül 2014 Diyarbakır. Proje yürütücüsü. 1129B371400356 nolu proje
 • Necati Kayaalp, Hamdi Temel, Neşe Üzen, Serdar Karakaş, TUBİTAK 1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programları “Tarımsal Drenaj Sularının Geri Kazanımı (Proje No: 114Y453)”000, araştırmacı. Devam ediyor.
 • Abdulselam Ertaş, Hamdi Temel, Mehmet Boğa, Sevgi İrtegün, Ufuk Kolak, Gülaçtı Topçu, Bazı Salvia (Ada Çayı) türlerinin HPLC-IT-TOF-MS ile taranması, sekonder metabolkitlerin saflaştırılması ve antikanser özelliklerinin belirlenmesi, araştırmacı (114Z801 nolu TUBİTAK 1001 projesi). 280.000 araştırmacı, 2015- devam ediyor.

 

Kalkınma Bakanlığı Projesi

 • Temel, “Dicle Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarı”, DPT 2009K120580, 2009-2014, 11.000.000 Tl (Proje Yöneticisi)

Karacadağ Kalkınma Ajansı Projeleri

 • Temel, “Dicle Veteriner Teşhis ve Tahlil laboratuvarı projesi”, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Proje Yürütücüsü, Sanayi Altyapısı Mali Destek programı, TRC2/13/Sanayi 0011 nolu proje 2013, 500.000 Tl.
 •   Temel, “Diyarbakır ile sanayi profilinin oluşturulması”, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Proje Yürütücüsü, 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet mali destek programı, TRC2/13/DFD/0019, 54.220 Tl.
 •    Temel, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, Uygulama ve Eğitimi Merkezi”, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Proje Araştırmacısı, Sanayi Altyapısı Mali Destek programı, TRC2/14/Sanayi 0020 nolu proje 2014-2015, 585.500 Tl.

DÜBAP Projeleri

 • Topal, G., Temel,  F. Karadeniz ve S.   İlhan,   “Sübstitüe Benzen Birimleri İçeren Crown Eter Prekürsörlerinin Hazırlanması” DÜAP-2000-EF-407 Nolu proje, (Araştırmacı) 2002., 2.000. TL.
 • Ziyadanoğulları, B., Temel, H, Aydın   “1,2-Bis(o-amino fenoksi)etan ve Salisil aldehitten Schiff Bazının Sentezi ve Bazı Komplekslerin Spektroskopik Olarak Karekterisazyonun Belirlenmesi ” DÜAPK-02-EF-15 Nolu proje, (Araştırmacı) 2004. 6.000. TL.
 • Temel,  Ziyadanoğulları, B., İlhan S.,   “Yeni Macrosiklik Schiff Bazlarının Eldesi, Elde Edilen Ligandların Komplekslerinin Sentezi ve Sentezlenen Ligand ve Komplekslerin Spektroskopik Yöntemlerle karakterize Edilmesi ” DÜAPK-03-EF-24 Nolu proje, 2004-2006.( Proje Yöneticisi). 23.500. TL.
 • Temel,  İlhan S. Ve H. Alp.,   “Kükürt İçeren Schiff Bazlarının ve Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu ” DÜAPK-06-EF-11 Nolu proje, 2006-2007. (Proje Yöneticisi). 10.000  TL.
 • Temel, S.Paşa,  “ 2-Aminotiyofenol ile çeşitli aldehitlerden yenischiff bazlarının sentezi ve geçiş metalleri ile komplekslerinin eldesi ve karakterizasyonu” DÜBAP 08-EF-21 Nolu proje, 2009-2010 (Proje Yöneticisi) 9.000 Tl.
 • Tural, H. Temel, B. Tural, S. Paşa, R. Çakmak “Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Araştırma Laboratuvalarının Alt Yapısını Güçlendirme Projesi” DÜBAP 10-2EF-28, 2010- 2011 (Araştırmacı) 190.000 Tl
 • Temel, K. Gönen, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Hidrokarbon-(Petrol, Bitüm) sızıntılarında uygulanan Jeokimyasal Analiz Yöntemlerinin Yorumlanması ve Hidrokarbon Sızıntılarındaki metal Analizleri, DÜBAP 10-ZEF-125 nolu proje (Proje Yürütücüsü). 2010-2011, 10.000 Tl.
 • Temel, M. Adlan, “Naringeninin 4-aminobenzoilhidarazin ve etilen daimin ile fenol esaslı Schiff  bazlarının sentezlenmesi, oksidatif polkondenzasyon reaksiyonu ile polimerleştirmesi ve bu polimerin geçiş metalleri ile komplekslerinin eldesi, karakterizasyonu ve DNA ile etkileşimlerinin incelenmesi uygulamaları”,  DÜBAP 12-ZEF-23 nolu proje(proje yürütücüsü) 10.000 Tl, 2012.
 • Yücel, R. Efe, T. Kutluca, H. Çatlıoğlu, H. Efe, H. Temel, M. Doğru, F. Ergül, V. Butakın, A. Kılınç “İsviçre ve Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Okul deneyimi ve Öğretmenlik uygulaması Etkinliklerinin Karşılaştırılması” DÜBAP 12-ZEF-65 nolu proje 44.000 Tl (araştırmacı) 2011-2012.
 • Temel, Z. Tünay, O. Kavak, H. Kara, Diyarbakır İlindeki Petrol Sondaj Atık Sularının Çevre Sularına Etkisi, Elektorkoagülasyon Yöntemi Kullanılarak Arıtılabilirliğinin Araştırılması, DÜBAP 12-ZEF-94 nolu proje, 10.000 Tl. 2012- 2015  proje yürütücüsü.
 • Aydemir, H. Temel, A. Baysal,  F. Durap, “Aromatik ketonların indirgenmesinde kullanılmak üzere ferrosen içeren kiral fosfinit bileşiklerin ve Ru(II) komplekslerinin sentezi,  DÜBAP 12FF-140 nolu proje, 60.000 Tl, 2012- 2013.
 • Temel, S. Paşa, “Bor türevleri ile çeşitli bileşiklerin sentezi ve uygulamaları, 14-EZF-14 nolu proje, 10.000, doktora projesi, 2014-2015, proje yürütücüsü.
 • Nermin Meriç, Akın Baysal, Hamdi Temel, Murat Aydemir, Yusuf selim ocak, Cezmi Kayan, Sikolhekzil Temelli Aminofosfin Ligandlarının ve Komplekslerinin  sentezi, Transefr Hidrojenasyon Reaksiyonlarında Katalizör Olarak Kullanılması ve Hibrit Elektiriksel ve Fotovoltaik Aygıtlarının Üretiminde Kullanabilirliğinin Araştırılması, 14-FF-77, 2014-2015, 20.000 tl.
 • Baysal, H. Temel, F. Durap, M. Aydemir, Y.S. Ocak, “ Boya duyarlı güneş gözelerinnde ve amin-boranlardan hidrojen eldesinde kullanılmak üzere yeni 1,10fenantrloin türevi rutenyum(II) komplekslerinin hazırlanması, 157.770 Tl, 2014-2015 Araştırmacı.
 • Temel, “Polimer destekli Palladyum(II) Schiff bazı komplekslierinin sentezi, Suzuki-Miyaura Çapraz-Kapling Reaksiyonunda Katalizör olarak kullanılması ve Hibrit Elektriksel ve Fotovoltaik aygıtların üretiminde kullanılması” 14-EZF-84, Proje yürütücüsü, 10.000 Tl., 2014-
 •  Hamdi Temel, Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz, Bazı Achillea Türlerinin LC-MS-IT-TOF, LC-MS/MS Ve GC-MS İle Metabolik Profillerinin Çıkarılması Ve Antikanser Özelliklerinin Belirlenmesi, Eczacılık.15.001 Nolu Proje, 13.800, Proje Yürütücüsü, 2015.
 • Hamdi Temel, Abdulselam Ertaş, Ebubekir İzol, Bazı Allium Türlerinin Aflatoksin, Ağır Metal ve Sekonder Metabolit İçeriklerinin ICP-MS, LC-MS/MS ve HPLC ile Belirlenmesi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi, doktora projesi, Proje yürütücüsü, 13.800, 2015-15.005 nolu proje. 2015- 2016.
 • Hamdi Temel, Murat Aydemir, Yusuf  Selim Ocak, Mustafa Fatih Genişel, DÜBTAM Altyapısının Sentez ve Uygulama Alanlarına Etkisinin Arttırılması, Alt yapı projesi, proje yürütücüsü, DÜBTAM.15.001 nolu proje, 999.999 Tl, 2015- devam ediyor.
 • Elif, Varhan, Hamdi Temel, Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Yeter Yeşil,  Bazı kekik (Thymus) türlerinin uçucu yağ bileşimlereinin GC-MS, GC-FID ve Headspace- GC-MS ile karşılaştırlması, FT-IR ile majör bileşiklerin karakterize edilmesi, kemotaksonomik sınıflandırılması ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi, 15.003 nolu proje, 250.000 tl, araştırmacı, 2015- devam ediyor.
 • Hamdi Temel, Abdulselam Ertaş, İsmail Yener, Bazı Euphorbia Türlerinin Ağır Metal ve Türe Özgü Sekonder Metabolit İçeriklerinin ICP-MS, LC-MS/MS ve LC-MS-IT-TOF ile Metot Validasyonu; Antioksidan ve Antikanser Özelliklerinin Belirlenmesi, doktora projesi, Proje yürütücüsü, 13.800, 2015-15.004 nolu proje. Devam ediyor.

 

2237 Nolu TUBİTAK Poje Eğitiminde  Görevleri

1- 2-4 Mayıs 2014 tarihinde “Akademisyenlere Yönelik Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi” kapsamında eğitmenlik görevi yapmıştır. Bozok üniversitesi, Yozgat.

2- 4-6 Haziran 2014 tarihinde “Fen Bilimlerinde Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” kapsamında eğitmenlik görevi yapmıştır. Bülent Ecevit  Üniversitesi, Zonguldak.

3- 27-29 Eylül 2014 tarihinde “Tıp Bilimlerinde Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” kapsamında eğitmenlik görevi yapmıştır. Bozok  Üniversitesi, Yozgat.

4- 11-13 Ekim 2014 tarihinde “Temel ve Uygulamalı Doğa Bilimlerinde Projesi Hazırlama Eğitimi” kapsamında eğitmenlik görevi yapmıştır. Adnan Menderes  Üniversitesi, Aydın.

5- 1-3 Kasım 2014 tarihinde “Fen Bilimlerinde Projesi Hazırlama Eğitimi” kapsamında eğitmenlik görevi yapmıştır. Muğla Sıdkı Koçman  Üniversitesi, Muğla.

6- 20-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Ankara Eczacı Odası sorumluluğunda Eczacılara yönelik “Bilimsel proje Yazma Eğitimi” kapsamında eğitmen olarak görev yapmıştır. Ankara

7- 3-4 Nisan 2015 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma merkezi ve Dicle Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından  “Sosyal Bilimlere yönelik Proje Hazırlama Eğitimi” kapsamında Koordinatör ve Eğitmen olarak görev yapmıştır. Diyarbakır.

8- 15-19 Mayıs 2015 tarhleri arasında Karge Eğitim’in düzenlemiş olduğu “Antalya Alva Donna Hotel Belekte düzenlenmiş olan 5 günlük “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” seminerine katılmıştır.

9- TUBİTAK 2229-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında 07-12 Eylül 2015 arasında Amasya üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen “Fen Bilgisi ve Biyoloji Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilim Danışmanlığı Çalıştayı”, Danışma Kurulu ve Eğitmen.

 

Öğrenci projeleri

1- Tunğ, N. ve H. Temel,   “1,2-Bis(m-amino fenoksi)etanın 2-Hidroksinaftalin-1-karbaldehit ile Schiff Bazının Sentezi ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerin hazırlanması”, Tubitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2001, (Danışman). 200TL

2 Yıldız V. ve H. Temel,   “1,2-Bis(o-amino fenoksi)etanın 2 hidroksinaftalin-1-karbaldehit ile Schiff Bazının Ssentezi ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerin Hazırlanması”, Tubitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2001, (Danışman).200 TL

3 Uyğur, Y. ve H. Temel,   “N,N’-Bis(m-amino fenoksi)propanın Sentezi ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu”, Tubitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2004, (Danışman).300 TL

4 Alp, H. ve H. Temel,   “1,3-bis(p-amino fenoksi)propanın Sentezi ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerin Hazırlanması ve KarAkterizasyonu”, Tubitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2004, (Danışman). 300 TL

Ödüller

1- XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, AKP 109 nolu posterimiz “Ziyadanoğulları, B.,  Temel, H., Ceviziçi, D.,  İlhan,S., – Dört Dişli Yeni Schiff Bazı N,N’-Bis(Salisilaldehiden) -1,4-Bis(m-Aminofenoksi)Butan Sentezi ve Bazı Metallerin Ekstraksiyonunda Uygulanması, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, AKP 109.” TUBA üyesi Prof. Dr. Metin  Balcı tarafından özel ödüle layık görülmüştür.

2- 2008 Yılı I. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ) uygulamasında aldığı Akademik puana göre, Dicle üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Alanında 1. olarak seçilmiştir. Başarı Belgesi ve Plaket takdim edilmiştir.

3-  2009 Yılı II. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ) uygulamasında aldığı Akademik puana göre, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Alanında 1. olarak seçilmiştir. Başarı Belgesi, Plaket ve Bilgisayar takdim edilmiştir.

4- Söke Kız Teknik ve Meslek Lisesi 2012 Yenilikçi Öğretmenler Türkiye Forumu Proje Yarışmasında “Naylon Poşete Hayır” konulu projemiz topluma Hizmet kategorsinde Türkiye ikincisi olmuştur. Bu projede konferansım ve projenin işleyişi ile katkım olmuştur. Haziran 2012

5- 2010 Yılı I. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ) uygulamasında aldığı Akademik puana göre, Dicle üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Alanında 2. olarak seçilmiştir. Başarı Belgesi ve Plaket takdim edilmiştir.

6-2011 Yılı I. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ) uygulamasında aldığı Akademik puana göre, Dicle üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Alanında 1. olarak seçilmiştir. Başarı Belgesi ve Plaket takdim edilmiştir.

7- 2013 Yılı “Eser Sahibi Sorgunlular Buluşması” kapsamında, Sorgun Belediyesi olarak özel ödüle layık görülmüştür ve plaket takdimi yapılmıştır.

8- 1-6 Haziran 2014 tarihleri arasında Kyoto Japonya’da ACS (American Chemical Society) tarafından Yetmişincisi düzenlenen Advanced Catalytic Science and Techonology konferansında poster olarak sunularak, en iyi poster ve en değerli çalışma ödülünü kazandı.

9- 26 Haziran 2014 tarihinde Sorgun kaymakamlığının düzenlemiş olduğu  “Kınalı Hasan Başarı Ödülü” nü almıştır.

10- 2013 Yılı 4. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ 4) uygulamasında aldığı Akademik puana göre, Dicle üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 1. olarak seçilmiştir. Başarı Belgesi, Plaket takdimi ve ödül olarak bir ay İngilterede dil ve tecrübelerini artırmak amacı ile görevlendirilmiştir, 2015.

11- 28-29 Nisan 2016 tarihleri arasında Dubai’de yapılan Internatioanl Conference and Expo on Industrial Pharmacy konferansında “Simultanneous determination of 37  phytochemicals  in Achillea species by ultra hig-performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry” başlıklı posterimiz en iyi poster ödülünü almıştır.

12- 25-28 May 2016 tarihleri arasında Side- Antalya’da yapılan 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications konferansında “Trace Element Analysis in Some Allium Species by ICP-MS and Chemometric Approach” başlıklı posterimiz en iyi poster ödülünü almıştır.

İdari Görevler :

Dekanlık

D.Ü. Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanı                                                  2012- 2016

D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı (vekâleten)              2008- (Eylül-Aralık)

Müdürlük ve Koordinatörlük Görevleri

D.Ü. Bilim Ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü (vekâleten)    2012- devam ediyor

DÜBAP Yürütücü Koordinatörü                                                    2008- devam ediyor

Uzaktan Eğitim Tessiz İlaç Kimyası programı Koordinatörü             2012- devam ediyor

Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Başkanı                                                       2014- devam ediyor

D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü                                                                  2008- 2013

 1. Ü. Engelliler Uygulama ve Araş. Merkezi Kurucu Müdürü 2010-2013

D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü (vekâleten)                                                         2010 (Aralık)

D.Ü. ÖSYM Diyarbakır İl Temsilciliği                                                    2008 (Ekim- aralık)

Dicle üniversitesi Lojmanları Yönetim Kurulu Başkanı                                   2013

Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı

Eczacılık Meslek Bölümü Başkanı                                                                     2013

Farmasotik Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı                                                 2013- devam ediyor

Komisyon Başkanlıkları ve Temsilcilikleri

Teknoloji AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Değerlendirme ve Karar Kurulu üyesi KOSGEB, Diyarbakır.                                                                         2014- 2016

2547 sayılı kanun’un maddesi gereğince Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde 16.10.2010 tarihinden itibaren ayda 1(1)

gün görevlendirilme                                                                              2010- 2016

D.Ü. Teknoloji Geliştirme Bölgesine başvurusunu yapan    firmaların

başvurularını değerlendirmek üzere Ar-Ge ve İnovasyon projelerini

Değerlendirme Komisyonu üyesi                                                        2011- 2015

2013 Girişimci ve yenilikci Üniversite Endeksi için başlatılan çalışmalar

kapsamında YÖK Başkanlığı ile koordineli olarak çalışacak

temsilci                                                                                                          2013-2014

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığı   1999-2000

D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Strateji Planlama Komisyonu Başkanı                     2008- 2009

Türkiye Bilimsel Akademisi’nin (TÜBA) girişimiyle             Mayıs 2007 tarihinde

başlatılan Ulusal Açık Ders malzemeleri Konsorsiyum (UADK)  çalışmalarına

Dicle Üniversitesi Temsilcisi                                                                                             2009- 2011

Lisans Üstü Eğitim Görmek üzere Gönderilen           Arş.Gör.’in durumlarını izlemek  üzere

oluşturulan kurulda  komisyon başkanı                                                                           2009- 2014

 

Üyelikler

D.Ü. Etik Üst Kurul üyesi (Başkan yrd)                                             2015- 2016

D.Ü. Sağlık Bilimleri Etik Kurul üyesi (Başkan )                                       2015- devam ediyor

D.Ü. Senato Üyeliği                                                                                   2008- 2016

D.Ü. Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                   2011 – 2016

D.Ü. de çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının      Durumlarını değerlendirme komisyonu üyesi                                                                  2008 – devam ediyor

 

DÜADEK Akademik Değerlendirme ve         Kalite Geliştirme Kurulu üyesi           2008 – 2016

DÜADEK Araştırma- Geliştirme Alt Kurulu üyeliği                                           2008 – 2016

Rektörlük Makamının 05.02.2010 tarih ve 68 sayılı oluru

ile iç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyeliği                                 2010 – 2016

D.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu Üyesi                              2013- 2015

D.Ü. Eczacılık  Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği                                   2013 – 2016

D.Ü. Eczacılık  Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği                                  2013 – 2016

D.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi                              2010 – 2016

D.Ü. Strateji Plan çalışmaları doğrultusunda “Stratejik Planlama

Kurulunda üniversitemiz senatosu tarafından görevlendirilme                  2014- 2016

Yayın üst kurulu temsilcisi                                                                          20142016

D.Ü. Fen Bilimleri Enstitü Yönetim kurulu üyeliği                                     2008 – 2013

D.Ü. Fen Bilimleri Enstitü Kurulu Üyeliği                                                  2008 – 2013

D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi               2008 – 2013

D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği                                  2010 – 2013

 1. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği           2002-2008

D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte kurulu üyeliği             2008- (Eylül – Aralık)

D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği         2008- (Eylül – Aralık)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türkiye Kimya Derneği (üye)

Çevre Bilincini Geliştirme Derneği (Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı)

İlaç Araştırmacıları ve Uygulayıcıları Derneği (üye)

Uluslararası Bilim ve Teknoloji Klubu (Danışman)

 

Editör

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Dicle University Institute of Natural and Applied Science Journal) nin Baş Editörü                                2012- 2014

Journal of Inorganic Chemistry-                                                2014- 2016

Kazakhstan Chemical Journal                                                    2014- devam ediyor

 

 

 

Bilimsel Dergilerdeki Hakemlik Görevleri:

Journal of Coordination Chemistry

Journal of Molecular Structure

Journal of Hazardous Materials

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

Journal of Organometallic Chemistry

International Journal of Inorganic Chemistry

Spectroscopy Letters

D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

ZAAC – Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie (08.03.09)

Research letters in Inorganic Chemistry( 01.09.09)

Acta Chimica Slovenica (08.09.09)

Molecular Diversity Preservation International (MDPI)

Journal of The Serbian Chemical Society

Egyptian Journal of Chemistry

 1. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 1. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (20 Eylül 2009)

Nobel International Journals

The Chemical Society of Ethiopia

European Journal of Chemistry

Journal of the Korean Chemistry Society

Journal of Saudi Chemical Society

E-Journal of Chemistry

Journal of Inorganic Chemistry

Turkish Journal of Chemistry

Mediterranean Journal of Chemistry

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci
Yıl         Teorik Uygulama Sayısı
  Güz  Farmasötik  Kimya lab I 0 3 40
    İleri koordinasyon Kimyası ve uygulama alanları 3 0 3
2014-2015   Genel Kimya 1 3 0 40
    Biyoinorganik kimya ve uygulama alanları I 3 0 10
  Bahar  Farmasötik Kimya Lab II 0 3 40
   İnorganik Bileşiklerin Karakterizasyonu 3 0 5
    Genel Kimya 2 3 0 3
    Biyoinorganik kimya ve uygulama alanları II 3 0 10
  Güz  Farmasötik  Kimya lab I 0 3 40
    İleri koordinasyon Kimyası ve uygulama alanları 3 0 3
2015-2016   Genel Kimya 1 3 0 40
    Biyoinorganik kimya ve uygulama alanları I 3 0 10
  Bahar  Farmasötik Kimya Lab II 0 3 40
     İnorganik Bileşiklerin Karakterizasyonu 3 0 5
    Genel Kimya 2 3 0 3
    Biyoinorganik kimya ve uygulama alanları II 3 0 10

 

 

 

 

 

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Ü. Çakır, M. Karakaplan,  H. Temel,  H. Hoşgören and Ç. Erk,  Synthesis of New Lariat Cyclicdiamides and Their Complexes, Journal of Inclusion Phenomena and Molecular Recognation in Chemistry, 26, 21-26 (1996).

A2. Y. Aydoğdu, F.  Yakuphanoğlu,    A. Aydoğdu,  H. Temel,  M. Şekerci and H. Hoşgören, Electrical and Optical Properties of Inorganic Complexes (C36H76N2O9ClNa) and (C14H12N2O4TeBr2), Solid State Sciences, 3, 377-382 (2001).

A3. H, Temel and M. Şekerci, Novel complexes of Manganese(II), Cobalt(II), Copper(II) and Zinc(II) with Schiff Base derived from 1,2-Bis-(p-amino-phenoxy)ethane and salicylaldehyde, Synt. React. Inorg. Met-Org. Chem. 31 (5), 849- 857 (2001).

A4. G. Topal, H. Temel,  Ö. Yavuz,  M. Coşkun    and M. Şekerci,   Preparation of New o-carboxyaniliotellurium(IV)bromides and Their Dyeing Properties,   Synt. React. Inorg. Met-Org. Chem, 31 (6)  1097- 1107 (2001).

A5. H. Temel, Ü. Çakır, B. Otludil and H. İ. Uğraş,   Synthesis, Spectral and Biological Studies of Zn(II), Mn(II), Ni(II) and Cu(II) Complexes with Tetra Dentate Schiff Base Ligand. Complexation Studies and The Determination of Stability Constant (Ke),  Synt. React. Inorg. Met-Org. Chem., 31 (8) 1323- 1337 (2001).

A6.  H. Temel, Ü. Çakır,   And H. İ. Uğraş,   Synthesis and Characterization of Zn(II), Cu(II) and Ni(II) Complexes with Bidentate Schiff Base Ligands. Complexation Studies and The Determination of Stability Constant (Ke), Russian Journal of Inorganic Chemistry, 12 2022- 2026 (2001).

A7. H. Temel, H. Hoşgören and M. Boybay, Synthesis and Characterization Na+, K+, Ca2+ , Ba2+, Sr2+and Pb2+ Complexes With Some Lipophilic Diaza-18-crown-6 Derivatives, Spectroscopy Letters, 34 (5) 1-8 (2001).

A8. H. Temel, S. İlhan, M. Şekerci, R. Ziyadanoğulları, The Synthesis and Spectral characterization of new  Cu(II), Ni(II), Co(III) and Zn(II) Complexes with Schiff base,  Spectroscopic Letters., 35 (2) 219- 228, (2002).

A9. G. Topal, H. Temel, Ü. Çakır, H. İ. Uğraş, F. Karadeniz,   and H. Hoşgören,   Synthesis and Complexation of New Substituted Dibenzo Diaza Macrocyclic Diester Compounds, Synthetic Communication, 32 (11), 1721- 1729 (2002).

A10. H. Temel, S. İlhan, and M. Şekerci,  Synthesis and Characterization of New N,N’-Bis(cinnemaldeydene)-1,2-bis(p-aminophenoxy)ethane and Its Transition Metal Complexes, Synt. React. Inorg. Met-Org. Chem.,32 (9) 1625-1634 (2002)

A11. H. Temel, H. Hoşgören, New Cu(II), Mn(III), Ni(II) and Zn(II) complexes with chiral quadridentate Schiff base, Transition metal Chemistry, 27 (6) 609-612 (2002).

A12. H. Temel, The Chemical Absorption of Sulfur dioxide in Aqueous Suspension of Limestone and DTA Studies, Arch. Für Nat.- Lands.-, 41 Nos. 3-4, 141-147 (2002).

A13. H. Temel, Ü. Çakır,   H. İ. Uğraş, M. Sekerci, The Synthesis, characterization and conductance studies of new Cu(II), Ni(II) and Zn(II) Complexes with Schiff base derived from 1,2-bis-(o-aminophenoxy)ethane and salicylaldehyde, J. Coord. Chem., 56 (11) 943-951(2003).

A14. Ü. Çakır,   H. Temel, H. H. İ. İlhan, S. Uğraş, H.İ, The Spectroscopic and Conductance Studies of new Transition Metal Complexes with Schiff Base derived from 4-Methoxybenzaldehyde and 1,2-Bis(p-Aminophenoxy)Ethane,  Spect. Letters., 36 (5/6) p. 429-440 (2003) .

A15. Ü. Çakır,   H. İ. Uğraş, H. Temel, G. Topal, Complexation Studies of some newly Synthesized Precursors for Substituted Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ethers. Journal of Applied Polymer Science, 91 (4) P.2497- 2501 (2003)

A16. H. Temel, R. Ziyadanoğulları, M. Boybay M. Arslan, The Chemical Absorption of Sulfur dioxide in Aqueous Suspension of Dolomite and DTA Studies, Archives of Argonomy and Soil Science, 49, 435-443 (2003).

A17. H. Temel, T. Taşkın, and M. Şekerci,   The Spectral and Antifungal Studies of Transition metal complexes of N,N’-Ethylenebis(salicylideneimine), Russian Journal of Inorganic Chemistry, 49 (3) 347-351 (2004)

A18. H. Temel, Ü. Çakır, and H. İ. Uğraş,  Synthesis and Characterization of a novel Oxovanadium(IV) Complex and Conductometric Studies with N,N’-bis(salicylidene)-1,2-bis-(p-aminophenoxy)ethane,  Synt. React. Inorg. Met-Org. Chem., 34 (4) 819-831 (2004).

A19. H. Temel, Ü. Çakır,   V. Tolan, B. Otludil, H. İ. Uğraş, Complexation and Mutagenicity Potential Studies with N,N’-Bis(2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene)-1,2-bis-(p-aminophenoxy)ethane and  The Novel Oxovanadium(IV) Complex,  J. Coord. Chem., 57 (7) 571- 581 (2004).

A20. H. Temel, Synthesis and Spectroscopic Studies on new Cu(II), Ni(II), VO(IV) and Zn(II) Complexes with N,N’-Bis(2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene)-1,2-bis-(p-aminophenoxy)ethane,  J. Coord. Chem., 57 (9) 723- 729, (2004).

A21. E. Taş, M. Aslanoğlu, M. Ulusoy and H. Temel, Sythesis, spectral, characterization and Electrochemical Studies of Copper and Cobalt complexes with Novel tetradentate Salicylaldimines,  J. Coord. Chem., 57 (8) 677- 684 (2004).

A22. H. Temel, B. Ziyadanoğulları, M. Boybay, The Interaction of Sulfur dioxide in Aqueous Suspension of Magnesite and DTA Studies, Archives of Argonomy and Soil Science, 50 (3) 361-368 (2004).

A23. B. Otludil, O. B. Agüloğlu, R. Demir, V. Tolan, H. Temel, The Effects on Extracellular and Membrane in Amylase Base, Its Mn(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes and Metal ions in Bacillus Substilis, Bio Technology & Biotechnological Equipment,  19 (2) 105- 110 (2005).

A24. Gündüz, B., Küçükkolbaşı, S., Maltaş, E., H. Temel, Yıldız, S. Spectrofluorimetric determination of copper by using a new Schiff base, Ovidius University Annals of Chemistry, Volume 16, Number 1, page 15-18  (2005).

A25. O. Çakır, H. Temel, M. Kiyak, Chemical Etching of Cu-ETP copper, Journal of Materila s Procsesing Technology,162-163, 275- 279 (2005).

A26. H. Temel, B. Ziyadanoğulları, I. Aydın, F. Aydın, Synthesis, Spectroscopic and Thermodynamic Studies on New Transition Metal Complexes with N,N’-Bis(2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene)-1,2-bis-(m-aminophenoxy)ethane and Their Determination by Spectrophotometric Method, J Coord. Chem. 58 (14) 1177-1185 (2005).

A27. B. Ziyadanoğulları, F. Aydın, E. Şahin, I. Aydın, H. Temel, Determination of stability constants and thermodynamic parameters of some complexes of with the Schiff Base derived from 2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene-1-naphtylamin, Russian Journal of Inorganic Chemistry, 50 (10) 1532- 1535 ( 2005).

A28. H. Aydin, B. Ziyadanoğullari, H. Temel, The Characterization and Spectrophotometric Studies of new Cu(II), Ni(II), Zn(II) Complexes with The Schiff Base Derived from 1,2-Bis-(o-aminophenoxy)ethane and Salicylaldehyde, Russian Journal of Physical Chemistry (Zhurnal fizicheskoi khimii), 79 (1) 114-117 (2005).

A29.  H. Bulut, M. Karatepe, H. Temel, M. Şekerci, Studies on the Antiviral and Cytotoxic Activity of Schiff Bases Derived from 1,2-bis-(o- and p-aminophenoxy)ethane and Salicylaldehyde, Asian Journal of Chemistry 17 (4) 2793-2796 (2005)

A30. H. Temel, U. Çakır, and H. İ. Uğraş,   N,N’-Ethylenebis(salicylideneimine)- Cation Complexation Behaviour in  Dioxane/water mixtures by Conductometris Studies, Russian Journal of Inorganic Chemistry, 51 (2) 274- 276 (2005).

A31. E. Taş, M. Aslanoğlu, A. Kılıç, Ö. Kaplan, H. Temel, Preparation, Characterisation and Redox Properties of four New Tetradentate Salicylaldimines with their Cu(II) complexes, Journal of Chemical Research, 05/ 3322, 242-245, (2006).

A32. H. Temel, S. İlhan, M. Aslanoğlu, A. Kılıç, E. Taş, Synthesis, Spectroscopic and Electrochemical Studies of Novel Transition Metal Complexes with Quadridentate Schiff base, Journal  of the Chinese Chemical Society, 53, 1027- 1031, (2006).

A33. E. Subaşı, H. Temel, O. S. Şentürk, F. Uğur,  Photochemical Reactions of Metal Carbonlys [(M(CO)6(M=Cr, Mo, W) with N,N’-bis(salicylidene)-1,2-bis-(o-aminophenoxy)ethane, J Coord. Chem., 59 (16), 1807-1811, (2006).

A34. H. Temel,  B. Ziyadanoğulları, H. Alp ,  I.Aydın, F. Aydın and S. İlhan , Synthesis and Spectral Studies, Determination of Stability Constants and Thermodynamic Parameters of Some Aromatic Diamine Transiton Metal Complexes, Russian Coord. Chem,  32 (4), 282-286 (2006).

A35. N. Tokmak, M. Şekerci and H. Temel, New Co(II), Cu(II) and  Ni(II) Complexes with 1,2-Bis(o-aminophenoxy)ethane, Journal of the Chemical Society of Pakistan 28 (6) 557-560 (2006).

A36. E. Subaşı, H. Temel, Photochemical Reactions of VIB and VIIB Group Metal Carbonly Complexes with a Chiral Schiff base, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 37; 85- 89  (2007).

A37. H. Temel, S. Soran and M. Şekerci, The Spectroscopic Studies of new Co(II), Cu(II) and Ni(II)  Complexes with 1,2-bis(m-aminophenoxy)ethane, R Inorg Chem. 52 (5) 709- 712 (2007).

A38. B. Ziyadanoğulları, D. Ceviziçi, H. Temel, R. Guzel,  Extraction of  Copper(II), Nickel(II) and Cobalt(II) with  N,N’-Bis(salicylaldehydene)-1,4-bis-(m-aminophenoxy)butane, Annali di Chimica, 97, p. 287- 294 (2007).

A39. S. Ilhan,  H. Temel, I. Yilmaz, A. Kilic, Synthesis, Characterization and Redox Properties of Macrocyclic Schiff Base by Reaction of 2,6-diaminopyridine and 1,3-bis(2-carboxyaldehyde phenoxy)propane and its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) and La(III) complexes, Transition Metal Chemistry, 32; 344- 349 (2007).

A40. S. Ilhan, H. Temel, I. Yilmaz and M. Şekerci,   Synthesis and Characterization of new Macrocyclic Schiff Base Derived from 2,6-Diaminopyridine and 1,7-Bis(2-formylphenyl)-1,4,7-trioxaheptane and its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) and La(III) complexes., Polyhedron, 26; 2795- 2802 (2007).

A41. S. Ilhan, H. Temel, R. Ziyadanoğulları and M. Şekerci,  Synthesis and spectral characterization of macrocyclic Schiff base by reaction of 2,6-diaminopyridine and 1,4-bis(2-carboxyaldehyde phenoxy)butane and its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) and La(III) complexes.,  Transition Metal Chemistry, 32, 584-590 (2007).

A42. H. Temel, S. İlhan,  M. Aslanoğlu and H. Alp, Synthesis, Spectroscopic and Electrochemical Studies of Novel Transition Metal Complexes with N,N’-Bis(2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene)-1,3-bis-(o-aminophenoxy) propane, Indian Journal of Chemistry, Sec A (IJC-A) 46A,  1109- 1112 (2007).

A43. S.Ilhan, H. Temel, I. Yilmaz and M. Sekerci, Synthesis, structural characterization and electro chemical studies of new macrocyclic Schiff base containing pyridine head and its metal complexes, Journal of Organometallic Chemistry 692, 3855–3865 (2007).

A44. S. İlhan, H. Temel, Synthesis, spectral studies of new macrocyclic Schiff base derived from 2,6-diaminopyridine and 1,10-bis(2-formylphenyl)-1,4,7,10-tetraoxadecane and its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) and La(III) complexes, Transition metal chemistry 32, 1039- 1046 (2007)

A45. S. İlhan, H. Temel, A. Kilic, E. Tas Synthesis and spectral characterization of macrocyclic Ni(II) complexes derived from various diamines, Ni(II) perchlorate and 1,4-bis(2-carboxyaldehydephenoxy)butane, Transition Metal Chemistry, 32 , 1012-1017 (2007)

A46. H. Temel, H. Alp, S. İlhan, B. Ziyadanoğulları, and İ. Yılmaz, Spectroscopic and electrochemical studies of novel transition metal complexes with N,N’-bis(2-aminothiphenol)-1,7-bis(2-formylphenyl)-1,4,7-trioxaheptane and structure effects on extractability of  ligand towards some divalent cations, Monatshefte  für chemica chemical monthly,  138, 1199- 1209 (2007)

A47. S. Ilhan, H. Temel, A. Kılıç, Synthesis and characterization of new macrocyclic Cu(II) complexes from various amines, copper(II) nitrate and 1,4-bis(2-carboxyaldehyde phenoxy)butane, Journal of Chine chem. 1-10 (25) (2007)

A48. H. Temel, S. İlhan, Synthesis, Characterization and Spectroscopic Studies of Novel Transition Metal Complexes with N,N’-bis(salicyaldehydene)-1,4-bis-(4-chloro-2-aminophenoxy)butane, R  J  of  Coord. Chemistry, 33 (12) 918-91 (2007).

A49. H. Temel, S. İhan, Synthesis And Spectral Studies of New Schiff Base Macrocyclic Zn(II) Complexes, Macromoleculer, An Indian Journal, Trade Science Inc 3 (3) (2007).

A50. I. Yilmaz, H. Temel, H. Alp, Synthesis, Electrochemistry and In situ Spectroelectrochemistry of a New Co(III) Thio Schiff-base Complex with N,N’-Bis(2-aminothiophenol)-1,4-bis(carboxylidene phenoxy)butane, Polyhedron, 27, 125- 132 (2008).

A51. B. Ziyadanoğulları, D. Ceviziçi,  H. Temel, R. Ziyadanoğulları, Preparation and Structure Effects on Preconcentration and Extraction of N,N’-Bis(Salicylaldehydene)-1,4-Bis-(p-Aminophenoxy)butane towards some Divalent Cations, J of Hazardous Materials. 150, 285-289 (2008).

A52. H. Temel, H. Alp, S. Ilhan and B. Ziyadanogullari, Spectroscopic and Extraction Studies of new Transition Metal Complexes with N,N’-bis(2-aminothiphenol)-1,4-Bis(2-carboxaldehydenephenoxy)butane, J Coordination Chem.,61 (7) (2008) 1146-1156.

A53. H. Temel and S. İlhan, Prepared and characterization of macrocyclic Schiff base by reaction of 2,6-diaminopyridine with various aldehydes and their Cu(II) complexes, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 69, 896–903(2008).

A54. S. İlhan and H. Temel, Synthesis and Characterization of macrocyclic Cd(II) complexes, Indian Journal of Chemistry, Sec A (IJC-A).  47 (3) 378- 382 (2008).

A55. S. İlhan, H. Temel and A. Kilic,    Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Cu(II) Complexes by Reaction of various Amines, Copper(II) Perchlorate and 1,4-Bis(2-carboxyaldehydephenoxy)butane,  Journal of Coordination Chemistry, 61 (2) 277- 284 (2008).

A56. S. Ilhan and H. Temel, M. Sunkur and İ Tegin Synthesis, structural characterization of new macrocyclic Schiff base derived from 1,6-bis(2-carboxyaldehydephenoxy)pentane and 2,6-diaminopyridine and its metal complexes, Indian Journal of Chemistry, Sec A (IJC-A).  47 (4) 560- 564 (2008).

A57. H. Temel, Ü. Demirbas and M. Şekerci, Synthesis And Spectral Studies Of New Co(II), Cu(II) And Ni(II) Metal Complexes with Aromatic Diamine, Russian journal inorganic chemistry 53 (7) 1061-1064 (2008).

A58. H. Temel, S. İlhan  A. Kilic and E. Tas,   Synthesis and spectral characterization of new macrocyclic Ni(II) and Co(II) complexes derived from 1,4-bis(2-carboxyaldehyde phenoxy)butane and various diamines presence Ni(II) and Co(II) nitrate, J of Coordination Chem., 61 (9) 1443- 1454 (2008).

A59. S . Karahan, P. Köse, E. Subaşı, H. Temel, Photochemical reactions of [M(CO)5THF] (M: Cr, Mo and W) with tetradentate Schiff-bases, Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry, 38 (5) 422-427 (2008).

A60. S. Karahan, P. Köse, E. Subaşı, H. Alp and H. Temel, “Photochemical Reactions of [M(CO)5THF] (M: Cr, Mo and W) with Thio Schiff-bases” , Trans. Met. Chem., 33(7), 849-854 (2008).

A61. S. İlhan,  H. Temel, Synthesis and spectral studies of macrocyclic Cu(II), Ni(II) and Co(II) complexes by reaction of 1,4-bis(3-aminopropoxy)butane with metal(II) nitrate and salicyaldeyde derivatives, Journal of Moleculer Structure, 891 , 157-166 (2008).

A62. S. Ilhan and H. Temel, Synthesis, spectral characterization of new macrocyclic Schiff base by reaction of 1,5-bis(2-formylphenyl)pentane and 2,6-diaminopyridine and its metal complexes, J Coord. Chem. 62 (3) 456-464 (2009).

A63. I. Yilmaz,  S. Ilhan, H. Temel and A. Kılıc, Synthesis, Characterization and Electro-Spectroelectrochemical Studies of Four New Macrocyclic Schiff-Base Cobalt Complexes having N2O2 Set of Donor Atoms, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry,63, 163-169 (2009).

A64. İlhan, S., H. Temel, Pasa, S., Synthesis and spectral studies of macrocyclic Pb(II), Zn(II), Cd(II) and La(III) complexes derived from 1,4-bis(3-aminopropoxy)butane with metal nitrate and salicylaldehyde derivatives, Chinese Chemical Letters 20, 339–343 (2009).

A65. H. Temel, S. İlhan, Synthesis and spectroscopic studies of novel transition metal complexes with schiff base synthesized from 1,4-bis-(o-aminophenoxy)butane and salicyldehyde, Russıan Journal of Inorganic Chemistry,     54   (4)    543-547  (2009).

A66. I. Aydin, S. Sozcan, B. Ziyadanoğullari, H. Temel, Selective extraction
of copper(II) from aqueous solution by using Schiff bases, Polish Journal of Chemistry , 83, 1591-1600 (2009).

A67. K. Akkılıç, Y.S. Ocak, T. Kılıçoğlu, S. İlhan, H. Temel, Calculation of current–voltage characteristics of a Cu(II) complex/n–Si/AuSb-Schottky diyote, Current Applied Physics 10 (1) 337- 341 (2010).

A68. İlhan S., H. Temel., Synthesis of complexes of Pb(II), Cd(II), Zn(II), Ni(II), La(III) and Cu(II) with a Schiff base macrocyclic ligand containing pyridine, JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 304–306 (2010).

A69.S. Ilhan, H. Temel, S. Paşa, and İ. Teğin, Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Pb(II), Zn(II), Cd(II) and La(III) Complexes by Template Reaction of 1,2_Bis(2_formylphenyl)ethane with Metal Nitrate and Various Daimine, Russian Journal of Inorganic Chemistry, Vol. 55, No. 9, pp. 1402–1409 (2010).

A70. E. V. Oral, I. Dolak, H. Temel, B. Ziyadanogullari, Preconcentration and determination of copper and cadmium ions with 1,6-bis(2-carboxy aldehyde phenoxy)butane functionalized Amberlite XAD-16 by flame atomic absorption spectrometry, Journal of Hazardous Materials,  186 (1) 724-730 (2011).

A71. H. Temel, Salih Paşa, Yusuf Selim Ocak, İsmail Yılmaz, Serpil Demir, İsmail Özdemir. Synthesis, characterization, electrochemical-spectroelectrochemical properties and applications in palladium catalyzed Suzuki cross-coupling reactions of N2S2O2 thio Schiff base ligand and its Cu(II), Co(III), Ni(II), Pd(II) complexes and their usage in the fabrication of organic-inorganic hybrid devices Synthetic metals 161 2765- 2775 (2012)

A72. F. Siga, H. Temel, M. Aydemir, Y. S. Ocak, S. Pasa, A. Baysal, Superb efficient and recycle polymer-anchored systems for palladium catalyzed Suzuki cross-coupling reactions in water, Applied Catalysis A: General, 449, 172-182 (2012).

A73. E. Subaşı, S. Çelik, H. Temel, Synthesis and Characterization of Stable Hetereocyclic (Schiff Base) Divalent Tin Species and Photogeneration of Their Transition Metal Carbonyl Complexes, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 43,:305–311, (2013).

A74. S. Pasa, Y. S. Ocak, H. Temel, T. Kilicoglu, Synthesis, characterization and catalytic behavior in the Suzuki reaction of Schiff base and its complexes and the optical properties of nickel complex used in the fabrication of a photodiode, İnorganic Chimica Acta, 405, 493-504 (2013)

A.75. C. Özaydın, K.Akkılıç, S. İlhan, Ş. Rüzgar, Ö.Güllü, H.Temel, Characterization of an Au/n-Si photovoltaic structure with an organic thin film, Materials Science in Semiconductor Processing, 16,  1125- 1130 (2013).

A.76.Uğur Işık, Murat Aydemir, Nermin Meriç, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Hamdi Temel, Akın Baysal, Tunable ferrocenyl-phosphinite ligands for theruthenium(II)-catalyzed asymmetric transfer hydrogenationof ketones, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 379 (2013) 225– 233

A.77. Bünyamin Ak, Murat Aydemir, Yusuf Selim Ocak, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Akin Baysal, Hamdi Temel, Readily Available Ferrocenyl-phosphinite Ligands for Ru(II)-Catalyzed Enantioselective, Transfer Hydrogenation of Ketones and Fabrication of Hybrid Heterojunctions, Inorganica Chimica Acta, 409 (2014) 244–253

A.78. Khadichakhan Rafikova, Nurzhamal Kystaubayeva, Murat Aydemir,  Cezmi Kayan, Yusuf Selim Ocak, Hamdi Temel, Alexey Zazybin, Nevin Gürbüz, Ismail Özdemir, Transfer hydrogenation of ketones catalyzed by new rhodium and iridium complexes of aminophosphine containing cyclohexyl moiety and photosensing behaviors of rhodium and iridium based devices, Journal of Organometallic Chemistry 758 (2014) 1-8.

A.79. Kayan, C, Meric, N, Aydemir, M,  Ocak, YS, Baysal, A, Temel, H., Novel cyclohexyl-based aminophosphine ligands and use of their Ru(II) complexes in transfer hydrogenation of ketones, APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 28 (2) 127-133 2014.

A.80. Ahmet Kilic, Murat Aydemir, Mustafa Durgun, Nermin Meric¸ Yusuf Selim Ocak, Armagan Keles, Hamdi Temel, Fluorine/phenyl chelated boron complexes: Synthesis, fluorescence properties and catalyst for transfer hydrogenation of aromatic ketones, Journal of Fluorine Chemistry, 162 (2014) 9–16.

A.81. A. Ertaş, M. Boğa, M. A. Yılmaz, Y. Yeşil, N.Haşimi, M. Ş. Kaya, H.Temel, and U. Kolak, Chemical Compositions by Using LC-MS/MS and GC-MS and Biological Activities of Sedum sediforme (Jacq.) Pau, dx.doi.org/10.1021/jf500067q | J. Agric. Food Chem. 62 (20) 4601- 4609 (2014).

A.82. Aydemir, M., Ocak, YS., Rafikova, K.,; Kystaubayeva, N., Kayan, C., Zazybin, A., Ok, F., Baysal, A., Temel, H., Rhodium-catalyzed transfer hydrogenation with aminophosphines and analysis of electrical characteristics of rhodium(I) complex/n-Si heterojunctions., APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY., 28 (6) 396-404, 2014, DOI:10.1002/aoc.3140

A.83. А. S. Taubayeva, , U. Z. Dzhusıpbekov, G. О. Nurgalıeva, H. Temel And S. Pasa, Sorptıon Characterıstıcs Of Transıtıon Metal  Ions (Co, Ni) On Sodıum Humate Sorbents, Int. J. Chem. Sci.: 12(3), 2014, 1053-1062,  ISSN 0972-768X.

A.84. Murat Aydemir, Khadichakhan Rafikova, Nurzhamal Kystaubayeva, Salih Paşa, Nermin Meriç, Yusuf Selim Ocak, Alexey Zazybin, Hamdi Temel, Nevin Gürbüz, Ismail Özdemir, Ionic Liquid Based Ru(II)-Phosphinite Compounds and Their Catalytic Use in Transfer Hydrogenation: X-ray Structure of an Ionic Compound 1-Chloro-3-(3-methylimidazolidin -1-yl)propan-2-ol, baskıda. Polyhedron, Volume: 81, Pages: 245-255, DOI: 10.1016/j.poly.2014.05.079, Published: OCT 15 2014

A.85. Osman Ozturk, Ozlem Oter, Serdar Yildirim, Elif Subasi, Kadriye Ertekin, Erdal Celik, Hamdi Temel, Tuning oxygen sensitivity of ruthenium complex exploiting silver nanoparticles,  Journal of Luminescence 155 (2014) 191–197.

A.86. Taubayeva Aliya Sabirjanovna, Salih Pasa, Dzhusipbekov Umirzak  humasilovich, Hamdi Temel, Nurgalieva Gulzipa Oryntayevn, Complexation ability of modified Na-Humate and its application in removal of toxic metals from water, Desalination and Water Treatment, (2014) 1–15, doi: 10.1080/19443994.2014.969318.

A.87. Meric N, Aydemir M, Işık U, Ocak YS, Rafikova K, Pasa S, Kayan C, Durap F, Zzaybin A, Temel H.,  Cross-coupling reactions in water using ionic liquid-based palladium(II)-phosphinite complexes as outstanding catalysts, APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, Volume: 28, Issue: 11, Pages: 818-825, DOI: 10.1002/aoc.3205, Published: NOV 2014.

A.88. Abdulselam Ertas, Mehmet Boga, Mustafa Abdullah Yilmaz, Yeter Yesil, Gulsen Tel, Hamdi Temel, Nesrin Hasimi, Isil Gazioglu, Mehmet Ozturk, Pelin Ugurlu, A detailed study on the chemical and biological profiles of essential oil and methanol extract of Thymus nummularius (Anzer tea): Rosmarinic acid, Industrial Crops and Products, Volume 67, May 2015, Pages 336-345.

A.89. Fatma Pinar Turkmenoglu, İpek Baysal, Samiye Ciftci-Yabanoglu, Kemal Yelekci, Hamdi Temel,Salih Paşa, Nurten Ezer,İhsan Çal and Gulberk Ucar, Flavonoids from Sideritis Species: Human Monoamine Oxidase (hMAO) Inhibitory Activities, Molecular Docking Studies and Crystal Structure of Xanthomicrol, Molecules, 2015, 20, 7454-7473; doi:10.3390/molecules20057454.

A.90. Onen K, Yılmaz MA, Dicle Y, Kavak O, Temel H.,  Geochemical Methods to Investigate the Hydrocarbon Seepage Samples in Adiyaman a Southeastern Province of Turkey, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, Volume: 9, Issue: 2, Pages: 663-672, 2015.

A.91. А.S. Taubayeva1, U.Z. Dzhusipbekov, G.О. Nurgalieva, A.K. Shakirova, H. Temel, S. Pasa, Removability Efficiency of Heavy Metals with Modified Humate from Aqueous Media, Eurasian Chemico-Technological Journal 16 (2014) 315-320.

A.92. Osman Tuncay Agar, Miris Dikmen, Nilgun Ozturk, Mustafa Abdullah Yilmaz,

Hamdi Temel and Fatma Pinar Turkmenoglu, Comparative Studies on Phenolic Composition, Antioxidant, Wound Healing and Cytotoxic Activities of Selected Achillea L. Species Growing in Turkey, Molecules 2015, 20, 17976-18000; doi:10.3390/molecules201017976. 2015.

A.93. Hamdi Temel, Salih Paşa, Murat Aydemir, The application of novel boron complexes in asymmetric transfer hydrogenation of aromatic ketones, Tetrahedron: Asymmetry, Volume 26, Issues 18–19, 15 October 2015, Pages 1058–1064, doi:10.1016/j.tetasy.2015.08.007

A.94. Abdulselam Ertas, Mustafa Abdullah Yilmaz, Mehmet Boga, Nesrin Hasimi, Yeter Yesil, Ahmet C. Goren, Hamdi Temel,  Gulacti Topcu, Chemical Profile and Biological Activities of Two Edible Plants: Chemical Investigation and Quantitative Analysis Using Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry and Gas Chromatography Mass Spectrometry, International Journal of Food Properties, DOI: 10.1080/10942912.2015.1020437,  Volume 19, Issue 1, 2016.

A.95. M. Z. Köylü, A. Ekinci, M. Böyükata And H. Temel, Dynamic 1H NMR Studies of Schıff Base Derivatıves, DOİ 10.1007/S10812-016-0202-8, Journal of Applied Spectroscopy, Vol. 82, No. 6, January, 2016 (Russian Original Vol. 82, No. 6, November–December, 2015).

A.9.

A.96. Taubayeva Aliya Sabirjanovna, Salih Pasa, Dzhusipbekov Umirzak

Zhumasilovich, Hamdi Temel & Nurgalieva Gulzipa Oryntayevna, Complexation ability of modified Na-Humate and its application in removal of toxic metals from water, Desalination and Water Treatment, 57 (2016) 776–790, doi: 10.1080/19443994.2014.969318.

A.97. Marzhan Zhan Kussainova, Salih Pasa, Dzhusipbekov Umirzak Zhumasilovich, Reisa Mixailovna Chernyakova, Metin Atlan & Hamdi Temel, Comparative sorption capacity of Pb(II) and Cd(II) by natural zeolite in phosphoric acid medium, Desalination and Water Treatment, Volume: 57, Issue: 27, Pages: 12561-12571, DOI: 10.1080/19443994.2015.1049560, 2016.

A.98. Mustafa Abdullah Yilmaz and Hamdi Temel, Screening of Polymer Additives in Drinking Water Stored in PET Bottles by UHPLC-ESI-IT-TOF MS, Journal of Environmental Science and Engineering A 5 (2016) 59-64 doi:10.17265/2162-5298/2016.02.001.

A.99. Ahmed Boukeloua1, Abdelmalik Belkhiri, Mustafa Abdullah Yilmaz and Hamdi Temel, Chemical profiling and total thickness-excised wound-healing activity of Pistacia lentiscus L. fruits growing in Algeria, Boukeloua et al., Cogent Biology (2016), 2: 1182611 http://dx.doi.org/10.1080/23312025.2016.1182611.

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. H. Temel, H. Hoşgören,  Ü. Çakır,   and M. Boybay,  Synthesis and Characterization of Na+ and Ba2+ Complexes of diaza-18-crown-6 Derivatives, Molecular Recognation and Inclusion, Proceeding of the Ninth International Symposium on Molecular Recognation and Inclusion, Lyon, Fransa, P. 527-530, 1996.

B2.  Ü. Çakır, H. Temel, and H. Hoşgören, Synthesis of N,N’Disubstituted Diazacoronands VI µ, W-Diamino-Aliphatic Ethers Precursors, 35th IUPAC Congress, İstanbul, Turkey, P. 609, 1995.

B3. Ü. Çakır, H. Temel, and H. Hoşgören,  The Metal Complexes with New Type Macrocyclic Polyether-Diamide Ligands, International Seminar on Inclusion Compounds, İstanbul, Turkey, P.76, 1995.

B4. H. Temel, Complexes of Cupper(II), Nickel(II), Cobalt(III) and Zinc(II) with Schiff Base Derived From 1,2-Bis-(o-aminophenoxy)ethane and Salicylaldehyde,  MBCAC III 3rd Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry, Antalya, Turkey, P. 138, 2000.

B5. H. Temel, U, Çakır, B. Otludil, H. İ. Uğraş, İ. Başaran, Complexation and Mutagenicity Potential Studies wıth N,N’-Bıs(2-Hydroxynapthalin-1-Carbaldehydene)-1,2-Bis(p-aminophenoxy)ethane and the novel oxovanadium(IV) Complex,  2nd International Aegean Physical Chemistry Days, Balikesir, Turkey, p- 034 (2004).

B6. H. Temel, H., U, Çakır, H. İ. Uğraş, İ. Başaran, Synthesis And Characterization of a Novel Oxovanadium(IV) Complex And Conductometric Studies with N,N’-bis (Salicylidene)-1,2-Bıs-(p-aminophenoxy)ethane,  2nd International Aegean Physical Chemistry Days, Balikesir, Turkey, p. 079 (2004).

B7. B. Gündüz, S. Küçükkolbaşı, E. Maltaş, H. Temel, S. Yıldız, Determination of Fluorescence Properties of some Transition Metal Complexes by Quenching Method, 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Proceedings Book, Kuşadası, Aydın, Turkey, P. 428-430, (2004).

B8. B. Gündüz, S. Küçükkolbaşı, E. Maltaş, H. Temel, S. Yıldız, Effect of Solvent on the Fluorence of some Schiff Bases, 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Proceedings Book, Kuşadası, Aydın, Turkey, P. 66-68, (2004).

B9. O. Çakır, H. Temel, M. Kıyak, Chemical etching of Cu-ETP Copper, 8th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, 16th- 19th May Gliwice- Wisia, Poland, P. 94-97 (2005).

B10. B. Gündüz, S. Kücükkolbasi, Maltas, E., H. Temel, Yıldız, S., Spectrofluorimetric Determination Of Copper by usİng a new Schiff Base, 3rd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Constanda, Romania (2005).

B11. E. Maltaş, B. Gündüz, B., H. Temel, S. Yıldız, Spectrofluorimetric determination of aluminum by using a new Schiff base, pp. 133. XVIIth European Chemistry at Interfaces Conference, 27 June- 1 July 2005, Loughborough, UK.

B12. S. Yıldız, M. Yaman, E. Maltas, H. Temel, Development  of spectrofluorometric method based complexation for determination of copper,  41st IUPAC Congress, Torino (Italy) August 5-10, 2007.

B13. K. Akkılıç, S. İlhan, T. T. Kılıçoğlu, H. Temel, Determination of the Characteristic Parameters of Metal Complex/n_Si/AuSb Structures, Türk Fizik Derneği, 24. Uluslar arası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos, Malatya, 2007, P. 372.

B14. Pelin Köse, Senem Karahan, Elif Subaşı, Yavuz Ergün, H. Temel, “Photochemical reactions of M(CO)6 (M=Cr,Mo,W) with salen type Schiff base ligands”.Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Europen Countries, Bulgaristan, Eylül 2008.

B15.  Senem Karahan, Pelin Köse, Elif Subaşı, Hüseyin Alp, H. Temel, “Photochemical Rearrangement of Tetradentate Schiff Bases and Photogeneration of VIB Group Metal Carbonyl Complexes”. Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Europen Countries, Bulgaristan, Eylül 2008.

B16. Senem Karahan, Pelin Köse, Elif Subaşı, H. Temel, “Photochemical Generations of Bimetallic Carbonyl Complexes”. Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Europen Countries, Bulgaristan, Eylül 2008.

B17. Orhan Kavak, Kivilcim Onen, H. Temel, methods of Analysis Applied to Hydrocarbon Seepage in Southeastern region of Anatolia (Turkey) and their İnterpretation, SGEM 2011, 11. International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 20-25 June 2011 Bulgaria, Volume 1, P.1237- 1244.

B18. Fatma Siga, H. Temel, Yusuf Selim Ocak, Salih Paşa, Kemal Akkılıc, Elektrical properties of New polimeric  metal Complexes, Nanomaterials: Appl,ication & properties, Nanomaterials: Application & Properties, Paper282, 2011, Ukrain.

B19. R.G. Guven, F. M. Bekler, H. Kaya, O. Acar, K. Guven, H. Temel. Isolation and Identification of petroleum degrading bacteria, Current Opinion in Biotechnology 22S 2011, European Biotechnology Congress Location: Istanbul, TURKEY Date: SEP 28-OCT 01, 2011

B20. H. Temel, Y.S. Ocak, M. Atlan, A. Tombak, T. Kilicoglu, K. Akkilic, Electrical and photoelectrical characteristics of a rectifying diode based on a novel Cu(II) complex, The Energy and Materials Research Conference – EMR2012 Torremolinos (Spain), 20-22 June 2012, p. 120.

B21. H. Temel, M. Atlan, Y.S. Ocak, Optical and electrical properties of novel Schiff base polymers with naringenin, The Energy and Materials Research Conference – EMR2012 Torremolinos (Spain), 20-22 June 2012, p. 149.

B22. A. Ekinci, M. Zafer Köylü, M. Böyükata, H. Temel, Investigation of N,N’ethylenebis(salicylideneimine)-1,8-diamino octane Schiff base Derviative with 1H-NMR and Computational Studies, 2nd International Conferance on Computation for Science and Technology, july, 09-11, 2012 Niğde, Turkiye, PP-34.

B23. H. Temel, S. İlhan, S. Çınarlı, M. Böyükata, Synthesis, Characterization and density Funcktional theory Studies of Novel Cu(II) and Ni(II) complexes with Quadridentate Schiff base, 2nd International Conferance on Computation for Science and Technology, july, 09-11, 2012 Niğde, Turkiye, PP-82.

B.24.Y. S. Ocak, H. Temel, M. Adlan, T. Kılıçoğlu, A. Tombak, Novel Polymeric Metal Complexes for Electrical and Photoelectrocal Applications, 10th SESAME ( Synchron-light for Experimental Sciences and Applications in the Middle East) User’s Meeting November 7-9, 2012, Amman Jordan, P. 79.

B.25. H. Temel, M. Adlan, S. Paşa, K. Akkılıç, Determination of Optical and Electrical properties of a Novel Polymeric Ligands and Its Cu(II) Complex, 10th SESAME ( Synchron-light for Experimental Sciences and Applications in the Middle East) User’s Meeting November 7-9, 2012, Amman Jordan, P. 53.

B.26. H. Kara, Z. Tunay, H. Temel, O. Kavak, Metal Cpntent Determination of Water Source Arround Oil Production Areas İn Diyarbakır, 44th World Chemistry Congress, 11-16 August, 2013, İstanbul/ Turkey.

B.27. Yilmaz MA, Tavsanli B, Temel H, Screening of polymer additives in drinking water stored in PET bottles by UHPLC-ESI-IT-TOF MS, American Society of Mass Spectrometry Conference-2014, WP31 556 (2361), June 15 – 19, Baltimore, Maryland, USA.

B.28. Z. Alexey, R. Khadichakhan, Abilda Nurzat, Y. Valentina, Begimova G, M. Aydemir, H. Temel, S. Takehiko, “New Homogeneous and Heterogeneous catalytic systems containing metal-tagged ionic in the C-C bond forming ractions, TOCAT7, Kyoto, 2014, june 1-6, Japan.

B.29. H. Kara, Z. Tunay, H. Temel, Removal Lead of Drinking and Using Water Nearby Oil Fields by Electrocoagulation Diyarbakır, 2nd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST2014), Side, Turkey, 2014, 67. P

B.30. H. Kara, Z. Tunay, H. Temel, Removal of Cadmium Using Electrocoagulation Process in Drinking and Using Water Nearby Oil Fields, in Diyarbakır 2nd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST2014), Side, Turkey, 2014, 435. P

B.31. K.S. Rafikova, A.G. Zazybin, H. Temel,  M. Aydemir, N. Meric, S. Pasa, CATALITIC ACTIVITY OF  IONIC LIQUID  BASED PLATINUM (II) COMPLEXES IN KHARASCH  ADDITION REACTION, Ionic Liquids Gordon Research Conference Solvents, Materials, or Medicines, August 17-22, 2014 , Sunday River Resort Newry, ME, USA, P.45.

B.32.Yilmaz MA, Tavsanli B, Temel H, Screening of polymer additives in drinking water stored in PET bottles by UHPLC-ESI-IT-TOF MS, American Society of Mass Spectrometry Conference-2014, WP31 556 (2361), June 15 – 19,  Baltimore, Maryland, USA.

B.33. Mehmet Boğa, Hamdi Temel, Mustafa Abdullah Yılmaz, Selçuk Ertekin, Evin Aygün Tuncay. “Chemical profile of three edible plants by using LC-MS/MS and GC-MS:Scolymus hispanicus, Cardaria draba subsp. draba and Carduus pycnocephalus subsp. abidus” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey (Poster)

B.34. İsmail Yener, Hamdi Temel, Abdülselam Ertaş, Kerem Şentürk, Mehmet Fırat. “The determination of trace metal content of different parts of Euphorbia macrolada species from various localities” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey (Poster)

B.35.  Hamdi Temel, Ebubekir İzol, Abdulselam Ertaş, İsmail Yener, Mehmet Fırat. “Total phenolic and flavonoid contents of eleven Allium (Savage Garlic) species ethanol extract” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey (Poster)

B.36.  İsmail Yener, Abdülselam Ertaş, Yeter Yeşil, Kerem Şentürk, Hamdi Temel. “Total phenolic and flavonoid contents of methanol extract of nine Euphorbia species” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey (Poster)

B.37.  Mustafa Abdullah Yılmaz, Oğuz Çakır, A. Boukeloua, İsmail Yener, Hamdi Temel. “An efficient LC-MS/MS method validation for determination of water soluble vitamin in Thymus” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey (Poster)

B.38.  Hamdi Temel, Salih Paşa, A. Doğan, S. Demirci, F. Şahin. “Synthesis and identification of imine-structured boronic compounds as prostate cancer therapeutic” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey (Poster)

B.39.  Özgür Güler, A.B. Özçelik, S. Utku, Mehtap Uysal, Hamdi Temel. “Synthesis of some esters and hydrazides of 3(2H)-Pyridazinone” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey (Poster)

B.40.  A.G. Akdemir, A.B. Özçelik, S. Utku, Özgür Güler, Mehtap Uysal, Hamdi Temel. “Synthesis of 6-substituted-3(2H)-pyridazinone-2-acetyl-2 (substituted /nonsubstitutedbenzal) hydrazone derivatives” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey (Poster)

B.41.  Abdulselam Ertas, Mehmet Boğa, Mustafa Abdullah Yılmaz, Mehmet Fırat, Hamdi Temel. “A detailed study on the chemical and biological profiles of three herbal teas in Anatolia” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey (Poster)

B.42. Abdulselam Ertas, Mehmet Boğa, Hamdi Temel, Mustafa Abdullah Yılmaz, Yeter Yesil, Işıl Aydın, İsmail Yener, Esra Yarış. “Phenolic profile, fatty acid and essential oil composition and antioxidant, antialzheimer activities of Gundelia tournefortii (Kenger) extracts” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey (Poster)

B.43.  Mehmet Boğa, Abdulselam Ertaş, Mehmet Öztürk, Mustafa Abdullah Yılmaz, Serpil Demirci, Hamdi Temel “Phytochemical analysis, antioxidant and anticholinesterase activities of Capsella bursa-pastoris fromanatolia” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey (Poster)

B.44.  Mehmet Boğa, Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz, Hamdi Temel, Yeter Yeşil, Ufuk Kolak. “Chemical and biological investigation of Calystegia silvatica” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 Ankara-Turkey (Poster)

B.45.  Diren Sarısaltık, Derya, Bektaş, Abdullah, Uslu, Cumhur Ökçelik, Hamdi Temel, Zeynep Ş. Teksin, GPSS, Gazi Pharma Symposium Series,  Evaluation of in Vitro Dissolution Characteristics of Non-steroidal Antiinflammatory Drugs in the Turkish Drug Market-2: Ibuprofen, A BCS Class ila Drug, International Gazi Pharmacy Symposium Series, Antalya, 2015, P43.

B.46. Alp Girap Akdemir, Azime Berna Özçelik, Semra Utku, Özgür Güler, Mehtap Uysal, Sezen Şenol, Hamdi Temel, Acetylcholinesterase and Butyrylcholinesterase Inhibitory potential of pyridazinone analogs as new inhibitoars for Alzhemier Disease, International Gazi Pharmacy Symposium Series, Antalya, 2015, P124.

B.47. Hatica Kara, Zeki Tunay, Mustafa Abdullah Yilmaz, Hamdi Temel, Quantative Determination of Policyclic Aromatic Hydrocarbons in Drinking and Potable Water Resources of Diyarbakir Region, The International Conference on Civil and Environmental Engineering, 20-23 May, 2105, Nevsehir, Turkey.

B.48. Penmetsa RV, von Wettberg EJB, Chang PL, Greenspan A, Alford B, Carrasquila-Garcia N, Mamo B, Moenga S, Dacosta-Calheiros E, Balcha LK, Mir RR, Yilmaz MA, Cacmak A, Vance L, Moriuchi K, Warschefsky EJ, Krieg C, Valls R, Rose J, Migneault A, Friesen ML, Siler E, Lindsay D, Ziegler G, Temel H, Fikre A, Baxter I, Tar’an B , Bükun B, Aydogan A, Kahraman A, Nuzhdin SV, Berger J, Cook DR, Characterization and utilization of a new systematic collection of chickpea’s crop wild relatives, Cicer reticulatum and Cicer echinospermum, North American Pulse Improvement Association (NAPIA) 2015 Biannual Meeting November 4-6, 2015 Marriott Gateway on the Falls Niagara Falls, Ontario, Canada, Session 4.

 

B.49. Mustafa Abdullah YILMAZ, Abdulselam Ertas, Mehmet Boga and Hamdi TEMEL, Secondary metabolic profile of 14 Achillea species by LC-MS/MS, LC-MS IT-TOF and investigation of their biological activities, Joint International Conference and Expo on Industrial Pharmacy & 5th Global Pharmacovigilance Summit April 28-29, 2016   Dubai, UAE, P. 55.

B.50. Hamdi TEMEL, Mustafa Abdullah YILMAZ, Ibrahim Demirtas and Abdulselam Ertas, 4 Achillea species with excellent anticancer (cytotoxic) activities, Joint International Conference and Expo on Industrial Pharmacy & 5th Global Pharmacovigilance Summit April 28-29, 2016   Dubai, UAE, P. 60.

B.51. Hamdi TEMEL, Mustafa Abdullah YILMAZ, Mehmet Boga, Ahmed Boukeloua  and Abdulselam Ertas, Antioxidant and anti-Alzheimer activities and total phenolic-flavonoid contents of 4 different Achillea species, Joint International Conference and Expo on Industrial Pharmacy & 5th Global Pharmacovigilance Summit April 28-29, 2016   Dubai, UAE, P. 61.

B.52. Mustafa Abdullah YILMAZ, Abdulselam Ertaş, F. Pinar TURKMENOGLU, Hamdi TEMEL, Simultaneous determination of 37 phytochemicals in Achillea species by ultra high-performance liquid chromatography–triple quadrupole mass spectrometry, Joint International Conference and Expo on Industrial Pharmacy & 5th Global Pharmacovigilance Summit April 28-29, 2016   Dubai, UAE, P.62.

B.53. Işıl Aydın, Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, İsmail Yener, Hamdi Temel, Fırat Aydın, “A New Method for Determination of Silver in Burn Cream” 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 25-28 May 2016, Side-Antalya, Turkey P. 101.

B.54. Özge Tokul-Ölmez, İsmail Yener, Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz,

Mehmet Boğa, Yeter Yeşil, Pınar Terzioğlu, Işıl Aydın, Mehmet Öztürk, Hamdi Temel, “Analysis of The Phenolic Content of Euphorbia macroclada by LC-MS/MS with Chemometric Approach” 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 25-28 May 2016, Side-Antalya, Turkey, P. 87.

B.55. Hava Batıbay, Özge Tokul-Ölmez, Elif Varhan Oral, M. Abdullah Yılmaz, Abdulselam Ertaş, Mehmet Fırat, Mehmet Öztürk, Hamdi Temel, Berrin Ziyadanoğulları, The Chemical Content Analysis in Some Salvia Species from Anatolia by Chemometric Approach ” 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 25-28 May 2016, Side-Antalya, Turkey, P. 106.

B.56. Z. Ceren Ertekin, Eda Büker, Elif Varhan Oral, Berrin Ziyadanoğulları, Hamdi Temel, Recep Ziyadanoğulları, Erdal Dinç, One Dimensional Continuous Wavelet Transform Approaches to the Simultaneous Determination of Domperidone and Lansoprazole in Tablets, 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 25-28 May 2016, Side-Antalya, Turkey, P. 115

B.57. Özge Tokul-Ölmez, İsmail Yener, Elif Varhan Oral, Ebubekir İzol, Zeki Tunay, Abdulselam Ertaş, Mehmet Fırat, Hamdi Temel, Fırat Aydın, Mehmet Öztürk, Trace Element Analysis in Some Allium Species by ICP-MS and Chemometric Approach, 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 25-28 May 2016, Side-Antalya, Turkey, P. 161.

B.58. Özge Tokul-Ölmez, Mustafa Abdullah Yılmaz, Ebubekir İzol, Abdulselam Ertaş, Yeter Yeşil, Ebru Erol, Mehmet Boğa, Hamdi Temel, Mehmet Öztürk, The Phenolic Content Analysis in Some Allium Species by LC-MS/MS and Chemometric Approach 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 25-28 May 2016, Side-Antalya, Turkey, P.168.

B.59. Özge Tokul-Ölmez, İsmail Yener, Abdulselam Ertaş, Mehmet Fırat, Erhan Kaplaner, Mehmet Öztürk, Hamdi Temel, Trace Element Analysis in Some Euphorbia Species by ICP-MS and Chemometric Approach, 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 25-28 May 2016, Side-Antalya, Turkey, P. 176.

B.60. Özge Tokul-Ölmez, Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Mustafa Abdullah Yılmaz, İsmail Yener, Mehmet Fırat, Hamdi Temel, Mehmet Öztürk, Ufuk Kolak, The Phenolic Content Analysis in Some Salvia Species by LC-MS/MS and Chemometric Approach, 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 25-28 May 2016, Side-Antalya, Turkey, P. 179.

B.61. Özge Tokul-Ölmez, Mustafa Abdullah Yılmaz, Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Akhtar Muhammad, Yusuf Sıcak, Mehmet Öztürk, Hamdi Temel, The Phenolic Content Analysis in Some Achillea Species by LC-MS/MS and Chemometric Approach, 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 25-28 May 2016, Side-Antalya, Turkey, P. 187

 

 

 

 

 

 

 

Katılımcı:

B1.  H. Temel, B1- 19th International mass Spectrometry Conference September, 15-21 2012 kyoto, Japan.

 1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar

C1- Diyarbakır ili Tarım, Sanayi, Hizmet Sektörlerinin Uluslararası Rekabetçilik ve Makro Düzey Kümelenme Analizi, Diyarbakır valiliği ve KOSGEB işbirliği ile hazırlanmıştır. Proje Yerel Ekibinde görev almıştır. 2011

C2- H. Temel, “Naylon Aşkı Öldürür” Hayy Kitap, Türkçe, 104 s.  2. Hamur Ciltsiz,  12 x 19 cm, İstanbul, 2011, 1. Basım, ISBN : 9786054325238

C-3 H. Temel, Polymer and monomer ligands of Schiff bases with various applications, Paperback: 64 pages, Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing (January 7, 2013) Language: English, ISBN-10: 3659315907, ISBN-13: 978-3659315909 .

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Kara, İ. H., H. Temel, M. Ertem,  M. Boşnak, B. Dikici,   ve M. Kılınç, Malnutrosyonlu Çocuklarda Serum Çinko Düzeyleri, Beslenme ve Diyet Dergisi, 27 (2), 5-9 (1998).

D2. H. Temel, B. Oral, ve Y. Avanoğlu,   Kimya Öğrencilerinin Deneye Yönelik Tutumları ile Analitik Kimya Laboratuarındaki Titrimetri Deneylerini Planlama ve Uygulamaya İlişkin Bilgi ve Becerileri Arasındaki İlişki, Çağdaş Eğitim, 264, 32-38 (2000).

D3. B. Oral, H. Temel, E. Güler, Kimya Eğitimi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamasına İlişkin Algıları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (8) (2004), www.e-sosder.org.

D4. Z. Özgen, M. Yıldırım, H. Temel, Farklı Schiff Bazları ve Komplekslerinin Buğday ve pamukta Çimlenme Üzerine Etkisi,  “I. Uluslararası Arası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası”, 24-26 Mayıs 2010,   D.Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır, Tam metin.

D5. S. Paşa, Y.S. Ocak, H. Temel, T. Kılıçoğlu, Tiyoschiff Bazi N,N′-Bis(2-Hidroksi-1-Naftaldehit)-1,2-Bis(2-Amino Feniltiyo) Etan Ve Co(II), Ni(II), Pd(II) Metal Komplekslerinin Metal/Yariiletken Kontaklarin Elektriksel Karakterizasyonuna Etkisi, “I. Uluslararası Arası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası”, 24-26 Mayıs 2010,   D.Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır, Tam metin.

D6. H. Temel, plastik torbaların insan ve çevre sağlığına zararları, Doğanın yeniden keşfi, Merkez Efendi geleneksel Tıp Festivali, 5-13 haziran 2010, 44-47.

D7. H. Temel. Plastik Poşet Kirliliği ve Çevre Eğitimi, Diyarbakır’da Tarım, Doğa  ve Çevre Sempozyumu, Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yayınları, Cilt I, 1-3 haziran 2010, Diyarbakır, s. 208- 220.

D8. H. Temel. Dicle Üniversitesi Engelliler uygulama ve Araştırma merkezinin Kuruluş Hedef ve İlkeleri, Modern kentleşmede Engelliler ve Güvenlik, Adalet yayınevi, Ankara 2011, s.17-22.

D9 N. Akbolat, A. Yıldız, H. Temel, S. İlhan, K. Gül, Antifungal Studies of Some Metal Complexes with Schiff Base Ligands,, Dicle University, Journal of the ınstitute of Science and Technology, 2012,p- 15- 22, ISSN; 2146-4693.

D10. N. Akbolat, A. Yıldız, H. Temel, S. Paşa, Ö. F. Yeşil, K. Gül, Antibacterial effects of some new metal complexes with Schiff Base ligands on Gram-positive Bacteria (Staphylococcus aureus) and Gram-negative Bacteria (Pseudomanas aerogines), Dicle University, Journal of the ınstitute of Science and Technology, 2012,p- 23-28 ISSN; 2146-4693.

D.11. N. Meriç, C. Kayan, M. Aydemir, Y. S. Ocak, A. Baysal, H. Temel, Application of Dinuclear ruthenium(II) arene Complexes in transfer Hydrogenation of ketones, Dicle University, Journal of the Institute of Science and Technology, 2013, DUFED, 2(1),1-8 ISSN; 2146-4693.

D.12. H. Temel, H. Uçmak, S. Paşa, M. A. Yılmaz, S. Hoşoğlu, Biological Activities of some Transition metal Complexes derived from,  N,N’-bis(salicylidene)-1,2-bis-(o- and P- aminophenoxy9ethane, Dicle University, Journal of the Institute of Science and Technology, 2013, DUFED, 2(1),16-19 ISSN; 2146-4693.

D.13. C. Kayan, N. Meriç, M. Aydemir, A. Baysal, H. Temel, Aniline Based Aminophosphine and Cationic bis(phosphino)amine Ru(II) complexes, Investigation of Catalytic Activity in Transfer Hydrogenation of Ketones, Dicle University, Journal of the Institute of Science and Technology, 2013, DUFED, 2(1),20-27 ISSN; 2146-4693.

D.14. B. Ziyadanoğulları, D. Ceviziçi, H. Temel, M. Abdullah, Yılmaz, A new tetradentate N2O2- type Schiff base ligand and structure effects on preconcentration and extraction of N,N2-Bis(salicylaldehydene)-1,4-bis-(o-aminophenoxy)butane towards some divalent cations, DUFED, 3(1), 87-92, 2014.

D.15. H. Temel, Naylon Aşkı Öldürür, DOZ (Ankara Eczacı Odası Yayın Organı) 2015, Sayı.9, sayfa 68-71.

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. H. Temel, R. Ziyadanoğulları,   ve M. Boybay,   SO2’in Çeşitli Karbonatlar Tarafından Kimyasal Absorpsiyonu, Kimya-93 IX Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, s. 62, Trabzon, 1993.

E2. H. Hoşgören, ve H. Temel,   Bazı Yan Kollu Taç Eterlerin Alkali ve Toprak Alkali Metalleriyle Komplekslerinin Hazırlanması, Kimya-94 X. Ulusal Kimya Kongresi, s. 137, Bursa, 1994.

E3. İ. H. Kara, H. Temel,  M. Ertem,  M. Boşnak,  B. Dikici,   ve M. Kılınç,    Diyarbakır Yöresinde Protein Malnutrosyonu ve Çocuklarda Serum Çinko Eksikliği, XI. Ulusal Kimya Kongresi, s. 655, Van,  1997.

E4. H. Temel, B. Oral,   ve Y. Avanoğlu,   Kimya Öğrencilerinin Deneye yönelik Tutumları ile Analitik Kimya Laboratuarındaki Titrimetri Deneylerini Planlama ve Uygulamaya İlişkin Bilgi ve Becerileri Arasındaki İlişki, XI. Ulusal Kimya Kongresi, s. 682, Van, 1997.

E5. G. Topal, H. Temel,   F. Karadeniz ve H. Hoşgören,  Sübstitüe Benzen Birimleri İçeren benzo(aza) Crown Eter Çıkış Maddelerinin Hazırlanması, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, s. 1258, Van, 1998.

E6. Ü. Çakır, H. İ. Uğraş,   H. Temel,   ve G. Topal, Bazı yeni Fonksiyonel Gruplar içeren Oksijen ve Azot Taşıyan Köprülü Makromoleküler Türevlerinin Sentezi ve Kompleksleşme Sabitlerinin Tayini, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, s. 566, Diyarbakır, 2000.

E7. G. Topal, B. Oral,   H. Yılmaz,   H. Temel,   ve M. Coşkun,   Organik Kimya Öğretiminde Öğrencilerin Aromatiklik Kavramını Kazanma Düzeylerinin Belirlemeye ilişkin Bir Değerlendirme,  XIV. Ulusal Kimya Kongresi, s. 184, Diyarbakır, 2000.

E8. H. Temel ve S. İlhan.   1,2-Bis-(p-aminofenoksi)etanın 4-metoksi Benzaldehitle Schiff bazının Sentezi ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Hazırlanması,   XIV. Ulusal Kimya Kongresi, s. 396, Diyarbakır, 2000.

E9. H. Yılmaz, M. Coşkun,   G. Topal,   ve H. Temel, Kimya Öğretiminde Başarısızlığın Nedenleri, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, s. 173, Diyarbakır, 2000.

E10. H. Yılmaz, M. Coşkun,  G. Topal,   ve H. Temel,  Öğretmenin Kimya Dersine Karşı Tutumu, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, s. 520, Diyarbakır, 2000.

E11. H. Temel, ve Ö. Satıcı, Bir Çevre Kirleticisi olan; Kükürt dioksidin  kalsit Tarafından Farklı Süre ve ısı gruplarında Absorpsiyon Değişiminin Friedman İki yönlü Varyans Analizi ve Tek Yönlü Varyans Analizi ile İncelenmesi, 5. Ulusal Biyoistatistik Sempozyumu, s. 339,  Eskişehir, 2000.

E12. F. Yakuphanoğlu, H. Temel, M. Şekerci ve Y. Aydoğdu,   N-Toluil Bileşiğinin Elektriksel İletkenliğinin Sıcaklığa Bağlılığı, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, AN-P79. 2001.

E13. H. Temel, H., S. İlhan, M. Şekerci, ve R. Ziyadanoğulları,  Schiff Bazlı Yeni Cu(II), Ni(II), Co(III) ve Zn(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, AN-S39, 2001.

E14. H. Temel, S. İlhan,   ve M. Şekerci,   Yeni N,N’- Bis(sinnemaldehiden)-1,2-Bis(p-aminofenoksi)etan ve Geçiş Metal Kompleksleri, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, AN-P78, 2001.

E15. H. Temel, ve Hoşgören, H. Kiral Schiff Bazının Cu(II), Mn(III), Ni(II) VE Zn(II) Komplekslerinin sentezi, karekterizasyonu ve spektral  Çalışmaları, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, AK-P60, 2002.

E16. H. Temel, ve Satıcı, Ö. Bir Çevre Kirleticisi olan; Kükürt Dioksidin Dolomit Tarafından Farklı Sere ve ısı Gruplarında Absorpsiyon Değişiminin Friedman  İki Yönlü Varyans Analizi ile İncelenmesi, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, AK-P88, 2002.

E17.  M. Şekerci, M. Boybay, Ü. Demirbaş ve H. Temel, 1,2-Bis(o-aminofenoksi)etan Ligandının Co(II), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin sentezi, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, AN-S1, 2002.

E18. H. Temel, T. Taşkın, we M. Şekerci, Sentez edilen Schiff bazının   Ti(IV), Co(II), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin karekterizasyonu ve Antifungal Çalışmaları, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, AN-49, 2002.

E19. H. Temel, B. Oral ve E. Guler, Öğrencilerin Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerin Değerlendirilmesi, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, KE-P1, 2002.

E20.  N. Akpolat, A. Yıldız, K. Gül, Ö. F. Yeşil, T. Özekinci, H. Temel, Schiff bazı ve bazı Ağır metal Komplekslerinin Anti Bakteriyel özelliklerinin Belirlenmesi Konusunda Bir Araştırma, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, P. 48. 2002.

E21. Ü. Demirbaş, M. Şekerci, M. H. Temel, 1,2-bis(p-aminofenoksietan) Ligandı ve Komplekslerinin sentezi, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P92. 2003

E22. S. Soran, M. Şekerci, H. Temel, Aminofenoksi grubu ihtiva eden ligandın Co(II), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P93. 2003.

E23. N. Tokmak, M. Şekerci, H. Temel, Diamin ligandının Co(II), Ni(II) ve Cu(II) komplekslerinin sentezi,  XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P94. 2003.

E24. H. Temel, Ü. Çakır, H. İ. Uğraş, H. İ. İlhan S. 4-Metoksibenzaldehit ve 1,2-bis(p-aminofenoksi)etan’dan Elde Edilen Schiff Bazının Konduktometrik Çalışmaları. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P103. 2003.

E25. H. Temel, Ü. Çakır, Ü. H. İ. Uğraş, N,N’-etilenebis(salisilidenimin) Schiff bazının konduktometrik çalışmaları. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P104. 2003.

E26. H. Temel, Çakır, Ü. Uğraş, H. İ. Uçmak, H. Hoşoğlu, S., Schiff bazlı yeni VO(IV) kompleksi. Kompleksleşme ve biyolojik aktivite çalışmaları. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P105. 2003.

E27. H. Temel, Ü. Çakır, H. İ. Uğraş, M. Şekerci, M. N,N’-bis(salisiliden)-1,2-bis(o-aminofenoksi)etan Ligandının Konduktometrik Ölçümlerle Kompleksleşme Çalışmaları. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P106. 2003.

E28. H. Temel, Öğretim elemanlarının davranışlarının değerlendirilmesi. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, KE-P7. 2003.

E29. B. Gündüz, E. Matlaş, S. Küçükkolbaşı, H. Temel, S. Yıldız, Farklı çözücülerde Schiff bazlarının Floresans Özelliklerinin İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, AK-243. Kars,  2004.

E30. B. Gündüz, S. Z. Baş, S. Küçükkolbaşı, H. Temel, S. Yıldız, Bazı Schiff Bazlarının Alüminyum Komplekslerinin Floresans Özelliklerinin İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, FK-670. Kars,  2004.

E31.  F. Aydın, E. Şahin, I. Aydın, B. Ziyadanoğulları, H. Temel, 2-Hidroksinaftalin-1-karbaldehiden-1-naftilaminden Elde edilen Schiff Bazının bazı Geçiş Metalleri ile Komplekslerinin Spectroskopik Yöntemle Kararlılıkları ve Termodinamik Parametrelerin Belirlenmesi, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, P- 80, Malatya, 2004.

E32. H. Aydın, B. Ziyadanoğulları, H. Temel, 1,2-Bis-(o-aminofenoksi)etan ile Salisilaldehitden Elde Edilen Schiff Bazının Bazı Geçiş Metalleri ile Komplekslerinin Spectroskopik Yöntemle Kararlılık ve Termodinamik Parametrelerin Belirlenmesi, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, P- 132, Malatya, 2004.

E33. E. Subaşı, H. Temel, O. Şentürk, F. Uğur, N,N′-bis(salisiliden)-1,2-bis-(o-aminofenoksi)etan ile [M(Co)6 (M= Cr, Mo, W)] Arasındaki Fotokimyasal Tepkimeler XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005 ANP35.

E34. H. Temel, I. Aydın, F. Aydın, B. Ziyadanoğulları, 2-N,N’-bis(2-hidroksinaftalin-1-kKarbaldehiden)-1,2-bis-(m-aminofenoksi)etan ile Yeni Metal Komplekslerinin Hazırlanması, Spektroskopik ve Termodinamik Çalışmaları, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, ANP72

E35. H. Temel, B. Ziyadanoğulları, H. Alp, I. Aydın, F. Aydın, S. İlhan, Bazı Aromatik Diamin Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik Çalışmaları, Kararlılık Sabitleri ve Termodinamik Sabitlerinin Tayini, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, XIX. Ulusal Kimya Kongresi,2005,  ANP 77.

E36. S.  İlhan, H. Temel,  M. Aslanoğlu, 2,6-Diaminopridin ve 1,10-Bis(2-formilfenil)-1,4,7,10-trioksadekan’dan Elde Edilen Yeni Makrosiklik Schiff Bazının Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Voltametrik Çalışmaları, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası,  2005, ANP 142

E37. S.  İlhan, H. Temel, M. Aslanoğlu, 2,6-Diaminopridin ve 1,7-bis(2-Formilfenil)-1,4,7-Trioksaheptandan Elde Edilen Yeni Makrosiklik Schiff Bazının Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karekterizasyonu, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 2005, ANP 143.

E38. B. Ziyadanoğulları, H. Temel, D. Ceviziçi, S.  İlhan, Dört Dişli Yeni Schiff Bazı N,N’-bis(salisilaldehiden) -1,4-bis(m-aminofenoksi)butanın Sentezi ve Bazı Metallerin Ekstraksiyonunda Uygulanması, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, AKP 109

E39. B. Ziyadanoğulları, H. Temel, D. Ceviziçi, İ. Teğin, Şelatlaştırıcı Olarak N-N’-bis(2-hidroksinaftalin-1-karbaldehiden)-1,3-bis(o-aminofenoksi)propan Sentezi ve bazı iki Değerli Katyonların Ekstraksiyonu, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, AKP 110

E40. B. Ziyadanoğulları, H. Temel, D. Ceviziçi, R. Güzel, Bazı Metal Katyonlarının N-N’-bis(2-hidroksinaftalin–1-karbaldehiden)-1,3-bis(p-aminofenoksi)propan Sentezi ve Çözücü Ekstraksiyonu ,XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, AKP 111.

E41. B. Ziyadanoğulları, İ. Teğin, H. Temel, Sulu çözeltiden bazı metal katyonlarının 1,4-bis(p-aminofenoksi)butan ditosilat ile ekstraksiyonu, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2006, P. 141.

E42. B. Ziyadanoğulları, R. Güzel, H. Temel, Sulu çözeltiden bazı metal katyonlarının 1,4-bis(o-aminofenoksi)butan ditosilat ile ekstraksiyonu, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2006, P. 142.

E43. S. Karahan, E. Subaşı, S. Derinkuyu, K. Ertekin, H. Temel, “[N,N′-bis(salisiliden)-1,2-bis-(o-aminofenoksi)etan], (H2L) Ligandı ile [W(Co)4(H2L)] Kompleksinin Spektrofotometrik İncelenmesi ve (H2L) Yapısı ile Emisyon Esaslı Nanomolar Düzeyde Çinko Tayini” XX. Ulusal Kimya Kongresi, ErciyesÜniversitesi, Eylül, 2006.

E44. E. Subaşı, H. Temel, Photogeneration of VIB Metal Carbonyl Complexes With A Chiral Bidentate Schiff Base, I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P28.

E45. H. Alp,  H. Temel, S. İlhan, B. Ziyadanoğulları, İ. Yılmaz,  2-Aminotiyofenol İle Dialdehitden Schiff Bazının Sentezi Ve Geçiş Metalleri İle Komplekslerinin Eldesi, Karakterizasyonu Ve Ekstraksiyonunda Uygulamaları, I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P46.

E46. H. Temel, S. İlhan, M. Aslanoğlu, H. Alp,  N,N’-Bis(2-Hidroksinaftalin-1-Karbaldehiden)-1,3-Bis-(o-Aminofenoksi)Propan İle Yeni Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektro Kimyasal Çalışmaları, I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P47.

E47. S. İlhan, H. Temel, A. Kılıç,  1,4-Bis(2-Karboksaldehitfenoksi)Bütanın Çeşitli Aminlerle Template  Etki ile Cu(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karekterizasyonu, I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P108.

E48. S. İlhan, H. Temel, M. Şekerci, R. Ziyadanoğulları, 2,6-Diaminopridin Ve 1,4-Bis(2-Karboksaldehitfenoksi)Bütandan Elde Edilen Yeni Makrosiklik Schiff Bazının Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) Ve La(III) Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P109.

E49.  I. Aydın, B. Ziyadanoğulları, S. Sözcan, H. Temel, N,N’-Etilenbis(Salisilaldenimin) Schiff Bazı ile sulu çözeltiden CuII iyonlarının ekstraksiyonu ve diğer katyonlardan ayrılması, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran, Elazığ, 2008, P-93.

E50. Ziyadanoğulları, B.; Sözcan S.; Aydın, I.; H. Temel, N,N’_bis(salisilaldehiden)-1,2-bis(m- aminofenoksi)etan sentezi ve metal ekstraksiyonundaki uygulamaları, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, AKP 23, Mağusa-K.K.T.C.

E51. İlhan S.,  H. Temel, Synthesis and Characterization of Schiff Base Macrocyclic Pb(II), Zn(II), Cd(II) and La(III) Complexes by Template Reaction of (±)-trans-1,2-diaminocyclohexane with Metal nitrate and Salicylaldehyde Derivatives, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, ANP 60, Mağusa-K.K.T.C.

E52. İlhan S.,  H. Temel, Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Schiff Base Complexes by Template Reaction of Diamine with Metal(II) nitrate and 1,7-bis(2-formylphenyl)-1,4,7-trioxaheptane, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, ANP 61 Mağusa-K.K.T.C.

E53. İlhan S.,  H. Temel. Synthesis and spectral studies of macrocyclic Cu(II), Ni(II) and Co(II) complexes by template reaction of 1,4-bis(3-aminopropoxy)butane with metal(II) nitrate and salicylaldeyde derivatives, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, ANP 114 Mağusa-K.K.T.C.

E54. İ. Yılmaz, S. İlhan, H. Temel, A. Kılıç, Synthesis, Characterization and Electro-Spectroelectrochemical Studies of Four Macrocyclic Schiff-Base Co(II) Complexes having N2O2 Set of Donor Atoms, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, ANP 115 Mağusa-K.K.T.C.

E55. S.  Paşa, H. Temel, Synthesıs And Characterızatıon Of Novel Thıo       Schıff Bases Wıth 2-Amınothiıophenol And Dıfferent Aldehydes And Its Complexes Wıth  Cu(II), Co(II),  Ni(II), Cd(II),Zn(II) And Pd(II), II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2009, Elazığ.

E56. S. İlhan, H. Temel, A. Kılıç, E.şref Taş, Synthesis And Spectral Characterization of Macrocyclic Ni(II) Complexes Derived From Various Diamines, Ni(II) Perchlorate And 1,4-Bis(2-Carboxyaldehydephenoxy)Butane, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2009, Elazığ.

E57. S. İlhan, H. Temel, İ. Yılmaz, A.  Kılıç, Synthesis, Characterızatıon And Redox Propertıes of Macrocyclic Schiff Base By Reaction of 2,6-Diaminopyridine And 1,3-Bis(2-Carboxyaldehydephenoxy) Propane And Its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) And La(III) Complexes, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2009, Elazığ.

E58. S. Çetin, S. Karahan, E. Subaşı, H. Temel, Syntheses of Stable Heterocyclic (Schiff Base) Divalent Tin Complexes, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2009, Elazığ.

E59. E. V. Oral, B. Ziyadanoğulları, İ. Dolak, H. Temel. o-1,4 Dialdehit ile Modifiye Edilmiş Amberlit XAD-16 Kopolimeri Kullanılarak Pb(II) ve Cd(II) İyonlarının Zenginleştirilme Koşullarının İncelenmesi ve Alevli AAS ile Tayinleri, Kromtografi, KTÜ, Trabzon, 26-29 Eylül 2009, S.43.

E60. E. V. Oral, B. Ziyadanoğulları, İ. Dolak, H. Temel. o-1,4 Dialdehit ile Modifiye Edilmiş Amberlit XAD-16 Kopolimeri Kullanılarak Ni(II) ve Cu(II) İyonlarının Zenginleştirilme Koşullarının İncelenmesi ve Alevli AAS ile Tayinleri, Kromotografi, KTÜ, Trabzon, 26-29 Eylül 2009, S.42.

E61. H. Temel, S. Paşa, İ. Özdemir, S. Demir, 2-Aminofeniltiyo ile 2-Hidroksi-1-naftaldehitten yeni Schiff Bazının Sentezi ve Geçiş metalleri ile Komplekslerinin Eldesi ve karakterizasyonu, Organometalik Kimya kataliz Çalıştayı, 16-17Mayıs 2010, Malatya, S.57

E62.  P.Köse, E. Subaşı, H. Temel, Palladium(II) Complexes of Tetradentate-ONNO-Type Schiff Bases: Designing Catalysts for Heck Reaction,  Organometalik Kimya kataliz Çalıştayı, 16-17Mayıs 2010, Malatya, S.53.

E63. E. V. Oral, S. Erdoğan, H. Temel, B. Ziyadanoğulları , 1,6-Bis (2- Karboksi Aldehit Fenoksi) Bütan ile Modifiye Edilmiş Amberlit XAD-16 Reçinesinden Yaralanılarak Zn(II) ve Cr(III) İyonlarının Önderiştirilmesi ve Çözeltiden Ayrılmalarının İncelenmesi, 5. Uslusal Analitik Kimya Kongresi, Erzurum, 21-25 Haziran 2010, P.17.

E64.  M. Zeyrek, K. Ertekin, A. Süslü, E. Subaşı, H. Temel, Kalay (II) Katyonunun Elektro-eğirme Yöntemi ile Hazırlanmış Fiberler ile Sub-nanomolar Düzeyde Tayini”, 24. Ulusal Kimya kongresi, 29 Haziran- 2 Temmuz 2010, AP077.

E65. H. Temel, F. Sığa, S. Pasa ve M. Atlan, 2-Hidroksi-1-Naftaldehit Turevli Ligand Polimerinin  Metal Komplekslerinin Eldesi ve Yapı Aydınlatılması, III. Ulusal Anorganik Kimya kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,  19-22 Mayıs 2011, P147.

E66. K. Onen, O. Kavak, H. Temel, Guneydoğu Anadolu Bolgesindeki Hidrokarbon (Petrol, Bıtüm) Sızıntılarında Eser Element Tayini, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,  19-22 Mayıs 2011, P148.

E67. P. Kose, E. Subası, H. Turkmen, H. Temel, Synthesis of New Tetradentate Schiff Base Pd(II) Complexes And Their Catalytic Applications, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,  19-22 Mayıs 2011, P238.

E68. F. Sığa, H. Temel, S. Pasa, M. A.Yılmaz, Schiff Bazı Bağlı Poli(stiren-Co-divinil benzen)amino metil ile Geçis Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Suzuki Reaksiyonlarının incelenmesi III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,  19-22 Mayıs 2011, P249.

E69.  M. Adlan, H. Temel, S. Paşa, Naringenin (4,5,7-trihidroksi Flavanon) ve 4- Amino benzoilhidrazinden Elde Edilen Schiff bazı ile Geçiş metal Komplekslerinin Sentezi, karakterizasyonu ve çeşitli uygulamaları, 25. Uluslar arası katılımlı Ulusal Kimya kongresi, 27.06- 02.07. 2011, 112- IP-097, Erzurum.

E70. A. Ekinci, M.Z. Köylü, M. Böyükata, H. Temel, İnvestigation of N,N’-Ethylenebis(saliscylideneimine)-1,7-diaminoheptane Schiff base complexes with Ni(II), Zn(II), Co(II) ions by 1H-NMR relaxation time measurements and elecktornic structure analysis,  Third Bozok Science Workshop, Computational Studies on Structure and Dynamics from Nuclei to Biological Molecules, Bozok University, Yozgat,  2012, P.19.

E.71. P. Köse, N. Öztürk, E. Subaşı, H. Temel, Yeni Rutenyum (II)-Makrosiklik Schiff Baz Komplekslerinin Sentez ve Karakterizasyonu, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla 2012, P. 226.

E.72. P. Köse, N. Öztürk, E. Subaşı, H. Temel, Synthesis and Characterization of New Ruthenium (II )-Macrocyclic Schiff Base Complexes, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla 2012, P. 227.

E.73. F. Sığa, H. Temel, M. Aydemir, Y. S. Ocak, S. Pasa, A. Baysal , Polimer Destekli Schiff Bazı Pd (II) komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla 2012, P. 291.

E.74. F. Sığa, H. Temel, M. Aydemir, Y. S. Ocak, S. Pasa, A. Baysal, Polimer Destekli Schiff Bazı Pd (II) komplekslerinin Suzuki Kross-Kapling Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkinliği, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla 2012, P. 292.

E.75. H. Temel, Naylon Aşkı Öldürür, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, G.4, Sayfa 8, Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs 2013

E.76. H. Temel, Naringenin Katkılı Ligandın, Polimerinin ve Cu(II), Zn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu; Biyolojik Ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, P326, Sayfa 374, Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs, 2013

E.77. S. Paşa, M. Håkansson, S. Olsson, P. M. Björemark, H.Temel, 3,5-Lutidin’den Na(I) Kristalllerinin Sentezi Karakterizasyonu ile Dietilen Glikol Dimetil Eterin NaBH4 Kompleks Kristallerinin İnirgemede Kullanımı, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, P257, Sayfa 351, Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs, 2013.

 

E.78. M. Atlan, H. Temel, Y. S. Ocak, S. Paşa, Poliazometin Ligandı ve Cu(II), Ni(II) Komplekslerinin Sentezi Ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, P289, Sayfa 383, Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs, 2013.

E.79. H. Temel, M. Atlan, S. Paşa, N. Haşimi, Naringenin Katkılı  igandın, Polimerinin ve Cu(II), Zn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu; Biyolojik Ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, P326, Sayfa 420, Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs, 2013.

E.80. Khadichakhan Rafikova, Salih Paşa, Nermin Meriç, Murat Aydemir, Hamdi Temel, Zazybin Alexei G., Catalytic Activity of Polymer Supported Ionic Liquid Pd (II) Complex in Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reactions, 1. Ulusal Kataliz Yaz Okulu, 3. Anadolu Kataliz , Okulu, 24-28 Ağustos 2013, Malatya, P. 15.

E.81. E.80. Khadichakhan Rafikova, Salih Paşa, Nermin Meriç, Murat Aydemir, Hamdi Temel, Zazybin Alexei G., Synthesis of polymer anchored ligand and Pd(II) complex with Ionic Liquid Precursor, 1. Ulusal Kataliz Yaz Okulu, 3. Anadolu Kataliz , Okulu, 24-28 Ağustos 2013, Malatya, P. 20.

 1. Işıl Aydın, Ali Çavdar, Hamdi Temel, Fırat Aydın, Parfümlerdeki Allerjen Maddelerin Tayin Yöntemlerinin Araştırılması, 4. Kozmetik Kimya Kongresi, Antalya, 4. Kozmetik Kongresi, 14-16 Şubat 2014, Antalya, P. 1
 2. Işıl Aydın, Hamdi Temel, Figen Erek, Çağdaş Aksoy, Fırat Aydın, Göz Farındaki Toksik Elementlerin Mikrodalga Çözünürleştirmesi Ve ICP-OES Yöntemi İle Tayini, , 4. Kozmetik Kongresi, 14-16 Şubat 2014, Antalya, P. 2.
 3. Abdulselam Ertaş, Hamdi Temel, Mustafa A. Yılmaz, Mehmet Boğa, Nesrin Haşimi,

Ahmet C. Gören,  Ufuk Kolak, A Detailed Study on Three Endemic Astragalus Species, 2. İlaç Kimyası Kongresi, 21-23 Mart 2014 P.654

 1. Barış Kurt, Metin Atlan, Hamdi Temel, Yeni Ligand ve Komplekslerin DNA Etkileşimlerinin Moleküler Modellemesi, 2. İlaç Kimyası Kongresi, 21-23 Mart 2014 P.003
 2. Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Mustafa A. Yılmaz, Yeter Yeşil, Hamdi Temel, phenolic Profile by LC-MS of Onopordum polycephalum BOISS. and Onopordum carduchorum BORNM. ET BEAUVERD, 2. İlaç Kimyası Kongresi, 21-23 Mart 2014 P.235
 3. Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Mustafa A. Yılmaz, Hamdi Temel, Gülaçtı Topçu, Phytochemical Investigation of Lycopsis orientalis with Biological Activity, 2. İlaç Kimyası Kongresi, 21-23 Mart 2014 P.236.
 4. Mehmet Boğa, Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz, Neslihan Genişel, İsmail Yener, Hamdi Temel, Ufuk Kolak, Phenolic Profile, Fatty Acid and Essential Oil composition and Antioxidant, Antialzheimer Activity of Verbascum flavidum Extracts, 2. İlaç Kimyası Kongresi, 21-23 Mart 2014 P.258
 5. Abdulselam Ertaş, Mustafa A. Yılmaz, Mehmet Boğa, Meryem Şeyda Kaya, Yeter Yeşil,

Mehmet Ozturk, Ahmet C. Gören, Hamdi Temel, Chemical Profile and Biological Activities of Tragopogon latifolius var. angustifolius Boiss, 2. İlaç Kimyası Kongresi, 21-23 Mart 2014 P.659

 1. Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Nesrin Haşimi, Mustafa Yılmaz, Meryem Şeyda Kaya,

Hamdi Temel, Investigations on Trifolium angustifolium var. angustifolium L. 2. İlaç Kimyası Kongresi, 21-23 Mart 2014 P.660.

 1. Nazan Demir, Eda Çavuş-Kaya, Hamdi Temel, Diyarbakır’a Özgü Yerel Güllerin Tanımlanması, Biyokimyasal Aktivitelerine Bakılması ve İlaç Hammaddesi Olarak Kullanabilirliğinin Araştırılması. BİHAT 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 Mayıs-01 Haziran 2014, SB-7.

Posterler

 1. Mehmet Boğa, Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz, Serpil Demirci, İsmail Yener, Hamdi Temel, Ufuk Kolak, Gülaçtı Topçu, UHPLC ESI MS/MS ve GC-MS Analizleri ile Verbascum pinetorum (Boiss.) O. Kuntze Bitkisinin Fenolik Profili, Yağ Asidi ve Uçucu Yağ Bileşimlerinin Belirlenmesi. BİHAT 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 Mayıs-01 Haziran 2014, P-17.
 2. Mehmet Boğa, Hamdi Temel, Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz, Yeter Yeşil, Ahmet Ceyhan Gören, Gülaçtı Topçu, Anadolu’ da Doğal Olarak Yetişen Üç Centaurea Türünün GC/MS ve UHPLC-ESI-MS/MS Analizleriyle Yağ Asidi Kompozisyonu ve Fenolik Profillerinin Belirlenmesi. BİHAT 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 Mayıs-01 Haziran 2014, P-12.
 3. Mustafa Abdullah Yılmaz, Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Serpil Demirci, Işıl Hacıbekiroğlu, İsmail Yener, Mehmet Öztürk, Hamdi Temel, Malvella sherardiana (L.) JAUB. ET SPACH. Bitkisinin Kimyasal ve Biyolojik Yönden İncelenmesi: LC-MS/MS, LC-Floresans ve GC-MS. BİHAT 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 Mayıs-01 Haziran 2014, P-11.
 4. Mustafa Abdullah Yılmaz, Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Yeter Yeşil, Işıl Aydın, Hamdi Temel, Ufuk Kolak, Sedum sediforme (JACQ.) PAU Türünün GC-MS ve LC-MS ile Yağ Asidi, Uçucu Yağ ve Fenolik Bileşiminin Belirlenmesi, BİHAT 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 Mayıs-01 Haziran 2014, P-16.
 5. Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz, Mehmet Boğa, Yeter Yeşil, Gülsen Tel, Işıl Hacıbekiroğlu, Nesrin Haşimi, Hamdi Temel, Thymus nummularius M. Bieb. (Anzer Tea and Honey) Bitkisinin Uçucu Yağ ve Metanol Ekstresinin Kimyasal İçeriği ve Biyoloj,k Aktiviteleri: Rosmarinik Asit Kaynağı. BİHAT 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 Mayıs-01 Haziran 2014, P-76.
 6. Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Mustafa Abdullah Yılmaz, Yeter Yeşil, Hamdi Temel, Ufuk Kolak, Gülaçtı Topçu, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sebze Olarak Tüketilen Malva neglecta Wallr. Bitkisiyle İlgili Detaylı Bir Çalışma. BİHAT 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 Mayıs-01 Haziran 2014, P-77.
 7. Abdulselam Ertaş, Hamdi Temel, Serpil Demirci, Mustafa Abdullah Yılmaz, Mehmet Boğa, Cumali Özaslan. Veronica thymoides P.H. Davis subsp. pseudocinerea M.A. Fisch. Türünün Fenolik Bileşikleri (LC-MS/MS) ve Biyolojik Aktiviteleri. BİHAT 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 Mayıs-01 Haziran 2014, P-13.
 8. Abdulselam ERTAS, Mustafa Abdullah YILMAZ, Mehmet BOĞA, Hüseyin ALKAN, Yeter YESİL, Cumali OZASLAN, Hamdi TEMEL, “Alcea setosa ve Alcea hohenackeri’ nin biyolojik aktiviteleri ve LC-MS ile phenolic profillerinin belirlenmesi, Kromatografi 2014, 12-15 Mayıs 2014, İzmir P49.
 9. Taubayeva Aliya sabizhankzy, Dzhusipbekoy Umirzak Zhumaslovich, Nurgarieva Gulzipa oryntayevna, Shakirova Ainur Kyzlrbekovna. sarih para, Hamdi Temel, Adsorption Abitify of Na-Humate and purification of Wastewater from Toxic Contaminants, II. Ulusal Humik Madde Kongresi, 26-28 Ekim 2014, Kahramanmaraş.
 10. H. Temel, Salih Paşa, Murat Aydemir, N,O Donör Atomlu Ligand Kullanılarak Boronik Türevleri ile Bor Kompleksleri Sentezi, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P-055, Sayfa 136, Mersin Üniversitesi, Mersin, 22-25 Nisan 2015.
 11. H. Temel, Salih Paşa, Murat Aydemir, Bor Türevi Komplekslerin Transfer Hidrojenasyon Aktivitede Kullanılması, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P-057, Sayfa 138, Mersin Üniversitesi, Mersin, 22-25 Nisan 2015.

 

 1.  Salih Paşa, H. Temel,Murat Aydemir, Kiral Temelli Ligand ile Bor Komplekslerinin Sentez ve Karakterizasyonu, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P-058, Sayfa 139, Mersin Üniversitesi, Mersin, 22-25 Nisan 2015.
 2. Salih Paşa, H. Temel,Murat Aydemir, Kiral Bor Bileşiklerinin Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Etkinliklerinin İncelenmesi, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çağrılı P-060, Sayfa 141, Mersin Üniversitesi, Mersin, 22-25 Nisan 2015.
 3. N. Gürler, S. Paşa, H. Temel,Biyoçözünür İçin Alternatif Yeni Bileşiklerin Sentezi, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Poster Sunumu, P-305, Sayfa 386, Mersin Üniversitesi, Mersin, 22-25 Nisan 2015.
 4. 1. Zeki Tünay, Elif Varhan Oral, İsmail Yener, Mehmet Fırat, Abdülselam Ertaş, Hamdi Temel. “Van Gürpınar bölgesindeki Salvia kronenburgii ve Salvia xanthochelia bitki türlerindeki Arsenik, Civa, Kurşun, Kadmiyum, Selenyum, miktarlarının ICP-MS ile tayini” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 Mayıs, Elazığ (Poster) 2015.
 5. Mehmet Öztürk, Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz, Mehmet Boğa,Yeter Yeşil, Hamdi Temel, Ufuk Kolak. “Beta trigyna bitkisinin kimyasal içeriklerinin UPLC-MS/MS, GC-MS ile araştırılması ve antioksidan aktivitesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 Mayıs, Elazığ (Poster) 2015.
 6. AbdulselamErtaş, Mehmet Boğa, Murat Yavuz, Tuğba Yılmaz-Özden, Mehmet Öztürk, Zeki Tünay, Işıl Aydın, Fırat Aydın, Hamdi Temel. “Onopordum polycephalum (beyaz kangal) ve Onopordum carduchorum (kav dikeni) bitkilerinin UV ve GC-MS ile kimyasal ve biyolojik yönden incelenmesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 Mayıs, Elazığ (Poster) 2015.
 7. İsmail Yener, Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Mustafa Abdullah Yılmaz, Mehmet Akdeniz, Fırat Aydın, Işıl Aydın, Hamdi Temel. “Farklı lokalitelerden toplanan Hypericum triquetrifolium bitkisinin kimyasal içeriğinin karşılaştırılması: LC-MS/MS ve GC-MS” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 Mayıs, Elazığ (Poster) 2015.
 8. Mehmet Boğa, Abdulselam Ertaş, Işıl Aydın, Elif Varhan Oral, Hüseyin Alkan, Mustafa Abdullah Yılmaz, İsmail Yener, Hamdi Temel, Ufuk Kolak. “Yenilen iki bitkinin kimyasal içeriklerinin ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi: Cardaria draba subsp. draba ve Carduus pycnocephalus subsp. abidus” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 Mayıs, Elazığ (Poster) 2015.
 9. Hamdi Temel, “I. Çalıştayın sonuç bildirgesi üzerine değerlendirmeler“, 2023 Vizyonunda Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı II, Uluslararası Katılımlı, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 5-7 Kasım, 2015.
 10. İsmail Yener , Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Mustafa Abdullah Yılmaz, Ebubekir İzol, Mehmet Fırat, Hamdi Temel, Chemical Composition By Using LC-MS/MS And Antioxidant Activity Of Euphorbia Craspedia, İlaç ve Eczacılık Kongresi Uluslararası Ivek 2nd Internatıonal Conventıon Of Pharmaceutıcals And Pharmacıes, 27-29 Kasım 2015 Haliç Kongre Merkezi / İstanbul, P-140.
 11. İsmail Yener, Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz, Mehmet Boğa, Mehmet Fırat, Hamdi Temel, Chemical Profile by LC-MS/MS the Methanol Extract of Euphorbia fistulasa, , İlaç ve Eczacılık Kongresi Uluslararası Ivek 2nd Internatıonal Conventıon Of Pharmaceutıcals And Pharmacıes, 27-29 Kasım 2015 Haliç Kongre Merkezi / İstanbul, P-149.

 

 1. Diğer Faaliyetler

Yapmış Olduğu Etkinlikler:

a-) Sertifikalar

 1. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Bünyesinde açılan BASIC Kursunu tamamlamış ve sertifika almıştır, 1993.
 2. C. Yüksek Öğretim Kurulu Milli Eğitim Geliştirme Projesi kapsamında D. Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuarında kurs almıştır, 1998.

YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümlerine Öğretim Elemanı yetiştirmek amacı ile ODTÜ’ de Şubat 1999-Ekim 1999 tarihleri arasında yürütülen sertifika programına katılmış ve sertifika almıştır.

19-21 Ekim 2008 tarihleri arasında Antalya  “TÜBİTAK Proje Harcamaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı” na katılmıştır.

19-20 Şubat 2009 tarihlerinde Dicle üniversitesinde düzenlenen “Kamu İhale mevzuatı” ile ilgili eğitim seminerine katılarak katılım belgesi almıştır.

Ankara üniversitesi Avrupa Toplulukları ve Uygulama merkezi Konrad Adenauer Vakfı ve Dicle Üniversitesi’nce 18.02.2009-20.03.2009 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlenen Avrupa Birliği Eğitim programını başarı ile tamamlayarak sertifika almıştır, Diyarbakır

Güncel Bilgi ve Danışmanlık Hizmetleri Derneğince 26-28 Ekim 2009 Tarihinde Lara- Antalya’da düzenlenen “Kamu İhale Genel Tebliğ, Uygulamalı kamu İhale Kanunu ve Çerçeve Anlaşmalar” konu başlıklı eğitim seminerini başarı ile bitirerek “Katılım Sertifikası” almıştır.

Kamu ihale Eğitimcileri Derneği tarafından üniversitemiz harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerine yönelik 19-20 şubat 2010 tarihleri arasında D.Ü. Tıp Fakültesi konferans salonunda Kamu İhale Uygulamalı Eğitim Toplantısına katılmıştır.

Bilkent Üniversite’since düzenlenen Workshop and School on the Synthesis, Characterization and Applications of Nanomaterials (s.c.a.n 2010) programına katılmış ve katılım belgesi almıştır. Eylül 30- Ekim 6, 2010 Ankara.

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje harcamalarının, daha etkin ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesisin temini bakımından 29-30 kasım 2010 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen bilgilendirme ve paylaşım toplantısına katılmıştır.

Hayat Boyu Öğrenme programı 2010 teklif çağrısı döneminde Ulusal Ajans tarafından kabul edilen ve Siirt üniversitesi tarafından yürütülen Avusturya (Viyena) da yapılan “ Çölyak Hastaları için Tıbbi Ekmek Yapımının Öğrenilmesi/ To learn the production of medical bread used in treatment of coeling disease.” isimli 2010-1-TR1LEO02-15889 referans numaralı Leonardo Da Vinci projesinde katılımcı olarak 28.01.2011- 18.02.2011 tarihleri arasında bulunmuştur ve sertifika almıştır.

“Gaz kromtatografi-Gaz kromatografi Kütle Spektrometre Sistemleri, Son Teknolojiler ve uygulama Alanları Seminerleri” ne 14 Nisan 2011 tarihinde Crowne plaza otel/ Ankara’da katılarak katılım sertifikası almıştır.

Karacadağ kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Tarafından 2011 Yılı Mali Destek programları kapsamında gerçekleştirilen 2 günlük “Proje hazırlama Eğitimi“ 15.07.2011 tarihinde katılarak katılım belgesi almıştır.

Avrupa Birliği Tarafından finanse edilen Türkiye’deki kalite Altyapısının Güçlendirilmesi projesi (TR0702.12.01/001)  kapsamında Akredidasyon Standartları üzerine  ISO 17025, Diyarbakır, 10-11.10.2011 tarihleri arasında eğitim alarak katılım sertifikası almıştır.

Avrupa Birliği Tarafından finanse edilen Türkiye’deki kalite Altyapısının Güçlendirilmesi projesi (TR0702.12.01/001)  kapsamında Akredidasyon Standartları üzerine Standart ISO 17025 altında akredite olan test laboratuarlar için Metod Validasyonları üzerine, Diyarbakır, 12.10.2011 tarihleri arasında eğitim alarak katılım sertifikası almıştır.

Avrupa Birliği Tarafından finanse edilen Türkiye’deki kalite Altyapısının Güçlendirilmesi projesi (TR0702.12.01/001)  kapsamında Akredidasyon Standartları Belirsizlik Ölçümleri üzerine, Diyarbakır, 13-14.10.2011 tarihleri arasında eğitim alarak katılım sertifikası almıştır.

ab-ilan.com tarafından 21-22 Ocak 2012 tarihinde düzenlenen “Proje teklifi Değerlendirme Süreci Eğitimi” programını tamamlayarak sertifikasını almıştır, Gordiom Hotel, Ankara.

13.01-17.01.2012 tarihleri arasında Dicle üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü adına AB ve diğer mali kaynaklardan etkin faydalanılması amacıyla “PCM (proje Döngüsü Yönetimi)” eğitimi programını düzenlemiş ve katılımcılara “Teşekkür Belgesi” vermiştir, Diyarbakır.

30 Nisan 2012 tarihinde Dicle üniverstesi/Diyarbakır’da gerçekleştirilen UHPLC-Kromatografiye Giriş, HPLC, Kolonlar ve İleri Uygulama Teknikleri GCMS-Son Teknolojiler ve uygulama Alanları Semneri’ne katılarak Katılım belgesi almıştır, Diyarbakır.

16 Ekim 2012 Tarihinde GC-MS/MS & ICP-MS sistemleri konularında seminere katılarak sertifika almıştır, Ankara.

5-6 Şubat 2013 tarihinde AFM/SPM Workshop “AdvaNCWES İN Atomic Force Microscopy: Fast scanning, high resolution mapping for mechanical and electrical properties” programına katılmıştır. Bilkent Üniversitesi, Ankara

27-Şubat- 1 Mart 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Fulka Biomedical QA_ES MKII Elektrocerrahi ünite Analizörü, MPS-450 Hasta Simülatörü, Impulse 4000 Defibrilatör Analizörü, ESA7601 Elektriksel Güvenlik Analizörü, BP Pump 2 NIBP Simülatörü, Index2 XLFE Pulse Oximetre Simülatörü, vt MOLİE Gaz Akış Analizörü, Dale-40 Fototerapi Radyometre, INCU inkubatör Analizörü, DPM4 Paramtre Test Cihazı, Lutron DT-2268 Takometre, IBP HDM99XP Diyaliz Referans Metre, Riken FI-21 Anestezik Ajan Gazı Analizörü, Sypris 5180 Gaussmetre ve Tektronix DMM4020 Dijital Multimetre” kullanım eğitimine katılarak eğitim belgesi almıştır, Diyarbakır.

19-20.07.2013 tarihinde Dicle Üniversitesi Bilim ve tekonoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde “Taramalı Elektron Mikroskop” eğitimi almıştır, Diyarbakır.

 

b-) Faaliyetler

13- 19 Şubat 2006 tarihleri arasında TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ Kimyasal Metroloji laboratuarında ortak konuların çalışılması amacı ile görevlendirilmiştir.

5-6 Mart 2009 tarihinde, İstanbul üniversitesi Özürlüler Araştırma ve Uyguluma merkezi “3. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı” na katılmıştır.

1-3 Mayıs 2009 tarihinde Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu’na katılmıştır.

17-18 Aralık 2090 tarihleri arasında düzenlenen Ulusal Kimya Sanayi kongresine katılmıştır. Etap Hotel Ankara

19.01.2010 tarihinde düzenlenen Sanayi ve Enerji Çalıştayına katılmıştır, Diyarbakır-Şanlıurfa kalkınma Ajansı, Diyarbakır.

11-12 Mart 2010 tarihinde, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Başkanlığının düzenlemiş olduğu “4. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı” na katılmıştır.

7 Şubat 2012 tarihinde Şanlıurfa’da TÜBİTAK’ın düzenlemiş olduğu “FP7’ ye Giriş Eğitim Günü” konulu çalıştaya katılmıştır.

11- 12 Şubat 2012 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen “Bölgesel Gençlik Çalıştayı” programına katılarak teşekkür belgesi almıştır, Diyarbakır.

22-23 Mart 2012 tarihinde, Yeditepe üniversitesinin ev sahipliğinde istanbulda gerçekleşen  “VI. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı” na katılmıştır.

03-05 Mayıs 2012 tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesinde düzenlenen Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu FENBİLKON-4”na katılmıştır, Zonguldak.

8-9 Şubat 2013 tarihinde Üsküdar üniversitesi ve Türkiye Akademisyenler platformu ve Tuzla Belediyesinin düzenlemiş olduğu  “ Eğitimde Paradigma Dönüşümü” çalıştayına katılmıştır. İstanbul

4-5 Temmuz 2013 tarihleri arasında Bilim Sanayi ve teknoloji Bakanlığının organize ettiği  “2023’e 10 kala Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde Avrasyanın Üretim Üssü Türkiye” teması altında alt başlığı “Sanayide İnsan Kaynakları ve İstihdam” başlıklı komisyonda görev almıştır, İstanbul.

27 Ağustos 2014 Tarihinde “KOBİ Çalışan ve işverenlerin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yetebneğinin Atrttırılması” konulu konferansa davetli olarak katılmıştır,  Holiday INN Hotel Ankara,

24.11.2014 tarihinde Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesi,  kamu tarafından sağlanan AR-GE ve yenilik Destekleri Hakkında tarafların bilgilendirilmesi ve taragları biraraya getirerek işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile Mardin İl Valilğindeki toplantıya davetli olarak katılmıştır.

TÜBİTAK, DPT, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB vs., Projelerindeki Panelistlik Görevleri

2009 yılı 1.Dönem 2. Dönem başvurularının değerlendirileceği 2009-1-KIMYA 1 PANELI isimli panelde, Değerlendirme ve Destekleme Kurulumuz tarafından panelist olarak seçilmiştir.

2009 yılı 2. Dönem başvurularının değerlendirileceği 2009-2-KIMYA 2 PANELI isimli panelde, Değerlendirme ve Destekleme Kurulumuz tarafından panelist olarak seçilmiştir.

2009 yılı 1. Dönemi TÜBİTAK Kurumuna iletilen Anorganik Kimya Alanında araştırma proje önerilerini değerlendirmek üzere, Panelist olarak (danışman) seçilmiştir.

2011 yılı 1. döneminde Kurumumuz BİDEB – BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI’NA sunulan başvuruları değerlendirmek üzere 14.04.2011 tarihinde (saat 10.00) TÜBİTAK Başkanlık Binası’nda düzenlenecek olan ‘2011–1-BİDEB 2214/2219 KİMYA PANELİ ‘ isimli panele panelist olarak seçilmiştir.

2012 proje önerilerinin değerlendirildiği merkez lab. Panelinde 2–4 Ağustos 2011 tarihlerinde panelist olarak görev yapmıştır, DPT, Ankara

2012-212T195 HD Proje Önerisi isimli panelde Dış Danışman olarak görev yapmıştır Ankara.

2012-2-Inorganik Kimya 4 Panelinde 14 Aralık 2012 tarihinde Panelist olarak görev almıştır.

2013-112T251 HD Proje Önerisi isimli panelde Dış Danışman olarak görev yapmıştır Ankara.

29.04.2014 tarihinde “Araştıurma-Geliştirme, inovasyon ve Endüstriyel Uygulama ve Destek Programı” kapsamında iki projeyi değerlendirme de de üst kurulda görev yapmıştır, KOSGEB, Diyarbakır.

2014-1- Kimya 4 Panelinde 22 Mayıs 2014 tarihinde Panelist olarak görev almıştır.

13.08.2014 tarihinde “Araştırma-Geliştirme, inovasyon ve Endüstriyel Uygulama ve Destek Programı” kapsamında üç projeyi değerlendirme de üst kurulda görev yapmıştır, KOSGEB, Diyarbakır.

25.03.2015 tarihinde “Araştırma-Geliştirme, inovasyon ve Endüstriyel Uygulama ve Destek Programı” kapsamında iki projeyi değerlendirme de üst kurulda görev yapmıştır, KOSGEB, Diyarbakır.

04.03.2015 “TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı” aday/adaylarını değerlendirme Jüri üyesi.

12.06.2015-1-İnorganik Kimya 8 Panelisti, TUBİTAK, Ankara

16.09.2015 “Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. Ar-Ge Merkezi 3. yıl faaliyetlerinin deerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme ve Denetim Komisyonu üyesi, say: 6343363-206.02/6132. BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AR-GE MERKEZİ DEĞERLENDİRME/DENETİM KOMİSYONU Üyesi

07.10.2015 tarihinde “Araştırma-Geliştirme, inovasyon ve Endüstriyel Uygulama ve Destek Programı” kapsamında beş projeyi değerlendirme de üst kurulda görev yapmıştır, KOSGEB, Diyarbakır. sayı: 53323035-110.02/953.

10.12.2015 “Organik Kimya A.Ş. Ar-Ge Merkezi 6. yıl faaliyetlerinin deerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme ve Denetim Komisyonu üyesi, say: 88979654-206.02/7682. BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AR-GE MERKEZİ DEĞERLENDİRME/DENETİM KOMİSYONU Üyesi.

02.03.2016, Biofarma İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Komisyonu 2016, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AR-GE MERKEZİ DEĞERLENDİRME/DENETİM KOMİSYONU Üyesi

 

Vermiş olduğu Çağrılı Konuşmalar, Konferans ve sunumlar

 • Kimyasal Silahlar ve Korunma Yolları, Rekabet Kurumu Diyarbakır Cumhuriyet Fen Lisesi, 10 Mayıs 2004, Diyarbakır
 • Plastik Poşet Kullanım Sonuçları ve Çevre Bilinci, TRT_GAP Kanalı, 06/01/2010 Diyarbakır
 • Plastik Poşet Kullanım Sonuçları ve Çevre Bilinci, Rekabet Kurumu Diyarbakır Cumhuriyet Fen Lisesi, 08 Ocak 2009, Diyarbakır
 • Plastik Poşet Kullanım Sonuçları ve Çevre Bilinci, SÖZ TV Kanalı, 15/01/2010 Diyarbakır
 • Plastik Poşet Kullanımı ve çevre Bilinci, Cemil Özgür İlköğretim Okulu, 04.03.2009, Diyarbakır.
 • Plastik Poşet Kullanım Sonuçları ve çevre Bilinci, Diyarbakır Polis Okulu, 27.03.2009, 7- Diyarbakır.
 • “Yeni Kurulan D.Ü. Engelliler uygulama ve Araştırma merkezinin kuruluş hedef ve ilkeleri, “Modern kentleşmede Engellilerin Güvenliği ve Kent Güvenliğine Katkıları Çalıştayı” 10 Şubat 2010, D.Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır.
 • “Plastik Poşet Kirliliği ve Çevre Eğitimi” Diyarbakır’da Tarım, Doğa ve Çevre Sempozyumu, 2 Haziran 2010. D.Ü. Tıp Fakültesi Konferans Salonu, Diyarbakır.
 • “Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi ve Sanayicinin İşbirliği Perspektifleri “ I. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, D.Ü. Kongre merkezi, 24 Mayıs 2010 Diyarbakır
 • Plastik Torbaların İnsan ve çevre Sağlığına Zararları” Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, 13 Haziran 2010 İstanbul.
 • 08 Mart 2011’da Kızıltepe Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonunda saat: 11.00-12.00 arasında naylon kullanımının azaltılmasında gerekli bilincin oluşturulması amacıyla Cemil İpekçi Kültür Sanat ve Tasarım Merkezi’nce organize edilen “Naylon Aşkı Öldürür” adlı konferans verildi, Mardin Kızıltepe.
 • 02 Ocak 2012’de Aksaray Üniversitesinde Saat;14.00 ‘da “Naylon Poşetlerin Zararları ve katı Atıkların prosedüre Uygun Toplatılması” konulu konferans vermiştir, konferans sonunda plaket ve teşekür beratı takdim edilmiştir. Aksaray.
 • 12 Ocak 2012’de Özel Eflatun Köyü Okulu Konferans salonunda Saat;15.00–16.00 arasında “Naylon Aşkı Öldürür” kitabı ile ilgili Özel Eflatun Köyü okulu öğrencilerine konferans verdi, Diyarbakır, 2012
 • 24 Şubat 2012’de Özel Celal Değer İlköğretim Okulu konferans salonunda öğrenci velilerine saat 18.00–19.30 arasında “Naylon Aşkı Öldürür” konu başlıklı konferans vermiştir, Siirt, 2012.
 • 6 Mart 2012 tarihinde naylon poşetlerin zararları konusunda padagogische fakultat Tigris- 19- Universitat-PHSG’de seminer vermiştir, St Gallen, İsviçre.
 • 21 Mart 2012 tarihinde Mehmet Baydar Lisesi ve Avcılar Belediyesinin ortaklaşa düzenledikleri “Naylonun oyuncağı Olmayalım” adlı projeleri kapsamında Mehmet Baydar lisesi’nde Konferans vermiştir, Avcılar İstanbul
 • 04.2012 Tarihinde “Naylon Aşkı Öldürür” isimli konferansınızla Aydın ili öğrenci ve öğretmenlerine çevre bilinci konusunda konferans vermiştir, Aydın, Milli Eğitim Müdürlüğü.
 • 04.2012 Tarinde Microsoft yenilikci Öğretmenler Türkiye Formu 2012 proje yarışması kapsamında Söke Kız Teknik ve meslek Lisesi ve Söke Belediyesi İşbirliği ile Hazırlanan “Naylon Poşete Hayır” konulu projeleri kapsamında konferans vermiştir, Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu, Söke, Aydın.
 • 06.2012 Tarihinde “Naylon Aşkı Öldürür” isimli konferansı ile Mardin ili öğrenci ve diğer kurumlara çevre bilinci konusunda konferans vermiştir, Mardin, T.C. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü.
 • 12.2012 Tarihinde “Naylon Aşkı Öldürür” isimli konferans ile Hani ili öğrenci ve öğretmenlerine ve Hani Halkına çevre bilinci konusunda konferans vermiştir, Hani kaymakamlığı, Hani Diyarbakır.
 • 12.2012 Tarihinde D.Ü. Meslek Yüksek Okulu Kimya ve Kimya Teknolojileri Bölümü tarafından düzenlenen “Naylon Aşkı Öldürür” isimli konferans vermiştir, Dicle Üniversitesi Kongre Salonu Diyarbakır.
 • 02.2013 Tarihinde Karamürsel belediyesi ve Amiral Karamürsel İlkokulu tarafından düzenlenen “Naylon Aşkı Öldürür” isimli konferansı vermiştir, Karamürsel Kocaeli.
 • 10.2013 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürlüğünce düzenlelen “Çevre Bilinci ve Duyarlılığı” adlı konferans vermiştir, TUİK salonu, Diyarbakır.
 • 03.2014 Gaziantep üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenend “Naylon Aşkı Öldürür” isimli konferansı vermiştir, Gaziantep.
 • 04.2014 Muğla Sıdkı Güral Üniversitesi Araştırma Labolratuvaları merkezi tarafından düzenlenen “Naylon Aşkı Öldürür” isimli konferansı vermiştir, Muğla.
 • 04.2014 Erciyes üniversitesi Radyo, Televisyon ve Sinema Klubu tarafından düzenlenen “Naylon Aşkı Öldürür” isimli konferansı vermiştir, Kayseri
 • 05.2014 Sütçüimam Üniversitesi, Çevre Mühendisliği bölümü tarafından düzenlenen “Naylon Aşkı Öldürür” isimli konferansı vermiştir, Kahramanmaraş.
 • 12 Ocak 2015’de Özel Eflatun Köyü Okulu Konferans salonunda Saat;15.00–16.00 arasında “Çevre Bilincive Duyarlılığı” ile ilgili Özel Eflatun Köyü okulu öğrencilerine konferans verdi, Diyarbakır, 2015.
 • 28 February 2015 seminer “Introducing Dicle University and main projects, IROST, Tehran, İran.
 • 16-17 Nisan 2015, Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği” Muğla  Sıtkı Koçman Üniversitesi,  KOZMER, Çağrılı Konuşmacı.
 • 7-8 Mayıs 2015 Celal Bayar üniversitesi Kimya Kulübü Kariyer Günleri “Naylon Aşkı Öldürür” Manisa, çağrılı konuşmacı.
 • 4 Mart 2016 Diyarbakır Vali Aydın Fen Lisesi Kariyer Günleri “Naylon Aşkı Öldürür” Diyarbakır, çağrılı konuşmacı.
 • 10 Mart Diyarbakır özel BilFen Fen ve Anadolu Lisesi Kariyer Günleri “Naylon Aşkı Öldürür” Diyarbakır, çağrılı konuşmacı.
 • 30 Mart Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi “Naylon Aşkı Öldürür” Konferansı, Erzincan.
 • 31 Mart Erzurum Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi “Naylon Aşkı Öldürür” Konferansı, Erzurum.

 

Düzenlemiş olduğu Sempozyum, Konferans, Etkinlikler ve Çalıştaylar

 • Dicle üniversitesi tarafından organize edilen 2008 yılı için “Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme I” Uygulaması programında Koordinatör olarak görev yapmıştır.
 • Dicle üniversitesi tarafından organize edilen 2009 yılı için “Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme II” Uygulaması programında Koordinatör olarak görev yapmıştır.
 • “Avrupa Birliği Üyelik Süreci ve Türkiye” konulu konferans, Konuşmacı, Can Baydarol, D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Bürosu’nun ortaklaşa düzenledikleri ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun Avrupa Takımı Etkinlikleri Çerçevesinde destekledikleri konferansta ev sahipliği yapmıştır. 2009
 • “Modern kentleşmede Engellilerin Güvenliği ve Kent Güvenliğine Katkıları Çalıştayı” 10 Şubat 2010 D.Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır, Çalıştay Düzenleme Kurulu üyesi.
 • “I. Uluslararası Arası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası”, 24-26 Mayıs 2010, Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır, Sempozyum Başkanı ve Organizasyon Kurulu Üyesi.
 • “1. Özel Eğitim ve Engelsiz Yaşam Sempozyumu” 10-11 mayıs 2011, D.Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır, Sempozyum Başkanı ve Düzenle ve Yürütme Kurulu Üyesi.
 • “Kromatografi 2011” 7-10 Eylül 2011, D.Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır, Düzenle ve Yürütme Kurulu üyesi.
 • Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Valiliği ile ortaklaşa düzenlenen “3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri” 2 Aralık 2011 D.Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır, Koordinatör.
 • Dicle üniversitesi tarafından düzenlenen “2. Anadolu Enerji Sempozyumu” Düzenleme ve Yürütme Kurulu üyesi, 2-4 Mayıs 2013 Diyarbakır.
 • Dicle Üniversitesi, Diyarbakır valiliği ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen “Güneydoğu’da özel Gereksinimli Bireylerin Sorunları ve Birimleri Çalıştayı, 13-14 Mayıs, 2013, Dicle üniversitesi Kongre merkezi, Çalıştay Koordinatörü.
 • Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinlikleri programı kapsamında 14-16/11/2013 tarihleri arasında 1129B371300149 molu “Uygulamalı TUBİTAK Projeleri Eğitimi” nde yönetim kurulu üyesi olarak yer almıştır.
 • Dicle Üniversitesi tarafından düzenlenen “2023 VİZYONUNDA ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI” ÇALIŞTAYI, Düzenleme Kurulu Başkanı, 6-8 mart 2014.
 • Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Kristalografi, Onursal Başkan, 16-19 Mayıs, 2014 Diyarbakır
 • Sorgun Yöresi Kalkınma Çalıştayı, Çalıştay Başkanı, 26 Eylül 2014, Sorgun.
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çevre Sorunları Sempozyumu/Çalıştayı, Dicle Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜÇAM), Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, DİÇEV Çevre Teknolojileri Ltd.Şti. ve ÇEVSAN  işbirliğiyle 24-25 Mart 2015, Düzenleme Kurulu üyesi.
 • Engelsiz Yaşam Çalıştayı, Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diyarbakır Valiliği işbirliği 6-7 Nisan 2015, Düzenleme ve Yürütme Kurulu üyesi.
 • International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development, Anadolu University, Meeting committee, 15-17 october 2015, Eskişehir
 • Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen “2023 VİZYONUNDA ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI” ÇALIŞTAYI II, Düzenleme Kurulu 2. Başkanı, 5-7 Kasım 2015.
 • International Gazi Pharma Symposium, Scientifc comitte, November 12-15, 2015, Pot Nature Luxury Resort Hotel & Spa, Belek, Antalya/ Turkey.

 

Bilim Kurulu Üyelikleri

 • II: Anorganik Kimya Kongresi, F.Ü: Fen Edebiyat Fakültesi Elazığ, 16-19 Mayıs, 2009,
 • “I. Uluslararası Arası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası”, 24-26 Mayıs 2010, Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır.
 • “Kromatografi 2011” 7-10 Eylül 2011, D.Ü. Kongre merkezi, Bilim Kurulu Üyesi, Diyarbakır,
 • “Kromatografi 2012” 6-9 haziran 2012, Gaziosman paşa üniversitesi, Bilim Kurulu Üyesi, Tokat,
 • “Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi”, 28-30 kasım 2014, Haliç Kongre merkezi, Bilimsel Komite İstanbul,
 • “1. Eczane Yönetimi Zirvesi” 27-30 Kasım 2014, Acapulco Resort Hotel Girne, KKTC, Danışma Kurulu
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çevre Sorunları Sempozyumu/Çalıştayı, Dicle Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜÇAM), Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, DİÇEV Çevre Teknolojileri Ltd.Şti. ve ÇEVSAN  işbirliğiyle 24-25 Mart 2015, Bilim Kurulu

Basın ve Yayın

TRT GAP TV’ de canlı yayında poşet kullanımının azaltılması ile ilgili bandan Haber programı için söyleşi yapmıştır. 30.12.2008

Diyarbakır Valiliği ile Dicle Üniversitesinin ortaklaşa Yürüttükleri “BİLGİLERİMİZİ DİYARBAKIR’LA PAYLAŞALIM PROJESİ” çerçevesinde 06/01/2009 tarihinde TRT_GAP Kanalında “Plastik Poşet Kullanımının Sonuçları ve çevre Bilinci” başlıklı canlı söyleşi yapmıştır.

Diyarbakır Valiliği ile Dicle Üniversitesinin ortaklaşa Yürüttükleri “BİLGİLERİMİZİ DİYARBAKIR’LA PAYLAŞALIM PROJESİ” çerçevesinde 06/01/2009 tarihinde SÖZ TV Kanalında “Plastik Poşet Kullanımının Sonuçları ve çevre Bilinci” başlıklı canlı söyleşi yapmıştır.

“Plastik poşetler ve çevre kirliliği” ile ilgili Kanal 21 de 26/02/2009 tarihinde bir söyleşi yapmıştır.

TRT Radyo 1 de “Atık servettir” programında 7 Mayıs 2009 12.05’de  “Naylon Poşet Kullanımının Zararları, Marketlerde Naylon Poşet Kullanımı Nasıl Azaltılabilir” bir saat canlı söyleşiye katılmıştır.

1 Aralık 2009 da TRT GAP Hayatın renkleri programında Merkez laboratuarı ile ilgili bilgiler vermiştir.

13 Ocak 2010 tarihinde Diyarbakır SÖZ TV ‘de Umudun rengi programına katılmıştır.

Tv 8 de 50 Dakika programına katılmıştır

Ülke TV de korsan tv programına katılmıştır

01.04.2011 tarihinde TRT 6 programına katılmıştır.

Aralık 2012 tarihinde CAN TV de söyleşiye katılmıştır.

Ulusal ve yerel basında poşet kirliliği ile ilgili çokça röportajlarına yer verilmiştir. Çeşitli internet sitelerinde mevcuttur.

15 Ekim 2014, Asıl mesele programına katılmıştır, Cine 5, İstanbul

Milliyet blog, Merhaba yozgat gazetesi, Sorgun postası, Sorgun gazetesi, pasurun sesi, Diyarınses.org, diyarbakirhaberleri.com, haberdiyarbakir.org

 

 

Film

“Plastik Doğayı Öldürür” kısa metrajlı film senaryosunu yazan ekipte yer almış ve filmde oynamıştır. Yeşil Kamera tarafından yapılan kısa metrajlı film yarışmasında finale kalmıştır, 2011.

 

YUKSEK LİSANS TEZ SINAVI JÜRİ ÜYELİKLERİ

35 adet yüksek lisans ve 25 adet de doktora tez sınavı jüri üyeliğine seçilmiştir.

Be Sociable, Share!

  Cevapla


  by Bliss Drive Review